Cách Lái Xe Tay Ga

      81

Ai dạy mình cách đi xe tay ga với. Mình chưa đi xe tay ga bao giờ. Đang định mua 1 con xe tay ga nhưng chưa đi bao giờ nghĩ thấy sợ sợ. Mọi người chỉ cho mình càng chi tiết càng tốt nhé.

Bạn đang xem: Cách lái xe tay ga

Cách khởi động xe, cách phanh xe khi muốn xe dừng lại, ...

Cám ơn mọi người.


\r\nC\u00e1ch kh\u1edfi \u0111\u1ed9ng xe, c\u00e1ch phanh xe khi mu\u1ed1n xe d\u1eebng l\u1ea1i, ...\r\nC\u00e1m \u01a1n m\u1ecdi ng\u01b0\u1eddi.\n","product_id":0,"type":0,"date":1329879154,"date_text":"9 n\u0103m","link":"\/hoidap\/3893\/327438\/ai-day-minh-cach-di-xe-tay-ga-voi.html","num_reply":23,"voted":false,"total_vote":0,"permiss_action":false,"user":{"id":1,"login_name":"vietnamstyletravel","name":"Vietnam Travel","company":"","is_supplier":true,"verified":0,"supplier":0,"email":"admin

Lý Tinh
Trả lời 9 năm trước
minh thick di kieu chao dau duoi


","total_vote":0,"voted":false,"date_text":"9 n\u0103m","permiss_action":false,"num_reply":0,"id_faq":327438,"user":{"id":1,"login_name":"caolaogia","name":"L\u00fd Tinh","company":"C\u00f4ng Ty TNHH MTV An Ph\u00e1t \u0110\u1ea1i D\u01b0\u01a1ng","is_supplier":true,"verified":0,"supplier":0,"email":"tinhctxh

Đơn giản mà bạn, đơn giản hơn xe số nhiều :

Khởi động, bạn bóp phanh bánh trước, trước khi đề xe nhé !

Sau khi đề xe, máy nổ, chỉ cần vọt tay ga là đi, nếu bạn đi lần đầu xe ga thì dồ ga nhẹ thôi nó vọt lên mạnh lắm, cũng tùy từng xe mà nó vọt ga mạnh !

Còn mấy cái xi-nhan sang đường thì nó giống y như xe số bạn à !


\u0110\u01a1n gi\u1ea3n m\u00e0 b\u1ea1n, \u0111\u01a1n gi\u1ea3n h\u01a1n xe s\u1ed1 nhi\u1ec1u :\r\nKh\u1edfi \u0111\u1ed9ng, b\u1ea1n b\u00f3p phanh b\u00e1nh tr\u01b0\u1edbc, tr\u01b0\u1edbc khi \u0111\u1ec1 xe nh\u00e9 !\r\nSau khi \u0111\u1ec1 xe, m\u00e1y n\u1ed5, ch\u1ec9 c\u1ea7n v\u1ecdt tay ga l\u00e0 \u0111i, n\u1ebfu b\u1ea1n \u0111i l\u1ea7n \u0111\u1ea7u xe ga th\u00ec d\u1ed3 ga nh\u1eb9 th\u00f4i n\u00f3 v\u1ecdt l\u00ean m\u1ea1nh l\u1eafm, c\u0169ng t\u00f9y t\u1eebng xe m\u00e0 n\u00f3 v\u1ecdt ga m\u1ea1nh !\r\nC\u00f2n m\u1ea5y c\u00e1i xi-nhan sang \u0111\u01b0\u1eddng th\u00ec n\u00f3 gi\u1ed1ng y nh\u01b0 xe s\u1ed1 b\u1ea1n \u00e0 !\n","total_vote":1,"voted":false,"date_text":"9 n\u0103m","permiss_action":false,"num_reply":0,"id_faq":327438,"user":{"id":1,"login_name":"t0tym95","name":"4234235235346","company":"","is_supplier":true,"verified":0,"supplier":0,"email":"t0nguyen95

nguyenvanteo
Trả lời 9 năm trước
ban o dau mi`nh chj cho hjhj
*


","total_vote":0,"voted":false,"date_text":"9 n\u0103m","permiss_action":false,"num_reply":0,"id_faq":327438,"user":{"id":1,"login_name":"qwe96","name":"nguyenvanteo","company":"","is_supplier":true,"verified":0,"supplier":0,"email":"df_fd8668

cảm ơn mọi người. mình chỉ lo nhất 3 việc khi lái xe ga là: khởi động, lái xe và phanh xe lại.

mình chỉ sợ nhất khi khởi động xe xong nó vọt đi luôn, hoặc ga bị tăng tốc quá nhanh nó lao đi không biết phanh kiểu gì nữa, vả lại xe mình đang đi muốn phanh lại thì phanh bên tay nào hả mọi người, nó có đơn giản như phanh xe số không ạ, có phải giảm ga như xe số không, hay xe ga không giảm ga được...

