Đánh giá honda master 125

      107

Chiếc Master 125 có phải do Honda Trung Quốc sản xuất hay là hàng nhái. Nhờ mọi người ai biết chia sẻ cho tôi ít kinh nghiệm và tôi muốn mua một chiếc.

Bạn đang xem: đánh giá honda master 125


Chi\u1ebfc Master 125 c\u00f3 ph\u1ea3i do Honda Trung Qu\u1ed1c s\u1ea3n xu\u1ea5t hay l\u00e0 h\u00e0ng nh\u00e1i. Nh\u1edd m\u1ecdi ng\u01b0\u1eddi ai bi\u1ebft chia s\u1ebb cho t\u00f4i \u00edt kinh nghi\u1ec7m v\u00e0 t\u00f4i mu\u1ed1n mua m\u1ed9t chi\u1ebfc.","product_id":0,"type":0,"date":1453436434,"date_text":"5 n\u0103m","link":"\/hoidap\/3893\/570739\/chat-luong-xe-honda-master-125-the-nao.html","num_reply":15,"voted":false,"total_vote":0,"permiss_action":false,"user":{"id":1,"login_name":"huuson86","name":"Nguy\u1ec5n H\u1eefu S\u01a1n","company":"","is_supplier":true,"verified":0,"supplier":0,"email":"hellangel

năm 2008 mình chạy xe của HONDA, xe bi cháy bóng đèn, mang vào bảo hành thì head phán một lúc và đưa toa tính tiền thay phụ kiện,, té ngửa với cái hóa đơn tính tiền : vì bóng đèn cháy lên suy ra : hỏng cục xạc, hỏng tất cả giàn đèn chiếu sáng và đèn tín hiệu, hỏng cục xin nhan, hỏng bình điện, hỏng luôn cả IC, tổng thiệt hại hết hơn 2 triệu. mình đã rất bức xúc và đã không đồng ý thanh toán tiền, yêu cầu head về zin trả lại hiện trạng ban đầu. mang xe ra ngoài sửa hết 180k cho cục xạc bị hỏng. chia tay với HONDA từ 2008 tới giờ.


n\u0103m 2008 m\u00ecnh ch\u1ea1y xe c\u1ee7a HONDA, xe bi ch\u00e1y b\u00f3ng \u0111\u00e8n, mang v\u00e0o b\u1ea3o h\u00e0nh th\u00ec head ph\u00e1n m\u1ed9t l\u00fac v\u00e0 \u0111\u01b0a toa t\u00ednh ti\u1ec1n thay ph\u1ee5 ki\u1ec7n,, t\u00e9 ng\u1eeda v\u1edbi c\u00e1i h\u00f3a \u0111\u01a1n t\u00ednh ti\u1ec1n : v\u00ec b\u00f3ng \u0111\u00e8n ch\u00e1y l\u00ean suy ra : h\u1ecfng c\u1ee5c x\u1ea1c, h\u1ecfng t\u1ea5t c\u1ea3 gi\u00e0n \u0111\u00e8n chi\u1ebfu s\u00e1ng v\u00e0 \u0111\u00e8n t\u00edn hi\u1ec7u, h\u1ecfng c\u1ee5c xin nhan, h\u1ecfng b\u00ecnh \u0111i\u1ec7n, h\u1ecfng lu\u00f4n c\u1ea3 IC, t\u1ed5ng thi\u1ec7t h\u1ea1i h\u1ebft h\u01a1n 2 tri\u1ec7u. m\u00ecnh \u0111\u00e3 r\u1ea5t b\u1ee9c x\u00fac v\u00e0 \u0111\u00e3 kh\u00f4ng \u0111\u1ed3ng \u00fd thanh to\u00e1n ti\u1ec1n, y\u00eau c\u1ea7u head v\u1ec1 zin tr\u1ea3 l\u1ea1i hi\u1ec7n tr\u1ea1ng ban \u0111\u1ea7u. mang xe ra ngo\u00e0i s\u1eeda h\u1ebft 180k cho c\u1ee5c x\u1ea1c b\u1ecb h\u1ecfng. chia tay v\u1edbi HONDA t\u1eeb 2008 t\u1edbi gi\u1edd.","total_vote":1,"voted":false,"date_text":"5 n\u0103m","permiss_action":false,"num_reply":0,"id_faq":570739,"user":{"id":1,"login_name":"haohoh","name":"Trinh Thanh H\u00e0","company":"","is_supplier":true,"verified":0,"supplier":0,"email":"haohoh

