TÌM KIẾM VĂN BẢN - TÀI LIỆU
Từ khóa : Loại văn bản: Lĩnh vực : Năm ban hành : Tìm theo :
DANH SÁCH VĂN BẢN - TÀI LIỆU
  Tên văn bản Ký hiệu Loại VB Ban hành Download
Tăng cường chỉ đạo sản xuất vụ Chiêm xuân 2017-2018 143/SNN-TT Công văn 30/01/2018  
Công điện phòng chống rét cho cây trồng, vật nuôi Công điện 22/01/2018  
Thư gưỉ của Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc Công văn 22/01/2018  
V/v quản lý, vận hành các công trình thủy lợi; báo cáo tình hình nguồn nước và xây dựng kế hoạch đảm bảo cấp nước phòng chống hạn hán vụ Đông xuân 2017-2018 Số:1388/SNN-CCTL Công văn 01/11/2017  
Chủ động phương án đảm bảo an toàn hạ du khi hồ Hòa Bình xả lũ Số 50/BCH-VPTT Công văn 10/10/2017  
Công điện 63/CĐ-TW Công điện 24/10/2017  
V/v đánh giá hệ thống kết cấu hạ tầng và dịch vụ trong lâm nghiệp Số: 1123/SNN-LN Báo cáo 08/09/2017  
Kế hoạch Chương trình mở rộng quy mô vệ sinh và nước sạch dựa trên kết quả vay vốn Ngân hàng Thế giới năm 2018 Số 3576/KH-UBND Kế hoạch 17/08/2017  
Kế hoạch chương trình nước sạch và vệ sinh nông thôn dựa trên kết quả tại 08 tỉnh Đồng Bằng sông Hồng năm 2018 Số 3402/KH-UBND Kế hoạch 01/09/2017  
Dự án sửa chữa và nâng cao an toàn đập (WB8) Thông báo 24/08/2017  
Công điện số 01 Công điện 23/08/2017  
Công điện xả lũ Công điện 15/08/2017  
Rút lệnh báo động 1 Công điện 26/07/2017  
Công điện Công điện 26/07/2017  
Lệnh báo động số 1 Thông báo 26/07/2017  
Lệnh báo động số 1 Số 01 Công điện 12/07/2017  
Vê việc triển khai Chương trình mục tiêu phát triển Lâm nghiệp bền vững giai đoạn 2016-2020 Số 5395/BNN-TCLN Công văn 30/06/2017  
Quyết định phê duyệt Chương trình mục tiêu phát triển Lâm nghiệp bền vững giai đoạn 2016-2020 Số 886/QĐ-TTg Quyết định 16/06/2017  
Chủ động triển khai ứng phó với tác động xả nước Hồ thủy điện Tuyên Quang Số 25/BCH-VPTT Công văn 04/07/2017  
Thực hiện Chỉ thị số 02/CT-BXD ngày 20/6/2017 của Bộ Xây dựng về việc đổi mới, tăng cường công tác đảm bảo an toàn lao động trong thi công xây dựng công trình Số 782/SNN-QLXDCT Công văn 30/06/2017  
Công điện về phòng, chống thiên tai Số 14/CĐ-TU Công điện 04/07/2017  
Về việc chủ động triển khai phòng, tránh với mưa, lũ và sạt lở đất Số 23/BCH-VPTT Công văn 27/06/2017  
Về việc chủ động triển khai phòng, tránh với mưa, lũ và sạt lở đất Số 23/BCH-VPTT Công văn 27/06/2017  
Công điện về phòng, chống thiên tai 08-CĐ-TW Công điện 28/06/2017  
Về việc tăng cường công tác quản lý đảm bảo an toàn hồ chứa nước thủy lợi trên địa bàn tỉnh Phú Thọ Số 672/SNN-CCTL Công văn 08/06/2017  
Về việc chủ động chuẩn bị cấp nước tưới, tiêu úng phục vụ sản xuất vụ Mùa năm 2017 Số 666/SNN-CCTL Công văn 07/06/2017  
Về việc triển khai phòng, tránh với mưa lớn và giông, lốc, sét, mưa đá Số 16/BCH-VPTT Công văn 06/06/2017  
Hướng dẫn tạm thời kỹ thuật trồng, chuyển hóa rừng cung cấp gỗ lớn trên địa bàn tỉnh Phú Thọ Số: 492 /SNN-LN Công văn 08/06/2017  
Chương trình mở rộng quy mô vệ sinh và nước sạch dựa trên kết quả vay vốn Ngân hàng Thế giới năm 2017 4154/KH-UBND Kế hoạch 20/09/2016  
Phiếu đăng ký thông tin kết quả lựa chọn nhà thầu Thông báo 03/05/2017