TÌM KIẾM VĂN BẢN - TÀI LIỆU
Từ khóa : Loại văn bản: Lĩnh vực : Năm ban hành : Tìm theo :
Kế hoạch
  Tên văn bản Ký hiệu Loại VB Ban hành Download
Chương trình mở rộng quy mô nước vệ sinh và nước sạch dựa trên kết quả vay vốn Ngân hàng Thế giới tỉnh Phú Thọ năm 2019 3105/KH-UBND Kế hoạch 17/07/2018  
Kế hoạch chương trình nước sạch và vệ sinh nông thôn dựa trên kết quả tại 8 tỉnh Đồng Bằng sông Hồng năm 2018 Số 3402/KH-UBND tỉnh Kế hoạch 07/08/2017  
Kế hoạch Chương trình mở rộng quy mô vệ sinh và nước sạch dựa trên kết quả vay vốn Ngân hàng Thế giới năm 2018 Số 3576/KH-UBND Kế hoạch 17/08/2017  
Kế hoạch chương trình nước sạch và vệ sinh nông thôn dựa trên kết quả tại 08 tỉnh Đồng Bằng sông Hồng năm 2018 Số 3402/KH-UBND Kế hoạch 01/09/2017  
Chương trình mở rộng quy mô vệ sinh và nước sạch dựa trên kết quả vay vốn Ngân hàng Thế giới năm 2017 4154/KH-UBND Kế hoạch 20/09/2016  
Chương trình mở rộng quy mô vệ sinh và nước sạch dựa trên kết quả vay vốn Ngân hàng thế giới năm 2016 Số 3363/KH-UBND Kế hoạch 10/08/2016  
Kế hoạch ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động của cơ quan Nhà nước năm 2016 Số 163/KH-SNN-VP Kế hoạch 04/02/2016  
Kế hoạch cải cách hành chính nhà nước giai đoạn 2016-2020 Số 1740/KH-SNN-VP Kế hoạch 31/12/2015  
Kế hoạch thực hiện nhiệm vụ cải cách hành chính nhà nước năm 2016 Số 1750/KH-SNN-VP Kế hoạch 31/12/2015  
Kế hoạch công tác kiểm soát TTHC năm 2016 Số 160/KH-SNN-VP Kế hoạch 03/02/2016  
Kế hoạch rà soát, đánh giá thủ tục hành chính năm 2016 Số 1741/KH-SNN-VP Kế hoạch 31/12/2015  
Kế hoạch tập huấn, diễn tập phòng, chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn năm 2016 tỉnh Phú Thọ Số: 02/KH-BCH Kế hoạch 18/02/2016  
Kế hoạch trồng cây, trồng rừng năm 2016 và tổ chức tết trồng cây "Đời đời nhớ ơn Bác Hồ" xuân Bính Thân năm 2016 số 183/KH-UBND Kế hoạch 18/01/2016  
Kế hoạch kiểm tra việc chấp hành các quy định của pháp luật về sử dụng chất cấm trong chăn nuôi trên địa bàn tỉnh Số 1337/KH-SNN-QLCL Kế hoạch 28/09/2015  
Kế hoạch phát triển nuôi cá lồng thâm canh trên địa bàn tỉnh Phú Thọ giai đoạn 2015 - 2020 Số:1870/KH-UBND Kế hoạch 22/05/2015  
Kế hoạch chương trình mục tiêu quốc gia nước sạch và vệ sinh môi trường nông thôn giai đoạn 2016-2020 Kế hoạch 04/11/2014  
Kế hoạch hành động Thực hiện Đề án “Tái cơ cấu ngành nông nghiệp theo hướng nâng cao giá trị gia tăng và phát triển bền vững” tỉnh Phú Thọ đến năm 2020 92/KH-UBND Kế hoạch 08/01/2014  
Phát động phong trào thi đua năm 2012 258/SNN-VP Kế hoạch 29/03/2012  
Kế hoạch triển khai thực hiện quy hoạch xây dựng nông thôn mới tỉnh Phú Thọ đến năm 2020 759/KH-UBND Kế hoạch 17/03/2010  
1