TÌM KIẾM VĂN BẢN - TÀI LIỆU
Từ khóa : Loại văn bản: Lĩnh vực : Năm ban hành : Tìm theo :
DANH SÁCH VĂN BẢN - TÀI LIỆU
  Tên văn bản Ký hiệu Loại VB Ban hành Download
Chương trình mở rộng quy mô nước vệ sinh và nước sạch dựa trên kết quả vay vốn Ngân hàng Thế giới tỉnh Phú Thọ năm 2019 3105/KH-UBND Kế hoạch 17/07/2018  
Kế hoạch chương trình nước sạch và vệ sinh nông thôn dựa trên kết quả tại 8 tỉnh Đồng Bằng sông Hồng năm 2018 Số 3402/KH-UBND tỉnh Kế hoạch 07/08/2017  
Báo cáo kết quả Chương trình Mở rộng quy mô vệ sinh và nước sạch nông thôn dựa trên kết quả vay vốn ngân hàng Thế giới năm 2017 Số 26/BC-UBND tỉnh Báo cáo 28/02/2018  
Công điện phòng chống rét cho cây trồng, vật nuôi Công điện 22/01/2018  
Kế hoạch Chương trình mở rộng quy mô vệ sinh và nước sạch dựa trên kết quả vay vốn Ngân hàng Thế giới năm 2018 Số 3576/KH-UBND Kế hoạch 17/08/2017  
Kế hoạch chương trình nước sạch và vệ sinh nông thôn dựa trên kết quả tại 08 tỉnh Đồng Bằng sông Hồng năm 2018 Số 3402/KH-UBND Kế hoạch 01/09/2017  
Dự án sửa chữa và nâng cao an toàn đập (WB8) Thông báo 24/08/2017  
Chủ động triển khai ứng phó với tác động xả nước Hồ thủy điện Tuyên Quang Số 25/BCH-VPTT Công văn 04/07/2017  
Chương trình mở rộng quy mô vệ sinh và nước sạch dựa trên kết quả vay vốn Ngân hàng Thế giới năm 2017 4154/KH-UBND Kế hoạch 20/09/2016  
Báo cáo kết quả thực hiện chương trình mở rộng quy mô vệ sinh và nước sạch nông thôn dựa trên kết quả vay vốn Ngân hàng thế giới năm 2016 Số 17/BC-UBND Báo cáo 10/02/2017  
Chương trình mở rộng quy mô vệ sinh và nước sạch dựa trên kết quả vay vốn Ngân hàng thế giới năm 2016 Số 3363/KH-UBND Kế hoạch 10/08/2016  
Về việc rút ngắn thời gian lấy nước Đợt 3, phục vụ gieo cấy lúa Đông Xuân 2015-2016 Số 180/SNN-CCTL Thông báo 19/02/2016  
Kế hoạch trồng cây, trồng rừng năm 2016 và tổ chức tết trồng cây "Đời đời nhớ ơn Bác Hồ" xuân Bính Thân năm 2016 số 183/KH-UBND Kế hoạch 18/01/2016  
Thông tin sơ bộ về kết quả đàm phán TPP trong lĩnh vực nông, lâm và ngư nghiệp số 10428/BNN-HTQT Công văn 23/12/2015  
Quyết định về việc ban hành Quy định về tổ chức khuyến nông cơ sở, mức phụ cấp, nguồn chi trả phụ cấp đối với người làm công tác khuyến nông cơ sở số 22/2015/QĐ-UBND Quyết định 23/12/2015  
Về việc tăng cường quản lý nhà nước về chất lượng vật tư nông nghiệp, ATTP nông lâm thủy sản trên địa bàn tỉnh. Số: 3844/UBND-KT1 Công văn 15/09/2015  
Kế hoạch phát triển nuôi cá lồng thâm canh trên địa bàn tỉnh Phú Thọ giai đoạn 2015 - 2020 Số:1870/KH-UBND Kế hoạch 22/05/2015  
Nghị quyết về việc quy định mức hỗ trợ cho các hoạt động để phát triển sản xuất và các dịch vụ nông thôn trên địa bàn xã thuộc Chương trình mục tiêu Quốc gia xây dựng nông thôn mới tỉnh Phú Thọ Số 14/2014/NQ-HĐND Nghị quyết 15/12/2014  
Nghị quyết quy định chính sách hỗ trợ đặc thù khuyến khích doanh nghiệp đầu tư vào nông nghiệp, nông thôn trên địa bàn tỉnh Phú Thọ giai đoạn 2015-2020 Số 15/2014/NQ-HĐND Nghị quyết 15/12/2014  
Kết luận của Ban Thường vụ Tỉnh uỷ về quy định tổ chức khuyến nông cơ sở, phụ cấp, nguồn chi trả phụ cấp đối với người làm công tác khuyến nông cơ sở Số 199-KL/TU Thông báo 07/09/2015  
Công điện về việc chỉ đạo phòng trừ sâu bệnh hại lúa vụ mùa 2015 Số 09/CĐ-UBND Công điện 30/07/2015  
Danh mục TTHC quy định trong các văn bản QPPL đang có hiệu lực tỉnh Phú Thọ 1268/QĐ-UBND Quyết định 11/06/2015  
Vê việc tổ chức các kỳ thi, xét công nhận tốt nghiệp và tuyển sinh năm 2015 Số: 05 - /CT-UBND Chỉ thị 14/05/2015  
Về việc công bố thủ tục hành chính mới ban hành; thủ tục hành chính bị bãi bỏ thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Nông nghiệp và PTNT, tỉnh Phú Thọ Số: 787/QĐ-UBND Quyết định 20/04/2015  
Quyết định về việc công bố, công khai số liệu dự toán ngân sách tỉnh Phú Thọ năm 2013 Số: 565/QĐ-UBND Quyết định 20/03/2015  
Quyết định về việc công bố, công khai số liệu dự toán ngân sách tỉnh Phú Thọ năm 2015 Số: 567/QĐ-UBND Quyết định 20/03/2015  
Quyết định duyệt điều chỉnh quy hoạch tổng thể phát triển thủy lợi tỉnh Phú Thọ đến năm 2020 Số 09/2014/QĐ-UBND Quyết định 13/08/2014  
Quyết định số 2145/QD-UBND về việc ban hành cơ chế hỗ trợ liên kết sản xuất Ngô vụ đông năm 2014 Quyết định 15/09/2014  
Kế hoạch hành động Thực hiện Đề án “Tái cơ cấu ngành nông nghiệp theo hướng nâng cao giá trị gia tăng và phát triển bền vững” tỉnh Phú Thọ đến năm 2020 92/KH-UBND Kế hoạch 08/01/2014  
1