TÌM KIẾM VĂN BẢN - TÀI LIỆU
Từ khóa : Loại văn bản: Lĩnh vực : Năm ban hành : Tìm theo :
DANH SÁCH VĂN BẢN - TÀI LIỆU
  Tên văn bản Ký hiệu Loại VB Ban hành Download
Báo cáo kết quả thực hiện đăng tải thông tin trên Website Sở tháng 9/2018 (Chốt số liệu báo cáo từ ngày 01/9/2018 đến hết ngày 30/9/2018) 195/BC-SNN Báo cáo 15/10/2018  
Công điện số 2 Số 02/CĐ-BCH Công điện 15/09/2018  
Chủ động ứng phó với bão số 5 và xả lũ Hồ Hòa Bình 43/BCH-VPTT Công văn 12/09/2018  
Chủ động phương án an toàn hạ du khi hồ Hòa Bình xả lũ 39/BCH-VPTT Công văn 03/09/2018  
Tăng cường chỉ đạo sản xuất vụ Chiêm xuân 2017-2018 143/SNN-TT Công văn 30/01/2018  
V/v quản lý, vận hành các công trình thủy lợi; báo cáo tình hình nguồn nước và xây dựng kế hoạch đảm bảo cấp nước phòng chống hạn hán vụ Đông xuân 2017-2018 Số:1388/SNN-CCTL Công văn 01/11/2017  
Chủ động phương án đảm bảo an toàn hạ du khi hồ Hòa Bình xả lũ Số 50/BCH-VPTT Công văn 10/10/2017  
V/v đánh giá hệ thống kết cấu hạ tầng và dịch vụ trong lâm nghiệp Số: 1123/SNN-LN Báo cáo 08/09/2017  
Công điện số 01 Công điện 23/08/2017  
Rút lệnh báo động 1 Công điện 26/07/2017  
Lệnh báo động số 1 Thông báo 26/07/2017  
Lệnh báo động số 1 Số 01 Công điện 12/07/2017  
Thực hiện Chỉ thị số 02/CT-BXD ngày 20/6/2017 của Bộ Xây dựng về việc đổi mới, tăng cường công tác đảm bảo an toàn lao động trong thi công xây dựng công trình Số 782/SNN-QLXDCT Công văn 30/06/2017  
Về việc tăng cường công tác quản lý đảm bảo an toàn hồ chứa nước thủy lợi trên địa bàn tỉnh Phú Thọ Số 672/SNN-CCTL Công văn 08/06/2017  
Về việc chủ động chuẩn bị cấp nước tưới, tiêu úng phục vụ sản xuất vụ Mùa năm 2017 Số 666/SNN-CCTL Công văn 07/06/2017  
Về việc triển khai phòng, tránh với mưa lớn và giông, lốc, sét, mưa đá Số 16/BCH-VPTT Công văn 06/06/2017  
Hướng dẫn tạm thời kỹ thuật trồng, chuyển hóa rừng cung cấp gỗ lớn trên địa bàn tỉnh Phú Thọ Số: 492 /SNN-LN Công văn 08/06/2017  
Phiếu đăng ký thông tin kết quả lựa chọn nhà thầu Thông báo 03/05/2017  
Kế hoạch triển khai thực hiện "Tuần lễ quốc gia nước sạch và vệ sinh môi trường năm 2017" Số:451/SNN-CCTL Công văn 18/04/2017  
Tăng cường chăm sóc lúa Chiêm xuân năm 2016-2017 Số 404/SNN-TT Công văn 11/04/2017  
Báo cáo kết quả đăng tải tin, bài trên trang thông tin điện tử của Sở tháng 3/2017 Số 86/BC-SNN-VP Báo cáo 10/04/2017  
Thông báo tuyển sinh Số: 31/TB-TCNLN Thông báo 23/03/2017  
Rút ngắn thời gian lấy nước Đợt 3, phục vụ gieo cấy lúa Đông Xuân 2016-2017 đến ngày 9/2/2017 Số 112/SNN-CCTL Công văn 10/02/2017  
Báo cáo tổng kết công tác lấy nước Đợt 2 phục vụ gieo cấy lúa vụ Đông xuân 2016-2017 số 07/BC-CCTL Báo cáo 26/01/2017  
Báo cáo phương án lấy nước phục vụ gieo cấy lúa vụ Đông xuân 2016-2017. 2202/SNN-CCTL Công văn 30/10/2016  
Thông báo lịch xả nước phục vụ gieo cấy vụ Đông Xuân 2016-2017 Số 2185/SNN-CCTL Thông báo 27/12/2016  
Phối hợp đảm bảo cấp điện cho các trạm bơm phục vụ sản xuất vụ Đông Xuân 2016-2017 Số 2210/SNN-CCTL Thông báo 30/12/2016  
Tăng cường công tác quản lý máy, thiết bị, vật tư có yêu cầu nghiêm ngặt về an toàn lao động Số 2159/SNN-QLXDCT Công văn 22/12/2016  
Phiếu đăng ký thông tin mời thầu 788/BDA-KTTH Thông báo 08/11/2016  
Về việc báo cáo kết quả nghiên cứu, ứng dụng khoa học, công nghệ lĩnh vực lâm nghiệp số 1918/SNN-VP Công văn 09/11/2016