Mình đã chạy Master 125 hơn 3 năm liền và giờ đã ko còn dùng nữa nên có vài ý kiến về xe như sau:- xác to và nặng (gần 140kg) nên cồng kềnh khi đi phố đông đúc.- máy đứng nên chạy nhanh nóng, ko êm- 125 mà xác to nên rất yếu- hay bị đứt dây Côn- mức tiêu hao nhiên lieu thì bình thườngNói chung thì ko nên mua bạn ạ, xe này lắp ráp ở TQ, điều này thì ko đáng ngại. Vì mình thích chạy xe côn tay nên đã đổi sang Ẽciter, nếu bạn thích kieu dáng cruiser thì có thể suy nghĩ thêm em GZ150 cua Suz, tuy nhiên mình chưa xài nên ko biet no thế nào. Chúc bạn tìm được xe ưng ý!


M\u00ecnh \u0111\u00e3 ch\u1ea1y Master 125 h\u01a1n 3 n\u0103m li\u1ec1n v\u00e0 gi\u1edd \u0111\u00e3 ko c\u00f2n d\u00f9ng n\u1eefa n\u00ean c\u00f3 v\u00e0i \u00fd ki\u1ebfn v\u1ec1 xe nh\u01b0 sau:- x\u00e1c to v\u00e0 n\u1eb7ng (g\u1ea7n 140kg) n\u00ean c\u1ed3ng k\u1ec1nh khi \u0111i ph\u1ed1 \u0111\u00f4ng \u0111\u00fac.- m\u00e1y \u0111\u1ee9ng n\u00ean ch\u1ea1y nhanh n\u00f3ng, ko \u00eam- 125 m\u00e0 x\u00e1c to n\u00ean r\u1ea5t y\u1ebfu- hay b\u1ecb \u0111\u1ee9t d\u00e2y C\u00f4n- m\u1ee9c ti\u00eau hao nhi\u00ean lieu th\u00ec b\u00ecnh th\u01b0\u1eddngN\u00f3i chung th\u00ec ko n\u00ean mua b\u1ea1n \u1ea1, xe n\u00e0y l\u1eafp r\u00e1p \u1edf TQ, \u0111i\u1ec1u n\u00e0y th\u00ec ko \u0111\u00e1ng ng\u1ea1i. V\u00ec m\u00ecnh th\u00edch ch\u1ea1y xe c\u00f4n tay n\u00ean \u0111\u00e3 \u0111\u1ed5i sang \u1ebcciter, n\u1ebfu b\u1ea1n th\u00edch kieu d\u00e1ng cruiser th\u00ec c\u00f3 th\u1ec3 suy ngh\u0129 th\u00eam em GZ150 cua Suz, tuy nhi\u00ean m\u00ecnh ch\u01b0a x\u00e0i n\u00ean ko biet no th\u1ebf n\u00e0o. Ch\u00fac b\u1ea1n t\u00ecm \u0111\u01b0\u1ee3c xe \u01b0ng \u00fd!","total_vote":0,"voted":false,"date_text":"5 n\u0103m","permiss_action":false,"num_reply":0,"id_faq":570739,"user":{"id":1,"login_name":"duythien82","name":"Nguy\u1ec5n Duy Thi\u00ean","company":"","is_supplier":true,"verified":0,"supplier":0,"email":"duythien82

Honda Master em đã tìm hiểu cũng khá lâu và đang sở hữu 1 chiếc, máy móc ổn định, bền, vì là dòng cruiser nên chạy chậm, trọng lượng khá nặng, xăng cộ tạm được, em này đi xa rất ok, máy móc sửa rất dễ, ai chưa hiểu về xe chắc chắn sẽ chê yếu này kia, nhưng vì là dáng cruiser nên đặc trưng nó vậy, muốn nhanh mạnh thì mua mấy chiếc thể thao, xe về muốn mạnh nên thay ic ( ic zzin của xe hãm tốc), móc bô cho máy thông mát, bảo đảm chạy ngon lành, xe dùng đũa cam nên máy nóng có hiện tương kêu đặc trưng của dòng này là vậy, còn bền hay không la do người sử dụng nữa anh ạ, của bền tại người mà.

