BẢO HIỂM VẬT CHẤT XE CƠ GIỚI

      89
MỤC LỤC VĂN BẢN
*

BỘ TÀI CHÍNH ********

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ********

Số: 504-TC/BH

Hà Nội , ngày 20 tháng 11 năm 1991

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC BAN HÀNH QUY TẮC VÀ BIỂU PHÍ BẢO HIỂM XE CƠ GIỚI

BỘ TRƯỞNG BỘ TÀI CHÍNH

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1.

Bạn đang xem: Bảo hiểm vật chất xe cơ giới

Nay ban hành kèmtheo Quyết định này Quy tắc và biểu phí bảo hiểm xe cơ giới.

Điều 3. Các ông Tổng Giámđốc Tổng Công ty Bảo hiểm Việt Nam, Chánh Văn phòng Bộ Tài chính, Giám đốc SởTài chính các tỉnh, thành phố, đặc khu trực thuộc Trung ương, thủ trưởng cácđơn vị liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

Phạm Văn Trọng

(Đã Ký)

QUY TẮC

Trên cơ sở chủ xe yêu cầu và nộpphí bảo hiểm theo quy định. Tổng Công ty Bảo hiểm Việt Nam (gọi tắt là BAOVIET)nhận bảo hiểm những loại hình bảo hiểm sau đây:


Phần I:

BẢO HIỂM THIỆT HẠI VẬT CHẤT XE CƠ GIỚI


Phạm vi bảo hiểm: Với loại bảohiểm này BAOVIET bồi thường cho chủ xe những thiệt hại vật chất xảy ra do chiếcxe được bảo hiểm trong những trường hợp sau đây:

1. Tai nạn do xe đâm va, lật đổ.

2. Cháy, nổ, bão, lũ lụt, sétđánh, động đất, mưa đá.

3. Mất cắp toàn bộ xe.

4. Tai nạn do rủi ro bất ngờkhác gây nên.

Ngoài ra BAOVIET sẽ thanh toánnhững chi phí cần thiết và hợp lý nhằm:

a. Ngăn ngừa, hạn chế tổn thấtphát sinh thêm khi xe bị tai nạn.

b. Kéo xe bị thiệt hại đến nơi sửachữa gần nhất hoặc đảm bảo an toàn cho xe.

c. Giám định tổn thất, nếu thuộctrách nhiệm bảo hiểm.

Tuy nhiên trong mọi trường hợp tổngsố tiền bồi thường không vượt quá số tiền bảo hiểm đã ghi trên giấy chứng nhậnbảo hiểm.

Không thuộc phạm vi bảo hiểm:BAOVIET không chịu trách nhiệm bồi thường thiệt hại vật chất của xe xảy ra donhững nguyên nhân sau:

1. Hao mòn tự nhiên. Giảm dần chấtlượng, hỏng hóc do khuyết tật hoặc hư hỏng thêm do sửa chữa.

2. Hư hỏng về điện hoặc bộ phậnmáy móc, thiết bị, kể cả máy thu thanh, điều hoà nhiệt độ, săm lốp bị hư hỏngmà không do tai nạn gây ra.

3. Mất cắp bộ phận của xe.

4. Hành động cố ý phá hoại củachủ xe, lái xe.

Những quy định áp dụng cho phầnI (về Bảo hiểm thiệt hại vật chất xe cơ giới):

1. Giá trị bảo hiểm của xe doBAOVIET và chủ xe thoả thuận theo giá trị thực tế tại thời điểm tham gia bảo hiểm.

2. Trường hợp chủ xe yêu cầu huỷbỏ hợp đồng bảo hiểm trước thời hạn thì phải thông báo cho BAOVIET biết trước10 ngày. BAOVIET sẽ hoàn lại 90% phí bảo hiểm của thời gian còn lại. Nếu trướckhi huỷ bỏ hợp đồng bảo hiểm mà xe được bảo hiểm bị tai nạn đã được BAOVIET bồithường thì chủ xe không được hoàn lại phí bảo hiểm của thời gian còn lại.

