TÌM KIẾM VĂN BẢN - TÀI LIỆU
Từ khóa : Loại văn bản: Lĩnh vực : Năm ban hành : Tìm theo :
Công văn
  Tên văn bản Ký hiệu Loại VB Ban hành Download
Chủ động ứng phó với bão số 5 và xả lũ Hồ Hòa Bình 43/BCH-VPTT Công văn 12/09/2018  
Chủ động phương án an toàn hạ du khi hồ Hòa Bình xả lũ 39/BCH-VPTT Công văn 03/09/2018  
Tăng cường chỉ đạo sản xuất vụ Chiêm xuân 2017-2018 143/SNN-TT Công văn 30/01/2018  
Thư gưỉ của Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc Công văn 22/01/2018  
V/v quản lý, vận hành các công trình thủy lợi; báo cáo tình hình nguồn nước và xây dựng kế hoạch đảm bảo cấp nước phòng chống hạn hán vụ Đông xuân 2017-2018 Số:1388/SNN-CCTL Công văn 01/11/2017  
Chủ động phương án đảm bảo an toàn hạ du khi hồ Hòa Bình xả lũ Số 50/BCH-VPTT Công văn 10/10/2017  
Vê việc triển khai Chương trình mục tiêu phát triển Lâm nghiệp bền vững giai đoạn 2016-2020 Số 5395/BNN-TCLN Công văn 30/06/2017  
Chủ động triển khai ứng phó với tác động xả nước Hồ thủy điện Tuyên Quang Số 25/BCH-VPTT Công văn 04/07/2017  
Thực hiện Chỉ thị số 02/CT-BXD ngày 20/6/2017 của Bộ Xây dựng về việc đổi mới, tăng cường công tác đảm bảo an toàn lao động trong thi công xây dựng công trình Số 782/SNN-QLXDCT Công văn 30/06/2017  
Về việc chủ động triển khai phòng, tránh với mưa, lũ và sạt lở đất Số 23/BCH-VPTT Công văn 27/06/2017  
Về việc chủ động triển khai phòng, tránh với mưa, lũ và sạt lở đất Số 23/BCH-VPTT Công văn 27/06/2017  
Về việc tăng cường công tác quản lý đảm bảo an toàn hồ chứa nước thủy lợi trên địa bàn tỉnh Phú Thọ Số 672/SNN-CCTL Công văn 08/06/2017  
Về việc chủ động chuẩn bị cấp nước tưới, tiêu úng phục vụ sản xuất vụ Mùa năm 2017 Số 666/SNN-CCTL Công văn 07/06/2017  
Về việc triển khai phòng, tránh với mưa lớn và giông, lốc, sét, mưa đá Số 16/BCH-VPTT Công văn 06/06/2017  
Hướng dẫn tạm thời kỹ thuật trồng, chuyển hóa rừng cung cấp gỗ lớn trên địa bàn tỉnh Phú Thọ Số: 492 /SNN-LN Công văn 08/06/2017  
Kế hoạch triển khai thực hiện "Tuần lễ quốc gia nước sạch và vệ sinh môi trường năm 2017" Số:451/SNN-CCTL Công văn 18/04/2017  
Tăng cường chăm sóc lúa Chiêm xuân năm 2016-2017 Số 404/SNN-TT Công văn 11/04/2017  
Rút ngắn thời gian lấy nước Đợt 3, phục vụ gieo cấy lúa Đông Xuân 2016-2017 đến ngày 9/2/2017 Số 112/SNN-CCTL Công văn 10/02/2017  
Báo cáo phương án lấy nước phục vụ gieo cấy lúa vụ Đông xuân 2016-2017. 2202/SNN-CCTL Công văn 30/10/2016  
Tăng cường công tác quản lý máy, thiết bị, vật tư có yêu cầu nghiêm ngặt về an toàn lao động Số 2159/SNN-QLXDCT Công văn 22/12/2016  
Về việc báo cáo kết quả nghiên cứu, ứng dụng khoa học, công nghệ lĩnh vực lâm nghiệp số 1918/SNN-VP Công văn 09/11/2016  
Về việc nghiên cứu và góp ý dự thảo Luật Bảo vệ và Phát triển rừng (sửa đổi) Số 1917/SNN-VP Công văn 09/11/2016  
Về việc triển khai thực hiện Thông tư số 10/2016/TT-BTP Số 1902/SNN-TTr Công văn 07/11/2016  
V/v tăng cường phát triển cây bưởi và trồng bưởi vụ thu năm 2016. Số: 1478 /SNN-TT Công văn 22/08/2016  
Về việc phối hợp đảm bảo cấp điện cho các trạm bơm phục vụ sản xuất vụ Mùa năm 2016 Số: 835/SNN-CCTL Công văn 22/06/2016  
Tăng cường các biện pháp quản lý giấy chứng nhận kiểm dịch và kiểm soát vận chuyển Số 591/SNN-CN Công văn 06/05/2016  
về việc tập trung chăm sóc lúa Chiêm xuân 2015-2016 Số 382/SNN-TT Công văn 01/04/2016  
Tuyên truyền cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XIV và bầu cử đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2016-2021 307/SNN-VP Công văn 18/03/2016  
V/v tăng cường chỉ đạo đẩy mạnh phát triển chè Số 188/SNN-TT Công văn 22/02/2016  
Về việc thông tin về rét và triển khai phòng tránh rét. Số 07/VPTT Công văn 23/02/2016  
1234