Tuyên truyền công tác bảo vệ và phát triển rừng - Phòng cháy chữa cháy rừng
10:32' 26/4/2018
Hội nghị tập huấn, tuyên truyền trên địa bàn khu 6, xã Văn Bán

Thực hiện kế hoạch công tác năm 2018 và chương trình phối hợp trong công tác bảo vệ và phát triển rừng vùng giáp ranh hai huyện Cẩm Khê và Yên Lập. Ngày 19/4/2018, tại nhà văn hóa khu 6 xã Văn Bán, huyện Cẩm Khê, tỉnh Phú Thọ, Hạt Kiểm lâm huyện Cẩm Khê phối hợp cùng Ban quản lý rừng phòng hộ Sông Ngòi Giành đã tổ chức hội nghị tuyên truyền công tác bảo vệ và phát triển rừng cho 45 người là cán bộ xã, trưởng khu hành chính và các chủ rừng của xã Văn Bán, huyện Cẩm Khê, tỉnh Phú Thọ.

Tại hội nghị, báo cáo viên là những cán bộ có kinh nghiệm của Hạt Kiểm lâm Cẩm Khê và Ban quản lý rừng phòng hộ Sông Ngòi Giành đã tuyên truyền các nội dung cơ bản của Luật bảo vệ và phát triển rừng, tuyên truyền Luật Lâm nghiệp có hiệu lực từ năm 2019 và các quy định của Nhà nước về bảo vệ rừng, kỹ thuật trồng và chăm sóc rừng, chuyển hóa gỗ lớn, bảo vệ rừng bền vững; các quy định về phòng cháy, chữa cháy rừng. Từ đó nâng cao nhận thức, ý thức trách nhiệm của các tầng lớp nhân dân trong sự nghiệp bảo vệ và phát triển rừng; nêu cao tinh thần cảnh giác, chủ động ngăn ngừa các nguy cơ cháy rừng, tổ chức chữa cháy kịp thời khi xảy ra cháy rừng, không để cháy lan gây hậu quả nghiêm trọng, hạn chế thấp nhất số vụ cháy rừng và giảm thiểu những thiệt hại do cháy rừng gây ra trong mùa khô hanh năm 2018.

Cũng tại hội nghị đã có những ý kiến đóng góp tham gia của các thành viên tham dự về quá trình tổ chức phối hợp tốt, tạo sức mạnh tổng hợp bảo vệ nghiêm ngặt diện tích rừng hiện có, phát triển kinh tế lâm nghiệp nâng cao đời sống nhân dân.

Nguyễn Ngọc Sơn - Hạt Kiểm lâm Cẩm Khê