Chi cục Kiểm lâm phối hợp với Hội Cựu chiến binh tỉnh tổ chức tập huấn công tác Quản lý bảo vệ, phát triển rừng- PCCCR tại cụm Xã Yến Mao huyện Thanh Thuỷ .
17:13' 27/9/2016

Thực hiện Quy chế phối hợp tuyên truyền giữa Chi cục Kiểm lâm và Ban ngành đoàn thể trên địa bàn tỉnh, ngày 21/9/2016 tại UBND huyện Thanh Thuỷ, Chi cục Kiểm lâm Phú Thọ phối hợp với Hội Cựu chiến binh tỉnh tổ chức khai giảng lớp tập huấn công tác Quản lý bảo vệ và phát triển rừng - PCCCR cho 60 hội viên Hội cựu chiến binh cụm xã Yến Mao, Phượng Mao và xã Trung Nghĩa.

Các tuyên truyền viên của Chi cục Kiểm lâm đã phổ biến những kiến thức cơ bản trong công tác quản lý, bảo vệ phát  triển rừng và PCCCR trên địa bàn cụm xã nói riêng và huyện Thanh Thuỷ nói chung; Đồng thời, các tuyên truyền viên phổ biến những kinh nghiệm làm giàu từ rừng, phát triển kinh tế từ đồi rừng với nội dung cô đọng, thiết thực, giúp cho các hội viên xóa đói, giảm nghèo phấn đấu làm giàu từ rừng.

Qua lớp tập huấn, mỗi Hội viên Hội cựu chiến binh cụm xã đã được được trang bị những kiến thức về công tác quản lý bảo vệ, phát triển rừng và PCCCR, những kinh nghiệm về phát triển kinh tế từ đồi rừng, từ đó các hội viên học hỏi kinh nghiệm lẫn nhau trong công tác phát triển nghề rừng; Đồng thời mỗi Hội viên qua lớp tập huấn sẽ là tuyên truyền viên tích cực trong công tác bảo vệ, phát triển rừng và PCCCR, phát triển kinh tế gia đình, xóa đói giảm nghèo ngay trên mảnh đất quê hương yêu dấu của họ khi họ đã hoàn thành nghĩa vụ bảo vệ tổ quốc./.

Trần Hữu Thu - Chi cục Kiểm lâm