TÌM KIẾM VĂN BẢN - TÀI LIỆU
Từ khóa : Loại văn bản: Lĩnh vực : Năm ban hành : Tìm theo :
DANH SÁCH VĂN BẢN - TÀI LIỆU
  Tên văn bản Ký hiệu Loại VB Ban hành Download
Công điện 46/CĐ-TW Công điện 03/09/2018  
Thư gưỉ của Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc Công văn 22/01/2018  
Công điện 63/CĐ-TW Công điện 24/10/2017  
Công điện xả lũ Công điện 15/08/2017  
Công điện Công điện 26/07/2017  
Vê việc triển khai Chương trình mục tiêu phát triển Lâm nghiệp bền vững giai đoạn 2016-2020 Số 5395/BNN-TCLN Công văn 30/06/2017  
Quyết định phê duyệt Chương trình mục tiêu phát triển Lâm nghiệp bền vững giai đoạn 2016-2020 Số 886/QĐ-TTg Quyết định 16/06/2017  
Công điện về phòng, chống thiên tai Số 14/CĐ-TU Công điện 04/07/2017  
Về việc chủ động triển khai phòng, tránh với mưa, lũ và sạt lở đất Số 23/BCH-VPTT Công văn 27/06/2017  
Về việc chủ động triển khai phòng, tránh với mưa, lũ và sạt lở đất Số 23/BCH-VPTT Công văn 27/06/2017  
Công điện về phòng, chống thiên tai 08-CĐ-TW Công điện 28/06/2017  
Thông báo tuyển dụng công chức thuyền viên tàu kiểm ngư Số 41/TCTS-KN Thông báo 10/01/2017  
Rút ngắn thời gian lấy nước đợt I 56 : 0J /CE-TCTL-QLCT Công điện 13/01/2017  
Ban hành Danh mục thuốc bảo vệ thực vật được phép sử dụng, cấm sử dụng tại Việt Nam; công bố mã HS đối với thuốc bảo vệ thực vật được phép sử dụng, cấm sử dụng tại Việt Nam Số: 03/2016/TT-BNNPTNT Thông tư 21/04/2016  
Nghị định quy định xử phạt hành chính trong lĩnh vực giống cây trồng, bảo vệ và kiểm dịch thực vật Số: 31/2016/NĐ-CP Nghị định 06/05/2016  
Nghị định về Quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực giống cây trồng, bảo vệ và kiểm dịch thực vật Số: 31/2016/NĐ-CP Nghị định 06/05/2016  
Quyết định về việc công nhận đặc cách giống cây trồng biến đổi gen Số 402/QĐ-TT-CLT Quyết định 16/09/2015  
Về việc tăng cường công tác sản xuất, buôn bán và sử dụng thuốc BVTV trong bảo quản nông sản thực phẩm Số 6447/BNN-BVTV Công văn 11/08/2015  
Quyết định ban hành Danh hiệu và Quy chế xét tặng Danh hiệu “Doanh nghiệp vì nhà nông” Số: 1266 /QĐ-BNN-TCCB Quyết định 15/04/2015  
Luật đầu tư Luât số 67/2014/QH13 Luật - Pháp lệnh 26/11/2014  
Luật doanh nghiệp Luật số 68/2014/QH13 Luật - Pháp lệnh 26/11/2014  
Huớng dẫn việc lập dự toán, thanh toán và quyết toán các khoản hỗ trợ doanh nghiệp theo Nghị định số 210/2013/NĐ-CP ngày 19 tháng 12 năm 2013 của Chính phủ về chính sách khuyến khích doanh nghiệp đầu tư vào nông nghiệp, nông thôn 30/2015/TT-BTC Thông tư 09/03/2015  
Ban hành Danh mục thuốc bảo vệ thực vật được phép sử dụng, cấm sử dụng ở Việt Nam và công bố mã HS đối với thuốc bảo vệ thực vật được phép sử dụng, cấm sử dụng ở Việt Nam. 03 /2015/TT-BNNPTNT Thông tư 29/01/2015  
Về việc công bố văn bản quy phạm pháp luật hết hiệu lực toàn bộ hoặc một phần thuộc lĩnh vực quản lý nhà nước của Bộ Nông nghiệp và PTNT năm 2014 684/QĐ-BNN-PC Quyết định 03/03/2015  
Quy định điều kiện đảm bảo an toàn thực phẩm và phương thức quản lý đối với các cơ sở sản xuất ban đầu, nhỏ lẻ 51/2014/TT-BNNPTNT Thông tư 27/12/2014  
Quy định việc kiểm tra cơ sở sản xuất, kinh doanh vật tư nông nghiệp và kiểm tra, chứng nhận cơ sở sản xuất kinh doanh nông lâm thuỷ sản đủ điều kiện an toàn thực phẩm 45/2014/TT-BNNPTNT Thông tư 03/12/2014  
Kết luận của Phó Thủ tướng Vũ Văn Ninh tại cuộc họp thường trực Ban chỉ đạo trung ương Chương trình mục tiêu Quốc gia xây dựng nông thôn mới 449/TB-VPCP Thông báo 04/12/2014  
Thông tư số 41/TT-BNNPTNT ngày 13/11/2014 về Hướng dẫn một số điều của Nghị định số 202/2013/NĐ-CP ngày 27 tháng 11 năm 2013 của Chính phủ về quản lý phân bón thuộc trách nhiệm quản lý nhà nước của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Thông tư 28/11/2014  
Về chính sách khuyến khích doanh nghiệp đầu tư vào nông nghiệp, nông thôn Nghị định 19/12/2013  
Chính sách tín dụng phục vụ phát triển nông nghiệp, nông thôn Nghị định 12/04/2010  
123