Xem thêm: Mua Bán Xe Môtô Pkl Yamaha 175Cc, Điểm Mặt Xe Côn Tay Dưới 175Cc Dưới 90 Triệu Đồng


\r\nm\u00ecnh ch\u1ec9 s\u1ee3 nh\u1ea5t khi kh\u1edfi \u0111\u1ed9ng xe xong n\u00f3 v\u1ecdt \u0111i lu\u00f4n, ho\u1eb7c ga b\u1ecb t\u0103ng t\u1ed1c qu\u00e1 nhanh n\u00f3 lao \u0111i kh\u00f4ng bi\u1ebft phanh ki\u1ec3u g\u00ec n\u1eefa, v\u1ea3 l\u1ea1i xe m\u00ecnh \u0111ang \u0111i mu\u1ed1n phanh l\u1ea1i th\u00ec phanh b\u00ean tay n\u00e0o h\u1ea3 m\u1ecdi ng\u01b0\u1eddi, n\u00f3 c\u00f3 \u0111\u01a1n gi\u1ea3n nh\u01b0 phanh xe s\u1ed1 kh\u00f4ng \u1ea1, c\u00f3 ph\u1ea3i gi\u1ea3m ga nh\u01b0 xe s\u1ed1 kh\u00f4ng, hay xe ga kh\u00f4ng gi\u1ea3m ga \u0111\u01b0\u1ee3c...\n","total_vote":0,"voted":false,"date_text":"9 n\u0103m","permiss_action":false,"num_reply":0,"id_faq":327438,"user":{"id":1,"login_name":"vietnamstyletravel","name":"Vietnam Travel","company":"","is_supplier":true,"verified":0,"supplier":0,"email":"admin

nếu mình đang đi mà bóp phanh dừng lại, ví dụ như dừng đèn đỏ chẳng hạn, khi đó mình nhả tay phanh ra thì xe nó có phi đi không các bạn.


","total_vote":0,"voted":false,"date_text":"9 n\u0103m","permiss_action":false,"num_reply":0,"id_faq":327438,"user":{"id":1,"login_name":"vietnamstyletravel","name":"Vietnam Travel","company":"","is_supplier":true,"verified":0,"supplier":0,"email":"admin
Bạn Bóp phanh thì thả ga ra thì khi dừng lại, ko bóp phanh nó cũng không phi nổi đâu. Nó cũng như xe số vậy, dù bạn có vào số nhưng không kéo ga thì xe cũng ko chạy :D

Còn kinh nghiệm phanh là nên phanh khi xe đang đứng thẳng, nên tập việc phanh bằng cả 2 phanh. Riêng phanh dầu (Phanh trước) thì bạn nên tập bóp kiểu nhấp nhả không dễ xòe lắm đó :D


\r\nC\u00f2n kinh nghi\u1ec7m phanh l\u00e0 n\u00ean phanh khi xe \u0111ang \u0111\u1ee9ng th\u1eb3ng, n\u00ean t\u1eadp vi\u1ec7c phanh b\u1eb1ng c\u1ea3 2 phanh. Ri\u00eang phanh d\u1ea7u (Phanh tr\u01b0\u1edbc) th\u00ec b\u1ea1n n\u00ean t\u1eadp b\u00f3p ki\u1ec3u nh\u1ea5p nh\u1ea3 kh\u00f4ng d\u1ec5 x\u00f2e l\u1eafm \u0111\u00f3 :D\n","total_vote":0,"voted":false,"date_text":"9 n\u0103m","permiss_action":false,"num_reply":0,"id_faq":327438,"user":{"id":1,"login_name":"PCNEWSOFT","name":"Nguy\u1ec5n V\u0103n Nh\u1ea5t","company":"C\u00f4ng Ty TNHH Ph\u00e2n Ph\u1ed1i M\u00e1y T\u00ednh S\u1ed0 1","is_supplier":true,"verified":0,"supplier":0,"email":"nguyennhat1
Bạn này chắc là một nhà nghiên cứu đang sống trên cung trăng rồi

- khi khởi động xe xong nó vọt đi luôn: Không bao giờ có trường hợp này dc, vì xe ga muốn nổ được máy phải bóp phanh trước hoặc phanh sau

- tăng tốc quá nhanh nó lao đi không biết phanh kiểu gì nữa, vả lại xe mình đang đi muốn phanh lại thì phanh bên tay nào hả mọi người: Cái này đơn giản như khi đi xe đạp, lúc nào cần dừng thì bóp phanh lại, tốt nhất là bóp cả 2 phanh.

