Đẩy mạnh phong trào trồng cây đầu xuân góp phần phát triển kinh tế, bảo vệ môi trường trên địa bàn tỉnh
10:12' 24/3/2017
Các đồng chí lãnh đạo tỉnh tham gia hưởng ứng Tết Trồng cây đầu Xuân Đinh Dậu năm 2017.

Trong nhiều năm qua, phong trào “Tết trồng cây đời đời nhớ ơn Bác Hồ” đều được các cấp ủy chính quyền các cấp quan tâm, chỉ đạo và được các cơ quan, đơn vị, mọi người dân tổ chức phát động sôi nổi vào dịp đầu Xuân. Đầu xuân Đinh Dậu năm 2017 với cách làm mới Tỉnh uỷ, UBND tỉnh đã phát động tết trồng cây đời đời nhớ ơn Bác Hồ theo hình thức xã hội hoá cây trồng tại công viên Văn Lang, thành phố Việt Trì, hình thức phát động này mang ý nghĩa thiết thực của tết trồng cây. Trên địa bàn các huyện, thành thị lãnh đạo tỉnh không xuống phát động tết trồng cây mà giao các địa phương chủ động tổ chức phát động nhằm tiết kiệm chi phí mà ý nghĩa rất cao; tạo thành đợt sinh hoạt có tính lan tỏa tới nhiều cơ quan, đơn vị, vừa mang lại lợi ích về kinh tế - xã hội, góp phần nâng cao ý thức bảo vệ rừng, bảo vệ môi trường sinh thái, nâng cao độ che phủ của rừng.

Nhìn lại công tác bảo vệ, phát triển rừng trên địa bàn tỉnh trong năm qua đã đạt được những kết quả đáng khích lệ. Diện tích rừng trồng tập trung là: 9.060 ha đạt 106% kế hoạch, trong đó diện tích trồng rừng theo chương trình Bảo vệ và phát triển rừng được ngân sách tỉnh hỗ trợ là 3.210 ha bằng cây keo tai tượng hạt ngoại; diện tích trồng rừng phòng hộ, đặc dụng là 202 ha đạt gần 140% so với kế hoạch; diện tích khoán bảo vệ rừng là 33.159 ha.

Để công tác trồng rừng tạo thành phong trào bền vững cần có sự chung sức của toàn dân trong việc xã hội hóa trong công tác phát triển rừng, mà muốn làm tốt được điều đó cần tăng cường hơn nữa công tác tuyên truyền phổ biến giáo dục pháp luật, hướng dẫn kỹ thuật thâm canh tăng năng suất, chất lượng rừng trồng, tuyên truyền vận động nhân dân dồn đổi tích tụ đất lâm nghiệp tạo thành các Gia trại, Trang trại, vùng sản xuất lâm nghiệp bền vững, cùng với đó là phải tăng cường quản lý chất lượng nguồn giống cây trồng lâm nghiệp, đưa tiến bộ khoa học kỹ thuật vào sản xuất giống tạo cây giống có chất lượng cao, tiếp tục nghiên cứu, bổ sung giống mới, giống có năng xuất chất lượng cao, loại bỏ dần giống cũ kém hiệu quả nhất là diện tích cây Bạch đàn chồi giống cũ. Với đặc thù của một tỉnh miền núi diện tích rừng và đất lâm nghiệp chiếm hơn 50% tổng diện tích đất tự nhiên toàn tỉnh thì công tác phát triển rừng cần được đặc biệt quan tâm chú trọng và triển khai đồng bộ trên địa bàn toàn tỉnh. Việc trồng rừng tập trung có đầu tư thâm canh cần được khuyến khích triển khai tại các huyện miền núi có quỹ đất lâm nghiệp lớn; còn đối với các huyện, thành, thị đồng bằng có ít diện tích đất lâm nghiệp cần đẩy mạnh công tác trồng cây phân tán. Đối với diện tích đất lâm nghiệp có độ cao và độ dốc vừa phải gần nguồn nước tưới có thể chuyển đổi cây trồng sang trồng cây ăn quả, cây dược liệu hoặc các loài cây trồng khác có giá trị kinh tế cao hơn. Trong các cơ quan, xí nghiệp, đơn vị, trường học, bệnh viện cần bố trí trồng cây xanh, cây có hoa tạo bóng mát để phục vụ nghỉ ngơi, phục hồi sức khoẻ; tạo môi trường xanh, sạch, đẹp.

Thực tế cho thấy, nhờ sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị và sự hưởng ứng của người dân nên nhiều năm qua phong trào trồng cây, trồng rừng được nhiều đơn vị, địa phương bà con nhân dân duy trì và thực hiện có nền nếp. Giá trị kinh tế đồi rừng do chu kỳ sản xuất dài, năng xuất, chất lượng mặc dù chưa cao song đã đem lại nguồn thu nhập đáng kể cho bà con nông dân nhất là tại các địa bàn miền núi, nơi diện tích canh tác đất nông nghiệp ít thị trường trong chăn nuôi không ổn định thì kinh tế lâm nghiệp đã góp phần xoá đói giảm nghèo phát triển kinh tế bền vững cho nông thôn niềm núi, đồng thời góp phần cải thiện môi trường sinh thái tạo nguồn sinh thuỷ phục vụ sản xuất nông nghiệp tại địa phương. từ lợi ích thiết thực đó dưới sự chỉ đạo của tỉnh uỷ, UBND tỉnh, Sở Nông nghiệp và PTNT triển khai thực hiện, chỉ đạo các đơn vị trực thuộc tham mưu tốt cho chính quyền các cấp trong đợt phát động Tết trồng cây đầu Xuân hằng năm. Kết quả trong đợt phát động trồng cây, trồng rừng đầu Xuân Đinh Dậu năm 2017 vừa qua, toàn tỉnh đã trồng được hơn 400 ha rừng trồng tập trung, hơn 500 nghìn cây phân tán các loại.

Đẩy mạnh phong trào trồng cây trồng rừng ngay từ những ngày đầu năm là tiền đề quan trọng để phấn đấu hoàn thành kế hoạch trồng cây, trồng rừng năm 2017, theo kế hoạch toàn tỉnh trồng 9.675 ha rừng trồng tập trung; và 900.000 cây phân tán. Để hoàn thành kế hoạch được giao đảm bảo về số lượng và nâng cao chất lượng rừng trồng, đòi hỏi sự vào cuộc đồng bộ của cả hệ thống chính trị đặc biệt là cấp uỷ, chính quyền địa phương các cấp, các tổ chức ban ngành đoàn thể và nhân dân các địa phương có nhiều rừng và đất lâm nghiệp, chỉ khi tăng cường đẩy mạnh phát triển lâm nghiệp bền vững thì mới góp phần tích cực nâng cao đời sống xoá đói giảm nghèo cho đồng bào các dân tộc miền núi trên địa bàn tỉnh, góp phần tích cực hiện thực hoá chỉ thị 13-CT/TW ngày 12/01/2017 của ban Bí thư về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác quản lý, bảo vệ và phát triển rừng.

                Đỗ Ngọc Đoàn – Chi cục Kiểm lâm Phú Thọ