Tăng cường xúc tiến đầu tư xây dựng cơ sở giết mổ gia súc, gia cầm, đảm bảo vệ sinh thú y, an toàn thực phẩm
8:52' 3/1/2017
Ngày 15/12/2016, Lãnh đạo Sở Nông nghiệp và PTNT cùng với các phòng, đơn vị chuyên môn và các doanh nghiệp, cơ sở chăn nuôi lớn trên địa bàn tỉnh Phú Thọ tổ chức buổi làm việc với lãnh đạo Chi cục Thú y thành phố Hà Nội và Chi cục Thú y tỉnh Vĩnh Phúc về việc tổ chức xây dưng và quản lý các cơ sở giết mổ tập trung.
Lãnh đạo Sở NN và PTNT Phú Thọ tổ chức xúc tiến đầu tư xây dựng cơ sở giết mổ gia súc, gia cầm tập trung

Hai bên đã thảo luận, trao đổi về các nội dung liên quan đến phương thức triển khai xây dựng và quản lý cơ sở giết mổ tập trung nhằm cung ứng cho thị trường các sản phẩm chăn nuôi đảm bảo an toàn thực phẩm. Đoàn công tác đã tổ chức cho các doanh nghiệp và các cơ sở chăn nuôi tiếp xúc, trao đổi thực tế tại các cơ sở giết mổ. Qua đó các cơ sở chăn nuôi trên địa bàn tỉnh Phú Thọ đã thấy được những thuận lợi, khó khăn và lợi ích về giá trị gia tăng của việc sản xuất và cung ứng sản phẩm đảm bảo ATTP.

Buổi làm việc đã tạo tiền đề, động lực để các doanh nghiệp, cơ sở chăn nuôi trên địa bàn tỉnh Phú Thọ liên kết đầu tư, cung ứng sản phẩm theo chuỗi kép kín từ chăn nuôi, giết mổ đến tiêu thụ sản phẩm đáp ứng yêu cầu của người tiêu dùng hiện nay.

Bùi Thị Lan - Chi cục Thú y Phú Thọ