- Dừng đèn đỏ chẳng hạn, khi đó mình nhả tay phanh ra thì xe nó có phi đi không các bạn: Khi dừng lại ở đèn đỏ thả ga về hết cỡ nó sẽ không chạy đi. NHưng khi dừng đèn đỏ thời gian lâu, tránh tàu nên tắt máy tạo thành một thói quen. vì xe ga rất nguy hiểm khi chở trẻ em ở phía trước. Khi dừng đèn đỏ vẫn nổ máy, trẻ có thói quen bắt trước người lớn là vặn tay ga, xe sẽ vọt lên phía truơc đâm vào tàu, vào xe khác cưc kỳ nguy hiểm. Đã có nhiều tai nạn thuơng tâm về vấn đề này rồi


\r\n- khi kh\u1edfi \u0111\u1ed9ng xe xong n\u00f3 v\u1ecdt \u0111i lu\u00f4n: Kh\u00f4ng bao gi\u1edd c\u00f3 tr\u01b0\u1eddng h\u1ee3p n\u00e0y dc, v\u00ec xe ga mu\u1ed1n n\u1ed5 \u0111\u01b0\u1ee3c m\u00e1y ph\u1ea3i b\u00f3p phanh tr\u01b0\u1edbc ho\u1eb7c phanh sau\r\n- t\u0103ng t\u1ed1c qu\u00e1 nhanh n\u00f3 lao \u0111i kh\u00f4ng bi\u1ebft phanh ki\u1ec3u g\u00ec n\u1eefa, v\u1ea3 l\u1ea1i xe m\u00ecnh \u0111ang \u0111i mu\u1ed1n phanh l\u1ea1i th\u00ec phanh b\u00ean tay n\u00e0o h\u1ea3 m\u1ecdi ng\u01b0\u1eddi: C\u00e1i n\u00e0y \u0111\u01a1n gi\u1ea3n nh\u01b0 khi \u0111i xe \u0111\u1ea1p, l\u00fac n\u00e0o c\u1ea7n d\u1eebng th\u00ec b\u00f3p phanh l\u1ea1i, t\u1ed1t nh\u1ea5t l\u00e0 b\u00f3p c\u1ea3 2 phanh.\r\n- D\u1eebng \u0111\u00e8n \u0111\u1ecf ch\u1eb3ng h\u1ea1n, khi \u0111\u00f3 m\u00ecnh nh\u1ea3 tay phanh ra th\u00ec xe n\u00f3 c\u00f3 phi \u0111i kh\u00f4ng c\u00e1c b\u1ea1n: Khi d\u1eebng l\u1ea1i \u1edf \u0111\u00e8n \u0111\u1ecf th\u1ea3 ga v\u1ec1 h\u1ebft c\u1ee1 n\u00f3 s\u1ebd kh\u00f4ng ch\u1ea1y \u0111i. NH\u01b0ng khi d\u1eebng \u0111\u00e8n \u0111\u1ecf th\u1eddi gian l\u00e2u, tr\u00e1nh t\u00e0u n\u00ean t\u1eaft m\u00e1y t\u1ea1o th\u00e0nh m\u1ed9t th\u00f3i quen. v\u00ec xe ga r\u1ea5t nguy hi\u1ec3m khi ch\u1edf tr\u1ebb em \u1edf ph\u00eda tr\u01b0\u1edbc. Khi d\u1eebng \u0111\u00e8n \u0111\u1ecf v\u1eabn n\u1ed5 m\u00e1y, tr\u1ebb c\u00f3 th\u00f3i quen b\u1eaft tr\u01b0\u1edbc ng\u01b0\u1eddi l\u1edbn l\u00e0 v\u1eb7n tay ga, xe s\u1ebd v\u1ecdt l\u00ean ph\u00eda tru\u01a1c \u0111\u00e2m v\u00e0o t\u00e0u, v\u00e0o xe kh\u00e1c c\u01b0c k\u1ef3 nguy hi\u1ec3m. \u0110\u00e3 c\u00f3 nhi\u1ec1u tai n\u1ea1n thu\u01a1ng t\u00e2m v\u1ec1 v\u1ea5n \u0111\u1ec1 n\u00e0y r\u1ed3i\r\n\n","total_vote":0,"voted":false,"date_text":"9 n\u0103m","permiss_action":false,"num_reply":0,"id_faq":327438,"user":{"id":1,"login_name":"ThietBiDienLinhGiang","name":"V\u0169 B\u1ea3o Kh\u00e1nh check gia","company":"C\u00f4ng Ty CPTM D\u1ecbch V\u1ee5 V\u00e0 Ph\u00e1t Tri\u1ec3n Nh\u1eadt Trung","is_supplier":true,"verified":0,"supplier":0,"email":"diengiadinh105
Thanks. Vì trước mình đi xe số cứ mỗi lần gặp sự cố gì là mình vội vàng phanh chân túi bụi bị ngã và băng bó mấy lần rồi. Nên sang xe ga mình cảm thấy sờ sợ. Nhất là khi đang đi mình muốn dừng lại thì mình không biết là chống chân trước xong phanh hay là phanh xong bỏ 2 chân ra chống, như xe số thì mình chống 1 chân, không biết xe ga thế nào. mọi người đừng cho rằng mình hỏi các câu hỏi này là dễ nhé. vì mọi người biết rồi nên dễ. mình chưa biết nên thấy nó cứ khó khó thế nào ấy. chắc mình sẽ phải chạy thử 1 tháng rồi mới dám đi ra ngoài đường đông.


