TÌM KIẾM VĂN BẢN - TÀI LIỆU
Từ khóa : Loại văn bản: Lĩnh vực : Năm ban hành : Tìm theo :
DANH SÁCH VĂN BẢN - TÀI LIỆU
  Tên văn bản Ký hiệu Loại VB Ban hành Download
Công văn số: 1087 /SNN-TT của Sở Nông nghiệp và PTNT về việc đẩy nhanh tiến độ thu hoạch lúa mùa và triển khai sản xuất vụ đông năm 2014. Công văn 23/09/2014  
Quyết định số 2145/QD-UBND về việc ban hành cơ chế hỗ trợ liên kết sản xuất Ngô vụ đông năm 2014 Quyết định 15/09/2014  
Sở Nông nghiệp và PTNT chỉ đạo thu hoạch lúa mùa và triển khai sản xuất vụ đông năm 2014 Công văn 13/09/2014  
Báo cáo tiến độ sản xuất nông lâm nghiệp kỳ 5/9/2014 Báo cáo 08/09/2014  
Báo cáo tiến độ sản xuất nông lâm nghiệp kỳ 25/8/2014 Báo cáo 26/08/2014  
Danh sách kiểm tra đánh giá phân loại các cơ sở buôn bán thuốc BVTV tháng 7, tháng 8 năm 2014 Thông báo 27/08/2014  
Chính sách phát triển đàn bò thịt chất lượng cao tỉnh Phú Thọ giai đoạn 2012 -2015. Thông báo 20/08/2014  
Tin cảnh báo mưa lớn Thông báo 12/08/2014  
Báo cáo tiến độ sản xuất nông lâm nghiệp kỳ 25/7/2014 Báo cáo 25/07/2014  
Về chính sách khuyến khích doanh nghiệp đầu tư vào nông nghiệp, nông thôn Nghị định 19/12/2013  
Chính sách tín dụng phục vụ phát triển nông nghiệp, nông thôn Nghị định 12/04/2010  
Mẫu biểu kèm theo công văn số 1997 ngày 17/6/2013 Công văn 01/08/2014  
Sửa đổi, bổ sung một số điều của Quyết định số 2406/QĐ-TTg ngày 18/12/2011 của Thủ tướng Chính phủ ban hành danh mục các Chương trình mục tiêu quốc gia giai đoạn 2012-2015 và các Quyết định ban hành Chương trình mục tiêu quốc gia giai đoạn 2012-2015. Quyết định 29/05/2013  
Triển khai công tác quản lý chất lượng, ATTP Nông lâm thủy sản Công văn 31/07/2014  
THÔNG TƯ LIÊN TỊCH Hướng dẫn việc phân công, phối hợp trong quản lý nhà nước về an toàn thực phẩm Thông tư liên tịch 09/04/2014  
V/v tập trung chỉ đạo gieo cấy và chăm sóc lúa Mùa 2014 Công văn 28/07/2014  
Quyết định sửa đổi, bổ sung một số điều của Quyết định số 2406/QĐ-TTg ngày 18/12/2011 của Thủ tướng Chính phủ ban hành danh mục các Chương trình mục tiêu quốc gia giai đoạn 2012-2015 và các Quyết định ban hành Chương trình mục tiêu quốc gia giai đoạn 2012-2015 Quyết định 29/05/2013  
Triển khai công tác quản lý chất lượng, ATTP Nông lâm thủy sản Công văn 17/06/2013  
Quy định việc kiểm tra, đánh giá cơ sở sản xuất kinh doanh vật tư nông nghiệp và sản phẩm nông lâm thủy sản Thông tư 29/03/2011  
Quy định việc kiểm tra, đánh giá cơ sở sản xuất kinh doanh vật tư nông nghiệp và sản phẩm nông lâm thủy sản Thông tư 14/02/2014  
Hướng dẫn thực hiện một số điều tại Quyết định số 62/2013/QĐ-TTg ngày 25/10/2013 của Thủ tướng Chính phủ về chính sách khuyến khích phát triển hợp tác, liên kết sản xuất gắn với tiêu thụ nông sản, xây dựng cánh đồng lớn 15/2014/TT-BNNPTNT Thông tư 29/04/2014  
Kế hoạch hành động Thực hiện Đề án “Tái cơ cấu ngành nông nghiệp theo hướng nâng cao giá trị gia tăng và phát triển bền vững” tỉnh Phú Thọ đến năm 2020 92/KH-UBND Kế hoạch 08/01/2014  
Nghị định về chính sách khuyến khích doanh nghiệp đầu tư vào nông nghiệp, nông thôn 210/2013/NĐ-CP Nghị định 19/12/2013  
Quyết định về chính sách khuyến khích phát triển hợp tác, liên kết sản xuất gắn với tiêu thụ nông sản, xây dựng cánh đồng lớn 62/2013/QĐ-TTg Quyết định 25/10/2013  
Thống kê và quản lý các trang trại chăn nuôi Công văn 18/06/2014  
Chỉ đạo đẩy nhanh tiến độ làm đất, gieo cấy lúa vụ mùa 2014. Công văn 18/06/2014  
Công khai kết quả kiểm tra cơ sở buôn bán thuốc BVTV trên địa bàn tỉnh Phú Thọ tháng 4, 5 năm 2014 Thông báo 10/06/2014  
Công điện Công điện 10/06/2014  
Tập trung chỉ đạo cấp nước chống hạn và phòng trừ sâu, bệnh hại lúa Chiêm xuân 374/SNN-TT Công văn 30/04/2012  
Tăng cường các biện pháp sử dụng chất cấm trong chăn nuôi 363/SNN-QLCL Công văn 26/04/2012