Sở Nông nghiệp và PTNT tổ chức Hội nghị Tổng kết nhiệm vụ năm 2017 và triển khai kế hoạch năm 2018
17:2' 22/1/2018
Đồng chí Bùi Minh Châu - Ủy viên BCH Trung ương Đảng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh phát biểu tại hội nghị

Chiều 19/1/2018, Sở Nông nghiệp và PTNT tổ chức Hội nghị tổng kết nhiệm vụ công tác năm 2017 và triển khai kế hoạch năm 2018; Dự và chỉ đạo hội nghị có các đồng chí: Bùi Minh Châu - Ủy viên BCH Trung ương Đảng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; Dương Hoàng Hương – TUV, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh. Cùng dự có đồng chí Nguyễn Thanh Hải – TUV, Phó Chủ tịch UBND tỉnh và Lãnh đạo một số Sở, ngành, đơn vị và Lãnh đạo UBND các  huyện, thành, thị; Các đơn vị chuyên môn kỹ thuật thuộc Sở Nông nghiệp và các huyện, thành, thị.

 Năm 2017, trong điều kiện bất thường của thời tiết, dịch bệnh diễn biến phức tạp, giá cả vật tư đầu vào ở mức cao, giá lợn hơi xuống thấp dưới giá thành thời gian dài,… đã ảnh hưởng tiêu cực sản xuất nông nghiệp trên địa bàn tỉnh. Xong dưới sự chỉ đạo sát sao của Tỉnh ủy, HDND, UBND, sự đồng lòng của các huyện, thành, thị và sự nỗ lực của bà con nông dân, sản suất nông nghiệp vẫn đạt được những kết quả quan trọng trên các lĩnh vực, hầu hết các chỉ tiêu đạt và vượt kế hoạch: Giá trị tăng thêm nông lâm nghiệp, thủy sản đạt 7.379,8 tỷ đồng, chiếm 23% cơ cấu kinh tế; Hầu hết sản lượng các loại cây trồng, vật nuôi đều cao hơn so với cùng kỳ; Công tác tham mưu, chỉ đạo đã bám sát điều kiện thực tế, kịp thời xử lý các sự cố do thiên tai gây ra; Chú trọng thu hút doanh nghiệp đầu tư vào nông nghiệp nông thôn; Công tác quản lý chất lượng vật tư nông nghiệp và VSATTP được triển khai mạnh mẽ; Bước đầu hình thành và phát triển hình thức liên kết sản xuất theo chuỗi giá trị trên rau, quả, chè, thịt. Toàn tỉnh có 60 xã đạt chuẩn nông thôn mới, về đích trước 3 năm so với mục tiêu Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVIII đề ra.

Tại hội nghị, các đại biểu đã tập trung thảo luận về một số tồn tại, hạn chế trong việc thực hiện nhiệm vụ năm 2017; Mục tiêu, giải pháp để thực hiện kế hoạch năm 2018, nhất là vấn đề ứng phó với biến đổi khí hậu, phòng trừ dịch bệnh, dồn đổi, tích tụ ruộng đất, liên kết sản xuất, xây dựng nông thôn mới.

 Kết luận hội nghị, đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh Bùi Minh Châu đã nhấn mạnh một số nội dung ngành Nông nghiệp cần quan tâm trong năm 2018: Tập trung kiện toàn, sắp xếp lại tổ chức bộ máy của ngành theo hướng tinh gọn các đơn vị, đầu mối; Làm tốt công tác quản lý Nhà nước về cung ứng giống, vật tư nông nghiệp; Tập trung sản xuất theo chuỗi, với mục tiêu nâng cao giá trị và quan trọng là phải phù hợp với địa phương, thị trường; Phát triển nông nghiệp công nghệ cao, gắn với dồn đổi, tích tụ ruộng đất để sản xuất hàng hóa. Năm 2018, ngành Nông nghiệp và các địa phương không được chủ quan trong công tác phòng chống thiên tai, dịch bệnh. UBND các huyện rà soát các dự án đầu tư phát triển cơ sở hạ tầng nông nghiệp, nông thôn, không để nợ đọng xây dựng cơ bản, tập trung xây dựng nông thôn mới đạt và vượt so với kế hoạch đề ra,...

Với quyết tâm chính trị cao, đồng bộ các giải pháp, cùng sự đồng thuận của cả hệ thống chính trị, chúng ta có quyền tin tưởng sản suất nông lâm nghiệp năm 2018 sẽ có những thành công đột phá.  

Lương Thế Cường - Trung tâm Khuyến nông