TÌM KIẾM VĂN BẢN - TÀI LIỆU
Từ khóa : Loại văn bản: Lĩnh vực : Năm ban hành : Tìm theo :
DANH SÁCH VĂN BẢN - TÀI LIỆU
  Tên văn bản Ký hiệu Loại VB Ban hành Download
Quyết định về việc ban hành Quy định về tổ chức khuyến nông cơ sở, mức phụ cấp, nguồn chi trả phụ cấp đối với người làm công tác khuyến nông cơ sở số 22/2015/QĐ-UBND Quyết định 23/12/2015  
Thông báo về việc thiết lập Đường dây nóng để tiếp nhận phản ánh vi phạm về quản lý sản xuất, kinh doanh, sử dụng vật tư nông nghiệp và an toàn thực phẩm nông lâm thuỷ sản số 109/TB-SNN-QLCL Thông báo 30/12/2015  
Tăng cường chỉ đạo sản xuất vụ chiêm xuân năm 2015-2016 Số 1733/SNN-TT Công văn 30/12/2015  
V/v lịch lấy nước phục vụ gieo cấy vụ Đông Xuân 2015-2016 Số:1706 /SNN-CCTL Thông báo 24/12/2015  
V/v triển khai chỉ thị số 01/CT-BXD về việc bảo đảm an toàn trong thi công xây dựng công trình Số 1566/SNN-QLXDCT Công văn 20/11/2015  
Về việc thực hiện cấp Giấy phép sản xuất và hợp quy phân bón hữu cơ và phân bón khác Số 1516/CNN-TT Công văn 10/11/2015  
Kỷ niệm 70 năm ngày thành lập Ngành nông nghiệp Thông báo 13/11/2015  
Giấy mời họp giao ban tháng 11/2015 Số 139/SNN-GM Giấy mời 06/11/2015  
Về việc đẩy nhanh tiến độ tiêm phòng vác xin Dại cho đàn chó mèo Số: 1499/SNN-CN Công văn 05/11/2015  
Phiếu đăng ký thông báo kết quả lựa chọn nhà thầu Số 616/BDA-KTTH Thông báo 04/11/2015  
Về việc nâng cao chất lượng công tác thông tin tuyên truyền Số 1385/SNN-KN Công văn 12/10/2015  
V/v xin ý kiến tham gia Dự thảo Quy chế quản lý, phối hợp công tác và chế độ thông tin báo cáo của các tổ chức ngành NN&PTNT tỉnh Phú Thọ đặt tại địa bàn cấp huyện với UBND cấp huyện; các nhân viên kỹ thuật nông nghiệp trên địa bàn cấp xã với UBND cấp xã Số: 1457 /SNN-VP Công văn 27/10/2015  
Về việc tăng cường quản lý nhà nước về chất lượng vật tư nông nghiệp, ATTP nông lâm thủy sản trên địa bàn tỉnh. Số: 3844/UBND-KT1 Công văn 15/09/2015  
V/v tham gia góp ý Dự thảo Quy chế phối hợp giữa Sở Nông nghiệp và Sở Công thương trong quản lý các lĩnh vực chăn nuôi-thú y; Kiểm lâm; Chất lượng nông lâm sản và thủy sản; Trồng trọt và Bảo vệ thực vật. Số: 1395/SNN-CN Công văn 14/10/2015  
Kế hoạch kiểm tra việc chấp hành các quy định của pháp luật về sử dụng chất cấm trong chăn nuôi trên địa bàn tỉnh Số 1337/KH-SNN-QLCL Kế hoạch 28/09/2015  
Báo cáo tình hình bệnh chết chéo cây keo và công tác BVTV trên cây lâm nghiệp tại tỉnh Phú Thọ Số 426/BC-SNN-BVTV Báo cáo 08/10/2015  
Quyết định về việc công nhận đặc cách giống cây trồng biến đổi gen Số 402/QĐ-TT-CLT Quyết định 16/09/2015  
Danh sách xếp loại các cơ sở sơ chế, chế biến nông lâm thuỷ sản năm 2015 Thông báo 28/09/2015  
V/v triển khai thực hiện chính sách tinh giản biên chế Số 1305/SNN-VP Công văn 21/09/2015  
Về việc quản lý, vận hành các công trình thuỷ lợi số 1317/SNN-CCTL Công văn 23/09/2015  
Tăng cường chỉ đạo đẩy nhanh tiến độ trồng ngô đông năm 2015 Số 1318/SNN-TT Công văn 23/09/2015  
Về việc tuyên truyền Đại hội Đảng bộ tỉnh Phú Thọ, lần thứ XVIII, nhiệm kỳ 2015-2020 Số 56-CV/ĐU Công văn 22/09/2015  
Về việc tăng cường công tác sản xuất, buôn bán và sử dụng thuốc BVTV trong bảo quản nông sản thực phẩm Số 6447/BNN-BVTV Công văn 11/08/2015  
V/v lấy ý kiến tham gia Dự thảo Quy chế phối hợp công tác đảm bảo an ninh, an toàn ngành Nông nghiệp và PTNT Dự thảo 15/09/2015  
Quy chế phối hợp công tác đảm bảo an ninh, an toàn ngành nông nghiệp và phát triển nông thôn Dự thảo 15/09/2015  
Kế hoạch phát triển nuôi cá lồng thâm canh trên địa bàn tỉnh Phú Thọ giai đoạn 2015 - 2020 Số:1870/KH-UBND Kế hoạch 22/05/2015  
Nghị quyết về việc quy định mức hỗ trợ cho các hoạt động để phát triển sản xuất và các dịch vụ nông thôn trên địa bàn xã thuộc Chương trình mục tiêu Quốc gia xây dựng nông thôn mới tỉnh Phú Thọ Số 14/2014/NQ-HĐND Nghị quyết 15/12/2014  
Về việc nâng cao hiệu quả công tác phối hợp thông tin tuyên truyền Số 1223/SNN-VP Công văn 07/09/2015  
Nghị quyết quy định chính sách hỗ trợ đặc thù khuyến khích doanh nghiệp đầu tư vào nông nghiệp, nông thôn trên địa bàn tỉnh Phú Thọ giai đoạn 2015-2020 Số 15/2014/NQ-HĐND Nghị quyết 15/12/2014  
Kết luận của Ban Thường vụ Tỉnh uỷ về quy định tổ chức khuyến nông cơ sở, phụ cấp, nguồn chi trả phụ cấp đối với người làm công tác khuyến nông cơ sở Số 199-KL/TU Thông báo 07/09/2015