TÌM KIẾM VĂN BẢN - TÀI LIỆU
Từ khóa : Loại văn bản: Lĩnh vực : Năm ban hành : Tìm theo :
DANH SÁCH VĂN BẢN - TÀI LIỆU
  Tên văn bản Ký hiệu Loại VB Ban hành Download
Hướng dẫn Triển khai thực hiện hỗ trợ phát triển sản xuất theo Chương trình 30a trên địa bàn huyện Tân Sơn năm 2015 Số: 218/HD-SNN Công văn 09/03/2015  
Hướng dẫn thực hiện dự án hỗ trợ phát triển sản xuất và dịch vụ nông thôn trên địa bàn xã thuộc Chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới tỉnh Phú Thọ năm 2015 Số: 219 /HD-SNN Công văn 09/03/2015  
Hướng dẫn triển khai thực hiện Dự án hỗ trợ phát triển sản xuất tại các xã đặc biệt khó khăn, xã an toàn khu, các thôn bản đặc biệt khó khăn thuộc Chương trình 135 năm 2015 Số: 217 /HD-SNN Công văn 09/03/2015  
Ban hành Danh mục thuốc bảo vệ thực vật được phép sử dụng, cấm sử dụng ở Việt Nam và công bố mã HS đối với thuốc bảo vệ thực vật được phép sử dụng, cấm sử dụng ở Việt Nam. 03 /2015/TT-BNNPTNT Thông tư 29/01/2015  
Về việc công bố văn bản quy phạm pháp luật hết hiệu lực toàn bộ hoặc một phần thuộc lĩnh vực quản lý nhà nước của Bộ Nông nghiệp và PTNT năm 2014 684/QĐ-BNN-PC Quyết định 03/03/2015  
Quy định điều kiện đảm bảo an toàn thực phẩm và phương thức quản lý đối với các cơ sở sản xuất ban đầu, nhỏ lẻ 51/2014/TT-BNNPTNT Thông tư 27/12/2014  
Quy định việc kiểm tra cơ sở sản xuất, kinh doanh vật tư nông nghiệp và kiểm tra, chứng nhận cơ sở sản xuất kinh doanh nông lâm thuỷ sản đủ điều kiện an toàn thực phẩm 45/2014/TT-BNNPTNT Thông tư 03/12/2014  
Kết quả kiểm tra, đánh giá, phân loại cơ sở sản xuất, kinh doanh nông lâm thuỷ sản trên địa bàn tỉnh Phú Thọ Công văn 03/02/2015  
về việc tăng cường chỉ đạo gieo mạ đúng khung lịch thời vụ 1538/SNN-TT Công văn 30/12/2014  
Quyết định duyệt điều chỉnh quy hoạch tổng thể phát triển thủy lợi tỉnh Phú Thọ đến năm 2020 Số 09/2014/QĐ-UBND Quyết định 13/08/2014  
Kết luận của Phó Thủ tướng Vũ Văn Ninh tại cuộc họp thường trực Ban chỉ đạo trung ương Chương trình mục tiêu Quốc gia xây dựng nông thôn mới 449/TB-VPCP Thông báo 04/12/2014  
Công khai kết quả kiểm tra, đánh giá, phân loại điều kiện đảm bảo chất lượng đối với các cơ sở sản xuất, kinh doanh giống cây trồng, phân bón trên địa bàn tỉnh Phú Thọ năm 2014 51/TB-SNN Thông báo 08/12/2014  
Thông tư số 41/TT-BNNPTNT ngày 13/11/2014 về Hướng dẫn một số điều của Nghị định số 202/2013/NĐ-CP ngày 27 tháng 11 năm 2013 của Chính phủ về quản lý phân bón thuộc trách nhiệm quản lý nhà nước của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Thông tư 28/11/2014  
Kế hoạch chương trình mục tiêu quốc gia nước sạch và vệ sinh môi trường nông thôn giai đoạn 2016-2020 Kế hoạch 04/11/2014  
Bộ tiêu chí nông thôn mới Thông báo 21/11/2014  
Công văn số: 452/SNN-QLXDCT của Sở Nông nghiệp và PTNT về việc hướng dẫn triển khai thực hiện Nghị định số 15/2013/NĐ-CP ngày 06/02/2013 của Chính phủ về Quản lý chất lượng công trình xây dựng ngành Nông nghiệp và PTNT trên địa bàn tỉnh Phú Thọ. Công văn 06/05/2014  
Báo cáo kết quả sản xuất nông lâm nghiệpKKỳ 25/10/2014 Báo cáo 25/10/2014  
Thông tin dịch bệnh nguy hiểm trên đàn vật nuôi năm 2014 Thông báo 27/10/2014  
Công văn số 1200 /SNN-TT ngày 17 tháng 10 năm 2014 của Sở Nông nghiệp và PTNT về việc tăng cường chỉ đạo sản xuất vụ đông năm 2014. Công văn 17/10/2014  
Báo cáo tiến độ sản xuất nông lâm nghiệp kỳ 25/9/2014 Báo cáo 01/10/2014  
Công văn số 1117/SNN-TT của Sở Nông nghiệp và PTNT về việc tăng cường chỉ đạo sản xuất vụ đông năm 2014. Công văn 29/09/2014  
Công văn số: 1087 /SNN-TT của Sở Nông nghiệp và PTNT về việc đẩy nhanh tiến độ thu hoạch lúa mùa và triển khai sản xuất vụ đông năm 2014. Công văn 23/09/2014  
Quyết định số 2145/QD-UBND về việc ban hành cơ chế hỗ trợ liên kết sản xuất Ngô vụ đông năm 2014 Quyết định 15/09/2014  
Sở Nông nghiệp và PTNT chỉ đạo thu hoạch lúa mùa và triển khai sản xuất vụ đông năm 2014 Công văn 13/09/2014  
Báo cáo tiến độ sản xuất nông lâm nghiệp kỳ 5/9/2014 Báo cáo 08/09/2014  
Báo cáo tiến độ sản xuất nông lâm nghiệp kỳ 25/8/2014 Báo cáo 26/08/2014  
Danh sách kiểm tra đánh giá phân loại các cơ sở buôn bán thuốc BVTV tháng 7, tháng 8 năm 2014 Thông báo 27/08/2014  
Chính sách phát triển đàn bò thịt chất lượng cao tỉnh Phú Thọ giai đoạn 2012 -2015. Thông báo 20/08/2014  
Tin cảnh báo mưa lớn Thông báo 12/08/2014  
Báo cáo tiến độ sản xuất nông lâm nghiệp kỳ 25/7/2014 Báo cáo 25/07/2014