TÌM KIẾM VĂN BẢN - TÀI LIỆU
Từ khóa : Loại văn bản: Lĩnh vực : Năm ban hành : Tìm theo :
DANH SÁCH VĂN BẢN - TÀI LIỆU
  Tên văn bản Ký hiệu Loại VB Ban hành Download
Báo cáo kết quả thực hiện đăng tải thông tin trên Website Sở tháng 9/2018 (Chốt số liệu báo cáo từ ngày 01/9/2018 đến hết ngày 30/9/2018) 195/BC-SNN Báo cáo 15/10/2018  
Công điện số 2 Số 02/CĐ-BCH Công điện 15/09/2018  
Chủ động ứng phó với bão số 5 và xả lũ Hồ Hòa Bình 43/BCH-VPTT Công văn 12/09/2018  
Chủ động phương án an toàn hạ du khi hồ Hòa Bình xả lũ 39/BCH-VPTT Công văn 03/09/2018  
Công điện 46/CĐ-TW Công điện 03/09/2018  
Chương trình mở rộng quy mô nước vệ sinh và nước sạch dựa trên kết quả vay vốn Ngân hàng Thế giới tỉnh Phú Thọ năm 2019 3105/KH-UBND Kế hoạch 17/07/2018  
Kế hoạch chương trình nước sạch và vệ sinh nông thôn dựa trên kết quả tại 8 tỉnh Đồng Bằng sông Hồng năm 2018 Số 3402/KH-UBND tỉnh Kế hoạch 07/08/2017  
Báo cáo kết quả Chương trình Mở rộng quy mô vệ sinh và nước sạch nông thôn dựa trên kết quả vay vốn ngân hàng Thế giới năm 2017 Số 26/BC-UBND tỉnh Báo cáo 28/02/2018  
Tăng cường chỉ đạo sản xuất vụ Chiêm xuân 2017-2018 143/SNN-TT Công văn 30/01/2018  
Công điện phòng chống rét cho cây trồng, vật nuôi Công điện 22/01/2018  
Thư gưỉ của Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc Công văn 22/01/2018  
V/v quản lý, vận hành các công trình thủy lợi; báo cáo tình hình nguồn nước và xây dựng kế hoạch đảm bảo cấp nước phòng chống hạn hán vụ Đông xuân 2017-2018 Số:1388/SNN-CCTL Công văn 01/11/2017  
Chủ động phương án đảm bảo an toàn hạ du khi hồ Hòa Bình xả lũ Số 50/BCH-VPTT Công văn 10/10/2017  
Công điện 63/CĐ-TW Công điện 24/10/2017  
V/v đánh giá hệ thống kết cấu hạ tầng và dịch vụ trong lâm nghiệp Số: 1123/SNN-LN Báo cáo 08/09/2017  
Kế hoạch Chương trình mở rộng quy mô vệ sinh và nước sạch dựa trên kết quả vay vốn Ngân hàng Thế giới năm 2018 Số 3576/KH-UBND Kế hoạch 17/08/2017  
Kế hoạch chương trình nước sạch và vệ sinh nông thôn dựa trên kết quả tại 08 tỉnh Đồng Bằng sông Hồng năm 2018 Số 3402/KH-UBND Kế hoạch 01/09/2017  
Dự án sửa chữa và nâng cao an toàn đập (WB8) Thông báo 24/08/2017  
Công điện số 01 Công điện 23/08/2017  
Công điện xả lũ Công điện 15/08/2017  
Rút lệnh báo động 1 Công điện 26/07/2017  
Công điện Công điện 26/07/2017  
Lệnh báo động số 1 Thông báo 26/07/2017  
Lệnh báo động số 1 Số 01 Công điện 12/07/2017  
Vê việc triển khai Chương trình mục tiêu phát triển Lâm nghiệp bền vững giai đoạn 2016-2020 Số 5395/BNN-TCLN Công văn 30/06/2017  
Quyết định phê duyệt Chương trình mục tiêu phát triển Lâm nghiệp bền vững giai đoạn 2016-2020 Số 886/QĐ-TTg Quyết định 16/06/2017  
Chủ động triển khai ứng phó với tác động xả nước Hồ thủy điện Tuyên Quang Số 25/BCH-VPTT Công văn 04/07/2017  
Thực hiện Chỉ thị số 02/CT-BXD ngày 20/6/2017 của Bộ Xây dựng về việc đổi mới, tăng cường công tác đảm bảo an toàn lao động trong thi công xây dựng công trình Số 782/SNN-QLXDCT Công văn 30/06/2017  
Công điện về phòng, chống thiên tai Số 14/CĐ-TU Công điện 04/07/2017  
Về việc chủ động triển khai phòng, tránh với mưa, lũ và sạt lở đất Số 23/BCH-VPTT Công văn 27/06/2017