Xem thêm: Mua Bán Nón Fullface Agv Giá Rẻ Tháng 05/2021, Mũ Bảo Hiểm Agv Chính Hãng Giá Rẻ Mẫu Mới 2019


Honda Master em \u0111a\u0303 ti\u0300m hi\u00ea\u0309u cu\u0303ng kha\u0301 l\u00e2u va\u0300 \u0111ang s\u01a1\u0309 h\u01b0\u0303u 1 chi\u00ea\u0301c, ma\u0301y mo\u0301c \u00f4\u0309n \u0111i\u0323nh, b\u00ea\u0300n, vi\u0300 la\u0300 do\u0300ng cruiser n\u00ean cha\u0323y ch\u00e2\u0323m, tro\u0323ng l\u01b0\u01a1\u0323ng kha\u0301 n\u0103\u0323ng, x\u0103ng c\u00f4\u0323 ta\u0323m \u0111\u01b0\u01a1\u0323c, em na\u0300y \u0111i xa r\u00e2\u0301t ok, ma\u0301y mo\u0301c s\u01b0\u0309a r\u00e2\u0301t d\u00ea\u0303, ai ch\u01b0a hi\u00ea\u0309u v\u00ea\u0300 xe ch\u0103\u0301c ch\u0103\u0301n se\u0303 ch\u00ea y\u00ea\u0301u na\u0300y kia, nh\u01b0ng vi\u0300 la\u0300 da\u0301ng cruiser n\u00ean \u0111\u0103\u0323c tr\u01b0ng no\u0301 v\u00e2\u0323y, mu\u00f4\u0301n nhanh ma\u0323nh thi\u0300 mua m\u00e2\u0301y chi\u00ea\u0301c th\u00ea\u0309 thao, xe v\u00ea\u0300 mu\u00f4\u0301n ma\u0323nh n\u00ean thay ic ( ic zzin cu\u0309a xe ha\u0303m t\u00f4\u0301c), mo\u0301c b\u00f4 cho ma\u0301y th\u00f4ng ma\u0301t, ba\u0309o \u0111a\u0309m cha\u0323y ngon la\u0300nh, xe du\u0300ng \u0111u\u0303a cam n\u00ean ma\u0301y no\u0301ng co\u0301 hi\u00ea\u0323n t\u01b0\u01a1ng k\u00eau \u0111\u0103\u0323c tr\u01b0ng cu\u0309a do\u0300ng na\u0300y la\u0300 v\u00e2\u0323y, co\u0300n b\u00ea\u0300n hay kh\u00f4ng la do ng\u01b0\u01a1\u0300i s\u01b0\u0309 du\u0323ng n\u01b0\u0303a anh a\u0323, cu\u0309a b\u00ea\u0300n ta\u0323i ng\u01b0\u01a1\u0300i ma\u0300.","total_vote":0,"voted":false,"date_text":"5 n\u0103m","permiss_action":false,"num_reply":0,"id_faq":570739,"user":{"id":1,"login_name":"bathien99
snnphutho.vn","name":"H\u00e0 B\u00e1 Thi\u00ean","company":"","is_supplier":true,"verified":0,"supplier":0,"email":"bathien99

Honda Master em đã tìm hiểu cũng khá lâu và đang sở hữu 1 chiếc, máy móc ổn định, bền, vì là dòng cruiser nên chạy chậm, trọng lượng khá nặng, xăng cộ tạm được, em này đi xa rất ok, máy móc sửa rất dễ, ai chưa hiểu về xe chắc chắn sẽ chê yếu này kia, nhưng vì là dáng cruiser nên đặc trưng nó vậy, muốn nhanh mạnh thì mua mấy chiếc thể thao, xe về muốn mạnh nên thay ic ( ic zzin của xe hãm tốc), móc bô cho máy thông mát, bảo đảm chạy ngon lành, xe dùng đũa cam nên máy nóng có hiện tương kêu đặc trưng của dòng này là vậy, còn bền hay không la do người sử dụng nữa anh ạ, của bền tại người mà.


