Tiến hành nghiệm thu để chuẩn bị bàn giao công trình: Cải tạo, nâng cấp đoạn 1,5km qua thị trấn Hưng Hóa.
9:49' 10/8/2016
Ảnh : Đoạn 1,5 km qua thị trấn Hưng Hóa

Công trình Cải tạo, nâng cấp đoạn Km 1,5 km qua thị trấn Hưng Hóa thuộc dự án Nâng cấp, cải tạo đường giao thông nông thôn Tân Phương- Hưng Hóa được UBND tỉnh Phú Thọ phê duyệt tại Quyết định số 1336/QĐ-UBND ngày 17/6/2014 với chiều dài tuyến 1.509m; điểm đầu Km0+000 giao với Quốc lộ 32 tại Km71+000; Điểm cuối Km1+509,02 qua khu đông dân cư thuộc địa phận thị trấn Hưng Hóa, huyện Tam Nông. 

 Ngày 19/7/2016, đại diện Sở Nông nghiệp và PTNT, đại diện đơn vị tư vấn thiết kế, đơn vị thi công xây dựng, đơn vị giám sát đã tiến hành nghiệm thu hoàn thành để chuẩn bị bàn giao công trình cho UBND huyện Tam Nông tiếp nhận đưa vào sử dụng hạng mục vỉa hè, hệ thống điện chiếu sáng của công trình, Sở Giao thông vận tải quản lý và sử dụng hạng mục nền, mặt đường, hệ thống an toàn giao thông. Qua kiểm tra, Công trình Cải tạo, nâng cấp đoạn Km 1,5 km qua thị trấn Hưng Hóa do Công ty cổ phần xây dựng Đức Anh thi công đã hoàn thành đảm bảo theo đúng tiêu chuẩn kỹ thuật, phục vụ tốt nhu cầu đi lại của nhân dân, tuân thủ các quy định tại Nghị định số 15/2013/NĐ-CP ngày 06/02/2013 của Chính phủ về quản lý chất lượng công trình xây dựng.