","total_vote":0,"voted":false,"date_text":"9 n\u0103m","permiss_action":false,"num_reply":0,"id_faq":327438,"user":{"id":1,"login_name":"vietnamstyletravel","name":"Vietnam Travel","company":"","is_supplier":true,"verified":0,"supplier":0,"email":"admin
Hii bạn cứ nghĩ đơn giản như xe đạp bạn đi bình thường nó sẽ theo ý bạn thui.Bạn nổ xe,sau đó ga từ từ khi bạn đã cho xe chuyển động rùi mình tin là bạn sẽ lái ok.khi đèn đỏ bạn phanh là xe dừng bạn khi đó xe dừng bạn không ga nữa.tốt nhất khi đèn đỏ trên 20s thì tắt máy cho đỡ tốn xang bạn ah.chắc chắn xe sẽ không tự lăn bánh đâu.chúc bạn lái xe an toàn ok


","total_vote":0,"voted":false,"date_text":"9 n\u0103m","permiss_action":false,"num_reply":0,"id_faq":327438,"user":{"id":1,"login_name":"minhcuong155119","name":"can van minh","company":"","is_supplier":true,"verified":0,"supplier":0,"email":"vanminh2401
cảm ơn mọi người. chắc mình mua xe xong mình thử lái 1-2 tuần quanh nhà xem thế nào rồi mình mới lái xe ra ngoài đường, chưa kể lúc lên dốc và xuống dốc nữa. hy vọng mình sẽ lái được. đường hà nội xe đông, mọi người lái xe phóng vù vù nhiều khi lái cũng thấy sờ sợ.


c\u1ea3m \u01a1n m\u1ecdi ng\u01b0\u1eddi. ch\u1eafc m\u00ecnh mua xe xong m\u00ecnh th\u1eed l\u00e1i 1-2 tu\u1ea7n quanh nh\u00e0 xem th\u1ebf n\u00e0o r\u1ed3i m\u00ecnh m\u1edbi l\u00e1i xe ra ngo\u00e0i \u0111\u01b0\u1eddng, ch\u01b0a k\u1ec3 l\u00fac l\u00ean d\u1ed1c v\u00e0 xu\u1ed1ng d\u1ed1c n\u1eefa. hy v\u1ecdng m\u00ecnh s\u1ebd l\u00e1i \u0111\u01b0\u1ee3c. \u0111\u01b0\u1eddng h\u00e0 n\u1ed9i xe \u0111\u00f4ng, m\u1ecdi ng\u01b0\u1eddi l\u00e1i xe ph\u00f3ng v\u00f9 v\u00f9 nhi\u1ec1u khi l\u00e1i c\u0169ng th\u1ea5y s\u1edd s\u1ee3.","total_vote":0,"voted":false,"date_text":"9 n\u0103m","permiss_action":false,"num_reply":0,"id_faq":327438,"user":{"id":1,"login_name":"vietnamstyletravel","name":"Vietnam Travel","company":"","is_supplier":true,"verified":0,"supplier":0,"email":"admin