3. Giám định tai nạn: Những vụtai nạn ước tính 500.000 đồng trở lên, BAOVIET sẽ tiến hành giám định với sự cómặt của chủ xe để xác định nguyên nhân và mức độ thiệt hại của xe. Trường hợphai bên không đạt được sự thoả thuận thì hai bên sẽ chọn giám định viên kỹ thuậtchuyên nghiệp để tiến hành giám định. Đối với những vụ tai nạn nhỏ (dưới500.000) mà không có điều kiện giám định hoặc cảnh sát giao thông lập biên bảnthì chủ xe phải khai báo thật đầy đủ chi tiết nguyên nhân, diễn biến vụ tai nạn,mức độ thiệt hại và thu thập đầy đủ chứng từ để BAOVIET xét bồi thường.

4. Trường hợp xe bị mất cắp, chủxe hoặc lái xe phải báo ngay cho cơ quan công an, BAOVIET nơi gần nhất và chínhquyền địa phương nơi xe bị mất cắp để lập biên bản và có kế hoạch điều tra xửlý vụ việc. Trong vòng 5 ngày kể từ ngày bị mất cắp chủ xe phải xác nhận lại bằngvăn bản cho BAOVIET.

5. Bồi thường tổn thất bộ phận:

a. Khi xe được bảo hiểm bị tổnthất bộ phận BAOVIET bồi thường cho chủ xe số tiền tối đa không vượt quá tỷ lệphần trăm của bộ phận đó đối với giá trị toàn bộ xe và tỷ lệ giữa số tiền bảohiểm và giá trị thực tế của xe (có bảng tỷ lệ tổng thành kèm theo).

b. Trong quá trình sửa chữa xeđược bảo hiểm nếu phải thay bộ phận mới thì BAOVIET chỉ bồi thường giá trị thựctế của bộ phận đó trước khi xe bị tổn thất và theo tỷ lệ giữa số tiền bảo hiểmvà giá trị thực tế của bộ phận đó.

c. BAOVIET bồi thường toàn bộchi phí sơn lại xe nếu trên 50% diện tích sơn của xe bị hư hỏng do tai nạn gâyra.

6. Bồi thường tổn thất toàn bộthực tế hoặc ước tính:

a. Nếu số tiền bảo hiểm bằng giátrị thực tế của xe thì BAOVIET sẽ bồi thường cho chủ xe toàn bộ số tiền bảo hiểmđã ghi trên giấy chứng nhận bảo hiểm.

b. Nếu xe được bảo hiểm dưới giátrị thực tế của xe thì BAOVIET bồi thường tổn thất theo tỷ lệ giữa số tiền bảohiểm và giá trị thực tế của xe khi tham gia bảo hiểm.

c. Nếu xe được bảo hiểm trên giátrị thực tế của xe BAOVIET sẽ bồi thường bằng giá trị thực tế của xe khi xảy ratai nạn.

d. Khi xe được bảo hiểm bị tổnthất mà BAOVIET đã bồi thường tổn thất toàn bộ cho chủ xe, BAOVIET có quyền thuhồi hoặc xử lý chiếc xe đó. Nếu xe bảo hiểm dưới giá trị thì BAOVIET sẽ thu hồigiá trị còn lại (xác xe theo tỷ lệ phần trăm giữa số tiền bảo hiểm và giá trịthực tế của xe).

e. Trường hợp quá hai (2) thángmà xe cơ giới bị mất cắp hoặc mất tích không tìm được thì BAOVIET sẽ bồi thườngcho chủ xe toàn bộ số tiền bảo hiểm đã ghi trên giấy chứng nhận bảo hiểm. Nếusau khi bồi thường mà tìm lại được xe thì chiếc xe đó thuộc quyền sở hữu củaBAOVIET.

7. BAOVIET áp dụng mức miễn bồithường không khấu trừ đối với những vụ tổn thất ước tính đến 100.000 đồng.

8. Khi yêu cầu bồi thường chủ xecung cấp cho BAOVIET những tài liệu sau đây:

- Giấy yêu cầu bồi thường,

- Bản sao giấy chứng nhận bảo hiểm,

- Biên bản giám định xe,

- Các chứng từ hoá đơn liên quanđến việc sửa chữa hoặc mua mới, - Biên bản mất cắp hoặc mất tích xe (trong trườnghợp mất cắp, mất tích),

- Các chứng từ liên quan đếntrách nhiệm người thứ ba, nếu có.

