Chi Tiết Bản Cập Nhật 6.8

      61
SÁT THƯƠNG TRÊN ĐÒN ĐÁNH NỘI TẠI: 5% máu đã mất của mục tiêu⇒3% máu đã mất của mục tiêuTỈ LỆ SÁT THƯƠNG TRÊN ĐÒN ĐÁNH NỘI TẠI: 1% với mỗi 50 SMPT⇒1% với mỗi 33 SMPTTA THÍCH ĐÁNH MI (Nội tại – Mới): Giờ gây tối thiểu 15 sát thương lên lính và quái.

Bạn đang xem: Chi tiết bản cập nhật 6.8

*
Biến Chuyển Pha (E)

*
Galio

*
Ngọn Gió Chính Trực (E)

*
Graves

*
Vận Mệnh Thay Đổi (Nội tại)

TỈ LỆ VIÊN ĐẦU TIÊN TRÚNG PHẢI: 75 - 110% tổng STVL (cấp 1-18)⇒70 - 100% tổng STVL (cấp 1-18).SỐ ĐẠN KHI CHÍ MẠNG: 8⇒6.SIÊU CHÍ MẠNG (Mới): Mỗiviên đạn chí mạng gây 140% sát thương (có Vô Cực Kiếm tăng lên 160%).

*
Kog'Maw

*
Phun Axit (Q)

*
Cao Xạ Ma Pháp (W)

*
Master Yi

*
Chiến Binh Sơn Cước (R)

Thời gian hồi chiêu tăng từ 75 lên 85 giây mọi cấp.Thời gian duy trì giảm từ 10 xuống 7 giây.Hỗ trợ hoặc hạ gục tướng địch sẽ kéo dài thời gian tồn tại từ 4 lên 7 giây.

*
Miss Fortune

*
Sải Bước (W)

Thời gian tăng tốc độ đánh tăng từ 3 lên 4 giây.Thời gian hồi chiêu tăng từ 8 lên 12 giây.Hồi chiêu bắt đầu khi kích hoạt thay vì khi hết hiệu ứng.Đánh Yêu (Nội tại) không còn kéo dài thời gian tác dụng.Khi Sải Bước đang trong thời gian hồi chiêu, Đánh Yêu giảm hồi chiêu còn lại đi 2 giây (giảm xuống với giảm hồi chiêu).0% giảm thời gian hồi chiêu = 2 giây hồi chiêu10% giảm thời gian hồi chiêu = 1.8 giây hồi chiêu40% giảm thời gian hồi chiêu = 1.2 giây hồi chiêu

*
Olaf

*
Rìu Máu (W)

*
Tận Thế Ragnarok (R)

*
Rumble

*
Súng Phun Lửa (Q)

Giờ gây đầy đủ sát thương lên lính, thay vì 50%.

*
Mưa Tên Lửa (R)

Thời gian hồi chiêu giảm từ 120/110/100 xuống 110/100/90 giây.

Xem thêm: 9 Bước Thực Hiện Độ Cafe Racer, Chợ Xe Cafe Racer Tại All Locations

*
Găng Tay Băng Giá

Nội tại DUY NHẤT – Kiếm Phép: 125% -> 100% sát thương cơ bản ở đòn đánh thường kế tiếp sau khi sử dụng kỹ năng.

*
Đao Thủy Ngân

Giá tiền giảm từ 3700 xuống 3600 Vàng.Sát thương giảm từ 75 xuống 65.

*
Bình Thuốc Biến Dị

Lượng máu hồi phục lại từ mỗi điểm giảm từ 150 xuống 125.Năng lượng hồi phục lại từ mỗi điểm tăng từ 50 lên 75.

5. THAY ĐỔI VỀ BẢNG BỔ TRỢ:

*
Nuốt Chửng

Thời gian hồi chiêu tăng từ 25 lên 30 giây.

*
Hành Nang Bí Mật

Máu phục hồi ngay lập tức từ Bánh Quy giảm từ 20 xuống 15.Năng lượng phục hồi ngay lập tức từ Bánh Quy tăng từ 10 lên 15.

*
Quyền Năng Bất Diệt

Lượng máu đánh cắp giảm từ 3% xuống 2.5% máu tối đa.

6. NÂNG CẤP GIAO DIỆN CỬA HÀNG:

*