Chi cục Thú y tỉnh Phú Thọ tăng cường kiểm tra tiến độ thực hiện tháng vệ sinh, tiêu độc, khử trùng môi trường chăn nuôi Đợt I năm 2017
10:18' 25/4/2017
Chi cục Thú y kiểm tra tại huyện Đoan Hùng

Ngày 17/3/2017, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đã ban hành Quyết định số 256/QĐ-SNN thành lập 02 Đoàn công tác, kiểm tra, đôn đốc, chỉ đạo việc thực hiện Kế hoạch tháng vệ sinh, tiêu độc, khử trùng môi trường chăn nuôi đợt I năm 2017.

Sau khi kiểm tra thực tế, Đoàn công tác đã kịp thời chỉ ra được những nội dung còn tồn tại, bất cập trong quá trình thực hiện tại cơ sở và đề nghị UBND các huyện, thành thị tập trung chỉ đạo triển khai đồng bộ, đảm bảo hoàn thành kế hoạch theo đúng mục đích, yêu cầu của UBND tỉnh.

Do thời tiết thay đổi, mưa nhỏ kéo dài, rải rác tại các huyện, thành, thị nên tiến độ phun khử trùng bị chậm. Đến ngày 27/3/2017, mới có 06/13 huyện, thành kết thúc phun khử trùng lần 01.

Thời gian tới Chi cục Thú y sẽ chỉ đạo Trạm thú y tăng cường phối hợp với UBND các xã kiểm tra, chỉ đạo đẩy nhanh tiế độ tại các địa phương.

Hà Đình Long - Chi cục Thú y Phú Thọ