9. Thời hạn yêu cầu bồi thườnglà 4 tháng kể từ ngày xe bị tai nạn.


Phạm vi bảo hiểm: Tuỳ thuộc vàogiới hạn trách nhiệm bảo hiểm BAOVIET có trách nhiệm bồi thường những thiệt hạido việc sử dụng xe cơ giới của chủ xe gây ra cho người thứ ba bao gồm:

1. Thiệt hại về người.

2. Thiệt hại về tài sản.

Ngoài ra BAOVIET sẽ thanh toáncác chi phí cần thiết và hợp lý liên quan đến vụ tai nạn (nếu có). Trong mọitrường hợp, tổng số tiền bồi thường không vượt quá giới hạn trách nhiệm bảo hiểmđã ghi trên giấy chứng nhận bảo hiểm.

Người thứ ba ở đây không bao gồmhành khách, những người có mặt trên xe và tài sản của họ.

Không thuộc trách nhiệm bảo hiểm:

BAOVIET không chịu trách nhiệm bồithường những thiệt hại đối với:

1. Tư trang, hành lý, hàng hoávà tài sản chở trên xe.

Xem thêm: Các Loại Xe Ô Tô 4, 5 Mẫu Ôtô Giá Rẻ Sắp Về Việt Nam, Giá Từ 240 Triệu Đồng

2. Lái, phụ xe, hành khách và nhữngngười có mặt trên xe.

3. Những người mà lái xe phảinuôi dưỡng như: cha, mẹ, vợ, chồng, con.

4. BAOVIET không chịu trách nhiệmbồi thường trong trường hợp chủ xe (lái xe) gây ra tai nạn rồi bỏ chạy để trốntránh trách nhiệm đối với nạn nhân.

Những quy định áp dụng cho phầnII (Về bảo hiểm trách nhiệm dân sự của chủ xe).

1. Số tiền bảo hiểm: Chủ xe cótrách nhiệm tham gia bảo hiểm theo mức trách nhiệm tối thiểu được Bộ Tài chínhquy định trong biểu phí.

Ngoài ra chủ xe có thể tham giabảo hiểm trên mức trách nhiệm tối thiểu nếu chủ xe có nhu cầu.

2. Khi xe bị tai nạn thuộc phạmvi bảo hiểm BAOVIET cùng chủ xe và các ngành liên quan (Công an, Toà án, Việckiểm sát) tham gia thương lượng hoà giải bồi thường dân sự. Trường hợp phải giảiquyết bồi thường dân sự tại Toà án nhân dân thì BAOVIET tham gia với tư cách làngười dự sự.

3. Khi yêu cầu bồi thường chủ xecó trách nhiệm chuyển cho BAOVIET tất cả các những khiếu nại của bên bị thiệt hạivà những chứng từ văn bản liên quan đến vụ tai nạn, bao gồm;

a. Các văn bản điều tra và xử lýtai nạn:

- Tờ khai tai nạn của chủ xe.

- Biên bản khám nghiệm hiện trường.

- Biên bản khám nghiệm xe và tàisản bị thiệt hại.

- Bản kết luận điều tra tai nạn(nếu có).

- Biên bản hoà giải (trong trườnghợp hoà giải).

- Quyết định của Toà án (nếucó).

b. Các chứng từ hoá đơn làm cơ sởcho việc bồi thường:

- Thiệt hại về người bao gồm cáchoá đơn chứng từ viện phí làm chân tay giả, mắt giả, tiền tàu xe, mai táng phí,giấy chứng nhận của chính quyền địa phương hoặc cơ quan nơi bên bị thiệt hạicông tác, chứng nhận mức thu nhập của nạn nhân và các chứng từ liên quan khác.

- Thiệt hại về tài sản: các chứngtừ hoá đơn, liên quan đến việc sửa chữa, mua mới của tài sản bị thiệt hại.

c. Các chứng từ liên quan đếntrách nhiệm của người thứ ba (nếu có).

4. Thời hạn yêu cầu bồi thườnglà 6 tháng kể từ ngày xảy ra tai nạn. Trường hợp vụ tai nạn không thương lượngđược mà phải giải quyết tại Toà án thì sau 7 ngày kể từ ngày bản án có hiệu lựcthi hành.

Những quy định áp dụng cho cảhai phần I + II:

1. Giấy yêu cầu bảo hiểm của chủvà giấy chứng nhận bảo hiểm của BAOVIET cấp cho chủ xe được coi như hợp đồng bảohiểm và được điều chỉnh bằng Quy tắc này.

