TÌM KIẾM VĂN BẢN - TÀI LIỆU
Từ khóa : Loại văn bản: Lĩnh vực : Năm ban hành : Tìm theo :
DANH SÁCH VĂN BẢN - TÀI LIỆU
  Tên văn bản Ký hiệu Loại VB Ban hành Download
Về việc chủ động triển khai phòng, tránh với mưa, lũ và sạt lở đất Số 23/BCH-VPTT Công văn 27/06/2017  
Công điện về phòng, chống thiên tai 08-CĐ-TW Công điện 28/06/2017  
Về việc tăng cường công tác quản lý đảm bảo an toàn hồ chứa nước thủy lợi trên địa bàn tỉnh Phú Thọ Số 672/SNN-CCTL Công văn 08/06/2017  
Về việc chủ động chuẩn bị cấp nước tưới, tiêu úng phục vụ sản xuất vụ Mùa năm 2017 Số 666/SNN-CCTL Công văn 07/06/2017  
Về việc triển khai phòng, tránh với mưa lớn và giông, lốc, sét, mưa đá Số 16/BCH-VPTT Công văn 06/06/2017  
Hướng dẫn tạm thời kỹ thuật trồng, chuyển hóa rừng cung cấp gỗ lớn trên địa bàn tỉnh Phú Thọ Số: 492 /SNN-LN Công văn 08/06/2017  
Chương trình mở rộng quy mô vệ sinh và nước sạch dựa trên kết quả vay vốn Ngân hàng Thế giới năm 2017 4154/KH-UBND Kế hoạch 20/09/2016  
Phiếu đăng ký thông tin kết quả lựa chọn nhà thầu Thông báo 03/05/2017  
Kế hoạch triển khai thực hiện "Tuần lễ quốc gia nước sạch và vệ sinh môi trường năm 2017" Số:451/SNN-CCTL Công văn 18/04/2017  
Tăng cường chăm sóc lúa Chiêm xuân năm 2016-2017 Số 404/SNN-TT Công văn 11/04/2017  
Báo cáo kết quả đăng tải tin, bài trên trang thông tin điện tử của Sở tháng 3/2017 Số 86/BC-SNN-VP Báo cáo 10/04/2017  
Thông báo tuyển sinh Số: 31/TB-TCNLN Thông báo 23/03/2017  
Báo cáo kết quả thực hiện chương trình mở rộng quy mô vệ sinh và nước sạch nông thôn dựa trên kết quả vay vốn Ngân hàng thế giới năm 2016 Số 17/BC-UBND Báo cáo 10/02/2017  
Rút ngắn thời gian lấy nước Đợt 3, phục vụ gieo cấy lúa Đông Xuân 2016-2017 đến ngày 9/2/2017 Số 112/SNN-CCTL Công văn 10/02/2017  
Báo cáo tổng kết công tác lấy nước Đợt 2 phục vụ gieo cấy lúa vụ Đông xuân 2016-2017 số 07/BC-CCTL Báo cáo 26/01/2017  
Thông báo tuyển dụng công chức thuyền viên tàu kiểm ngư Số 41/TCTS-KN Thông báo 10/01/2017  
Rút ngắn thời gian lấy nước đợt I 56 : 0J /CE-TCTL-QLCT Công điện 13/01/2017  
Báo cáo phương án lấy nước phục vụ gieo cấy lúa vụ Đông xuân 2016-2017. 2202/SNN-CCTL Công văn 30/10/2016  
Thông báo lịch xả nước phục vụ gieo cấy vụ Đông Xuân 2016-2017 Số 2185/SNN-CCTL Thông báo 27/12/2016  
Phối hợp đảm bảo cấp điện cho các trạm bơm phục vụ sản xuất vụ Đông Xuân 2016-2017 Số 2210/SNN-CCTL Thông báo 30/12/2016  
Tăng cường công tác quản lý máy, thiết bị, vật tư có yêu cầu nghiêm ngặt về an toàn lao động Số 2159/SNN-QLXDCT Công văn 22/12/2016  
Chương trình mở rộng quy mô vệ sinh và nước sạch dựa trên kết quả vay vốn Ngân hàng thế giới năm 2016 Số 3363/KH-UBND Kế hoạch 10/08/2016  
Phiếu đăng ký thông tin mời thầu 788/BDA-KTTH Thông báo 08/11/2016  
Về việc báo cáo kết quả nghiên cứu, ứng dụng khoa học, công nghệ lĩnh vực lâm nghiệp số 1918/SNN-VP Công văn 09/11/2016  
Về việc nghiên cứu và góp ý dự thảo Luật Bảo vệ và Phát triển rừng (sửa đổi) Số 1917/SNN-VP Công văn 09/11/2016  
Về việc triển khai thực hiện Thông tư số 10/2016/TT-BTP Số 1902/SNN-TTr Công văn 07/11/2016  
Báo cáo kết quả đăng tải tin, bài trên trang thông tin điện tử của Sở Báo cáo 26/10/2016  
Phiếu đăng ký thông tin mời thầu Thông báo 25/10/2016  
Báo cáo kết quả đăng tải thông tin trên Website Sở tháng 8/2016 Số 220/BC-SNN Báo cáo 15/09/2016  
Báo cáo kết quả đăng tải thông tin trên Website Sở tháng 7/2016 Số 197/BC-SNN Báo cáo 12/08/2016