Thứ trưởng Bộ Nông nghiệp và PTNT Trần Thanh Nam kiểm tra tình hình nợ đọng xây dựng cơ bản trong Chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới trênđịa bàn tỉnh.
9:12' 11/7/2016
Ngày 27/6/2016, Đoàn công tác liên ngành kiểm tra tình hình nợ đọng xây dựng cơ bản trong Chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới do đồng chí Trần Thanh Nam - Thứ trưởng Bộ Nông nghiệp và PTNT, Phó Trưởng Ban chỉ đạo Chương trình MTQGxây dựng nông thôn mới Trung ương đã có buổi  làm việc tại tỉnh. Tiếp và làm việc với đoàn có đồng chí Nguyễn Thanh Hải - TUV, Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Giám đốc Sở Nông nghiệp và PTNT; lãnh đạo một số sở, ngành liên quan của tỉnh làm việc với đoàn.
Thứ trưởng Bộ Nông nghiệp và PTNT Trần Thanh Nam làm việc với BCĐ Chương trình mục tiêu quốc gia XDNTM của tỉnh

Đến nay, tỉnh đã có 26 xã và 01 huyện đạt chuẩn nông thôn mới; có 44 xã đạt từ 15-18 tiêu chí; 89 xã đạt 10-14 tiêu chí; 88 xã đạt từ 6-9 tiêu chí; không có xã đạt dưới 5 tiêu chí; tổng số nợ đọng XDCB toàn tỉnh còn hơn 155 tỷ đồng (giảm 44 tỷ đồng so với thời điểm 31/01/2016). Phương hướng, nhiệm vụ và giải pháp của tỉnh đưa ra trong thời gian tới: Tiếp tục huy động, lồng ghép, đa dạng hoá các nguồn lực thực hiện Chương trình; rà soát, điều chỉnh quy hoạch, đề án xây dựng nông thôn mới sát với điều kiện cụ thể của tỉnh, phù hợp với nguồn lực thực hiện của Chương trình xây dựng nông thôn mới trên địa bàn tỉnh; thực hiện nghiêm Luật đầu tư công, các văn bản, Chỉ thị của Thủ tướng Chính phủ về quản lý đầu tư và xử lý nợ đọng xây dựng cơ bản...

Tại buổi làm việc, Đoàn công tác liên ngành tập trung trao đổi, thảo luận về giải pháp xử lý tỉnh hình nợ trong Chương trình xây dựng nông thôn mới của tỉnh trong thời gian tới; kế hoạch phân bổ nguồn vốn đầu tư, trái phiếu chính phủ; tiêu chí đạt được đối với các xã thuộc huyện nghèo, xã ĐBKK, ATK; những mô hình liên kết sản xuất trong Chương trình nông thôn mới… Về phía tỉnh Phú Thọ, đề nghị Chính phủ, bộ ngành Trung ương: Tăng mức hỗ trợ đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng cho các xã trong kế hoạch phấn đấu đạt chuẩn NTM giai đoạn 2016-2020 từ nguồn ngân sách Trung ương; tạo điều kiện cho tỉnh được tiếp cận với các nguồn vốn của các tổ chức phi Chính phủ, đồng thời hỗ trợ ngân sách Trung ương (77 tỷ đồng) để thanh toán dứt điểm nợ XDCB và xây dựng hoàn thành các công trình dở dang, phấn đấu hoàn thành các mục tiêu của Quốc hội và Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh đề ra đến năm 2020 có 124 xã đạt và cơ bản đạt NTM, trong đó ít nhất 57 xã đạt chuẩn NTM; 2 huyện đạt chuẩn NTM.

Sau khi làm việc với BCĐ Chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới của tỉnh, Thứ trưởng Bộ Nông nghiệp và PTNT Trần Thanh Nam đánh giá cao, ghi nhận những nỗ lực của tỉnh trong thời gian qua (đến nay tỉnh đã 26 xã và 01 huyện đạt chuẩn nông thôn mới…). Về nhiệm vụ trong thời gian tới Thứ trưởng yêu cầu tỉnh cần xác định các chỉ tiêu, tiêu chí ưu tiên để đầu tư thực hiện Chương trình xây dựng nông thôn mới tập trung, tránh dàn trải, phân tán, đặc biệt quan tâm đến huyện nghèo và các xã đặc biệt khó khăn; đối với xử lý nợ đọng tiến hành rà soát, tính toán cụ thể, xác định kế hoạch, lộ trình xử lý nợ đọng xây dựng cơ bản và cam kết xử lý dứt điểm nợ đọng trong Chương trình xây dựng nông thôn mới, thực hiện tốt Chỉ thị 07/CT-TTg ngày 30/4/2015 của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường quản lý đầu tư và xử lý nợ đọng xây dựng cơ bản từ nguồn ngân sách nhà nước, trái phiếu Chính phủ./.

Phòng PTNT- Chi cục PTNT