2. Phí bảo hiểm được tính trêncơ sở biểu phí của Bộ Tài chính ban hành.

3. BAOVIET chỉ cấp giấy chứng nhậnbảo hiểm khi chủ xe đã đóng phí bảo hiểm.

4. Hiệu lực bảo hiểm bắt đầu vàkết thúc được thể hiện trên giấy chứng nhận bảo hiểm.

5. Khi xe lưu hành lái xe phảimang theo giấy chứng nhận bảo hiểm và phải xuất trình giấy chứng nhận bảo hiểmkhi cơ quan có thẩm quyền yêu cầu.

6. Trong thời hạn bảo hiểm nếucó sự chuyển quyền sở hữu của xe, thì quyền lợi bảo hiểm vẫn còn hiệu lực chochủ xe mới. Trường hợp nếu chủ xe cũ không chuyển quyền lợi bảo hiểm cho chủ xemới thì BAOVIET sẽ hoàn phí cho chủ xe cũ và làm thủ tục cho chủ xe mới theo biểuphí ngắn hạn.

7. Khi xe bị tai nạn chủ xe (hoặclái xe) phải tìm mọi cách cứu chữa nạn nhân, hạn chế thiệt hại đồng thời phảibáo ngay cho cơ quan Công an, BAOVIET nơi gần nhất để phối hợp giải quyết hậuquả tai nạn. Trong vòng 5 ngày kể từ ngày xảy ra tai nạn chủ xe phải xác nhận lạibằng văn bản gửi cho BAOVIET.

Chủ xe không được di chuyển,tháo dỡ hoặc sửa chữa xe khi chưa có ý kiến của BAOVIET. Trừ trường hợp làm nhưvậy là cần thiết để đảm bảo an toàn cho xe hoặc vì phải thi hành chỉ thị của cơquan có thẩm quyền (Cảnh sát giao thông, Chính quyền địa phương).

8. Trường hợp vụ tai nạn liênquan đến trách nhiệm của người thứ ba thì chủ xe phải bảo lưu quyền khiếu nạivà chuyển quyền đòi bồi thường cho BAOVIET, kèm theo toàn bộ hồ sơ, chứng từ cầnthiết có liên quan. Nếu chủ xe không thực hiện đầy đủ quy định trên thì BAOVIETcó thể từ chối một phần hoặc toàn bộ số tiền bồi thường.

9. Trường hợp có sự tranh chấpgiữa chủ xe với BAOVIET nếu không giải quyết được bằng thương lượng sẽ đưa raToà án nhân dân hoặc Trọng tài kinh tế giải quyết.

Mọi tranh chấp liên quan đến Quytắc này đều được giải quyết theo luật pháp của nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩaViệt Nam.

Những điểm loại trừ áp dụng chocả hai phần I + II:

BAOVIET không chịu trách nhiệm bồithường những tổn thất xảy ra do:

1. Xe không đủ điều kiện kỹ thuậtđể lưu hành theo quy định trong Điều lệ trật tự an toàn giao thông vận tải đườngbộ của Liên Bộ Giao thông vận tải - Nội vụ.

2. Chủ xe (lái xe) vi phạmnghiêm trọng điều lệ giao thông đường bộ như:

- Xe không có giấy phép lưuhành,

- Lái xe không có bằng lái hoặccó nhưng không hợp lệ,

- Lái xe uống rượu bia, sử dụngchất ma tuý hoặc các chất kích khác trong khi điều khiển xe,

- Xe chở chất cháy, nổ tráiphép,

- Xe chở quá trọng tải hoặc quásố hành khách quy định.

- Xe đi vào đường cấm hoặc điđêm không có đèn,

- Xe có hệ thống lái bên phải.

3. Xe sử dụng để tập lái, đua thểthao, chạy thử sau khi sửa chữa.

4. Những thiệt hại gián tiếpnhư: do xe bị tai nạn làm đình trệ sản xuất kinh doanh hay làm giảm giá trịthương mại của tài sản bị thiệt hại.

5. Thiệt hại do chiến tranh.

6. Tai nạn xảy ra ngoài lãnh thổnước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, trừ trường hợp có thỏa thuận riêng.