TÌM KIẾM VĂN BẢN - TÀI LIỆU
Từ khóa : Loại văn bản: Lĩnh vực : Năm ban hành : Tìm theo :
DANH SÁCH VĂN BẢN - TÀI LIỆU
  Tên văn bản Ký hiệu Loại VB Ban hành Download
Về việc triển khai thực hiện các nhiệm vụ quản lý, bảo vệ và phát triển rừng phòng hộ Số 63/LN-QLSDR Công văn 21/07/2015  
Về việc tăng cường quản lý và chấn chỉnh hoạt động kinh doanh giống cây trồng trên địa bàn tỉnh Số 933/SNN-TT Công văn 16/07/2015  
Vê việc tập trung chỉ đạo phòng trừ sâu cuốn lá nhỏ hại lúa vụ mùa 2015 Số 982/SNN-BVTV Công văn 22/07/2015  
Về việc tăng cường chỉ đạo công tác chống hạn, cấp nước tưới dưỡng cho lúa vụ Mùa 2015. Số: 978 /SNN-CCTL Công văn 21/07/2015  
Luật đầu tư Luât số 67/2014/QH13 Luật - Pháp lệnh 26/11/2014  
Luật doanh nghiệp Luật số 68/2014/QH13 Luật - Pháp lệnh 26/11/2014  
Phiếu đăng ký thông báo mời thầu Số 362/BDA-KT Thông báo 07/07/2015  
Giấy mời họp giao ban 6 tháng đầu năm, phương hướng nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2015 82/GM-SNN Giấy mời 14/07/2015  
Vê việc Sơ kết 1 năm thực hiện Đề án Tái cơ cấu ngành Thuỷ lợi số 839/SNN-CCTL Công văn 30/06/2015  
Về việc tham luận Hội nghị sơ kết 6 tháng đầu năm 2015 ban QLQHLV Sông Hồng - Thái Bình Số 830/SNN-CCTL Công văn 30/06/2015  
Về việc tham gia ý kiến dự thảo Quyết định của UBND tỉnh thay thế Quyết định số 1565/2007/QĐ-UBND Số 773/SNN-VP Dự thảo 22/06/2015  
Danh mục TTHC quy định trong các văn bản QPPL đang có hiệu lực tỉnh Phú Thọ 1268/QĐ-UBND Quyết định 11/06/2015  
Giấy mời dự Hội nghị lấy phiếu giới thiệu nhân sự tham gia BCH Đảng bộ tỉnh Khoá XVIII, nhiệm kỳ 2015-2020 Giấy mời 17/06/2015  
Công khai khung quản lý môi trường và xã hội (ESMF) dự án Sửa chữa và nâng cao an toàn đập (WB8). Dự thảo 12/06/2015  
Về việc triển khai thực hiện các quy định mới về đầu tư xây dựng công trình Số: 669 /SNN-QLXDCT Công văn 05/06/2015  
Hội nghị giao ban tháng 6 năm 2015 60/GM-SNN Giấy mời 01/06/2015  
Công khai Báo cáo môi trường- xã hội (ESIA) tiểu dự án Hồ Ban, xã Tiên Lương, huyện Cẩm Khê thuộc dự án thành phần Sửa chữa và nâng cao an toàn đập tỉnh Phú Thọ. Công văn 29/05/2015  
Giấy đi đường Công văn 29/05/2015  
Công khai báo cáo chính sách an toàn xã hội Tiểu dự án Cải tạo, nâng cấp hồ Ban xã Tiên Lương, huyện Cẩm Khê thuộc dự án thành phần: Sửa chữa và nâng cao an toàn đập tỉnh Phú Thọ. Công văn 28/05/2015  
Vê việc tổ chức các kỳ thi, xét công nhận tốt nghiệp và tuyển sinh năm 2015 Số: 05 - /CT-UBND Chỉ thị 14/05/2015  
Về việc triệu tập Đảng viên về dự Đại hội Đại biểu Đảng bộ Sở Nông nghiệp và PTNT nhiệm kỳ 2015-2020 Số: 02 - CV/ĐU Giấy mời 05/05/2015  
Kế hoạch phát triển cây bưởi diễn năm 2015 Số: 416/KH-SNN Công văn 14/04/2015  
Kế hoạch phát triển cây chè năm 2015 Số:415 /KH-SNN-TT Công văn 14/04/2015  
Về việc tăng cường hoạt động Website của Sở Số: 457 /SNN-BBT Công văn 24/04/2015  
Về việc công bố thủ tục hành chính mới ban hành; thủ tục hành chính bị bãi bỏ thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Nông nghiệp và PTNT, tỉnh Phú Thọ Số: 787/QĐ-UBND Quyết định 20/04/2015  
V/v hướng dẫn nội dung, tiêu chí, biểu mẫu đánh giá các cơ sở sản xuất, kinh doanh thực phẩm và vật tư nông nghiệp. Số: 450/SNN-QLCL Công văn 20/04/2015  
Danh sách cơ sở chăn nuôi và cơ sở chế biên sản phẩm động vật đảm bảo điều kiện vệ sinh thú y Thông báo 14/04/2015  
Quyết định về việc công bố, công khai số liệu dự toán ngân sách tỉnh Phú Thọ năm 2013 Số: 565/QĐ-UBND Quyết định 20/03/2015  
Quyết định về việc công bố, công khai số liệu dự toán ngân sách tỉnh Phú Thọ năm 2015 Số: 567/QĐ-UBND Quyết định 20/03/2015  
Danh sách cơ sở chăn nuôi và cơ sở chế biến, chế biến sản phẩm động vật đảm bảo điều kiện vệ sinh thú y Thông báo 10/04/2015