Hội nghị chuyên đề "An toàn thực phẩm trong lĩnh vực nông nghiệp"
9:8' 7/10/2016
ThS. Nguyễn Văn Thuận - Cục Quản lý chất lượng Nông lâm sản và Thủy sản trao đổi một số vấn đề trọng tâm về bảo đảm an toàn thực phẩm tại Hội nghị

Ngày 28/9/2016 tại Trung tâm hội nghị tỉnh, Chi cục Quản lý chất lượng Nông lâm sản và Thủy sản phối hợp với Liên hiệp các hội Khoa học và Kỹ thuật tỉnh tổ chức Hội nghị chuyên đề về "An toàn thực phẩm trong lĩnh vực nông nghiệp".

Tham dự hội nghị có đại diện lãnh đạo các Sở Y tế, Công thương, Nông nghiệp; Liên hiệp các Hội khoa học và Kỹ thuật tỉnh, Hội Bảo vệ người tiêu dùng; Chi cục Quản lý chất lượng Nông lâm sản và Thủy sản; Phòng Kinh tế thành phố Việt Trì; Trường Đại học Hùng Vương; Cán bộ được giao nhiệm vụ quản lý nhà nước về ATTP trong lĩnh vực nông nghiệp của 23 xã, phường trên địa bàn thành phố Việt Trì.

Tại Hội nghị, các đại biểu đã được nghe Thạc sỹ Nguyễn Văn Thuận, Trưởng phòng Quản lý chất lượng 2, Cục Quản lý chất lượng Nông lâm sản và Thủy sản truyền đạt những khái quát chung về an toàn thực phẩm, tác hại của thực phẩm không an toàn; khung pháp luật và chính sách về an toàn thực phẩm, tình hình thực thi công tác ATTP trong ngành nông nghiệp, chia sẻ kinh nghiệm  quản lý, cách nhận biết sản phẩm an toàn; trách nhiệm của các bên liên quan…

Cũng tại Hội nghị các đại biểu đã trao đổi với giảng viên những vấn đề liên quan tới ATTP đang nóng hiện nay, làm thế nào để nhận biết được sản phẩm không an toàn, kinh nghiệm đấu tranh, trinh sát, phát hiện, phòng ngừa…. Qua đó, Hội nghị có cái nhìn tổng quan về tình hình sản xuất, kinh doanh nông lâm sản trong giai đoạn hiện nay, đảm bảo an toàn thực phẩm là trách nhiệm của cả cộng đồng vì sức khỏe, giống nòi của cả dân tộc; người sản xuất, kinh doanh, người tiêu dùng cùng nâng cao ý thức trách nhiệm đấu tranh, bài trừ thực phẩm không an toàn.

Kết luận Hội nghị, đồng chí Hoàng Văn Tuyển - Chủ tịch Liên hiệp các Hội khoa học và Kỹ thuật tỉnh đề nghị trong thời gian tới cần tăng cường phối hợp giữa các cơ quan quản lý nhà nước trong công tác tuyên truyền nâng cao nhận thức, kiến thức về đảm bảo ATTP. Qua đó để người sản xuất, kinh doanh, tiêu dùng nhận thức rõ hơn tầm quan trọng của thực phẩm an toàn đối với sức khỏe của con người.

Lê Thị Thu Thủy - Chi cục QLCL NLS và Thủy sản