Honda Master em \u0111a\u0303 ti\u0300m hi\u00ea\u0309u cu\u0303ng kha\u0301 l\u00e2u va\u0300 \u0111ang s\u01a1\u0309 h\u01b0\u0303u 1 chi\u00ea\u0301c, ma\u0301y mo\u0301c \u00f4\u0309n \u0111i\u0323nh, b\u00ea\u0300n, vi\u0300 la\u0300 do\u0300ng cruiser n\u00ean cha\u0323y ch\u00e2\u0323m, tro\u0323ng l\u01b0\u01a1\u0323ng kha\u0301 n\u0103\u0323ng, x\u0103ng c\u00f4\u0323 ta\u0323m \u0111\u01b0\u01a1\u0323c, em na\u0300y \u0111i xa r\u00e2\u0301t ok, ma\u0301y mo\u0301c s\u01b0\u0309a r\u00e2\u0301t d\u00ea\u0303, ai ch\u01b0a hi\u00ea\u0309u v\u00ea\u0300 xe ch\u0103\u0301c ch\u0103\u0301n se\u0303 ch\u00ea y\u00ea\u0301u na\u0300y kia, nh\u01b0ng vi\u0300 la\u0300 da\u0301ng cruiser n\u00ean \u0111\u0103\u0323c tr\u01b0ng no\u0301 v\u00e2\u0323y, mu\u00f4\u0301n nhanh ma\u0323nh thi\u0300 mua m\u00e2\u0301y chi\u00ea\u0301c th\u00ea\u0309 thao, xe v\u00ea\u0300 mu\u00f4\u0301n ma\u0323nh n\u00ean thay ic ( ic zzin cu\u0309a xe ha\u0303m t\u00f4\u0301c), mo\u0301c b\u00f4 cho ma\u0301y th\u00f4ng ma\u0301t, ba\u0309o \u0111a\u0309m cha\u0323y ngon la\u0300nh, xe du\u0300ng \u0111u\u0303a cam n\u00ean ma\u0301y no\u0301ng co\u0301 hi\u00ea\u0323n t\u01b0\u01a1ng k\u00eau \u0111\u0103\u0323c tr\u01b0ng cu\u0309a do\u0300ng na\u0300y la\u0300 v\u00e2\u0323y, co\u0300n b\u00ea\u0300n hay kh\u00f4ng la do ng\u01b0\u01a1\u0300i s\u01b0\u0309 du\u0323ng n\u01b0\u0303a anh a\u0323, cu\u0309a b\u00ea\u0300n ta\u0323i ng\u01b0\u01a1\u0300i ma\u0300.","total_vote":0,"voted":false,"date_text":"5 n\u0103m","permiss_action":false,"num_reply":1,"id_faq":570739,"user":{"id":1,"login_name":"minhkido","name":"Nguy\u1ec5n Ho\u00e0ng Minh","company":"","is_supplier":true,"verified":0,"supplier":0,"email":"minhkido
gmail.com","name":"L\u00ea H\u1ed3ng Quang","company":"","is_supplier":true,"verified":0,"supplier":0,"email":"quangthom.le09

bạn cho hỏi IC xe này bị hảm tốc thì thay lại loại nào là dùng tốt vậy?. Xe mình bị chết IC mà tìm thay o ra.
Master của Honda Trung Quốc thì chất lượng cũng giống như Honda Việt Nam thôiMình thấy Super Dream hay mấy chiếc wave của Honda VN cũng ổn mà.Mình thấy em này có tay côn hơi nặng bóp. Máy khá êm so với EN150 hay GZ150 của Su (2 con này xài chung 1 máy).Dáng Master trông khá "phô trương" (vì là mô tô mà)... múc thôi


Master c\u1ee7a Honda Trung Qu\u1ed1c th\u00ec ch\u1ea5t l\u01b0\u1ee3ng c\u0169ng gi\u1ed1ng nh\u01b0 Honda Vi\u1ec7t Nam th\u00f4iM\u00ecnh th\u1ea5y Super Dream hay m\u1ea5y chi\u1ebfc wave c\u1ee7a Honda VN c\u0169ng \u1ed5n m\u00e0.M\u00ecnh th\u1ea5y em n\u00e0y c\u00f3 tay c\u00f4n h\u01a1i n\u1eb7ng b\u00f3p. M\u00e1y kh\u00e1 \u00eam so v\u1edbi EN150 hay GZ150 c\u1ee7a Su (2 con n\u00e0y x\u00e0i chung 1 m\u00e1y).D\u00e1ng Master tr\u00f4ng kh\u00e1 \"ph\u00f4 tr\u01b0\u01a1ng\" (v\u00ec l\u00e0 m\u00f4 t\u00f4 m\u00e0)... m\u00fac th\u00f4i","total_vote":0,"voted":false,"date_text":"5 n\u0103m","permiss_action":false,"num_reply":2,"id_faq":570739,"user":{"id":1,"login_name":"minhtu83","name":"Tr\u1ecbnh Minh T\u00fa","company":"","is_supplier":true,"verified":0,"supplier":0,"email":"minhtu83
gmail.com","name":"khai Nguyen Tuan","company":"","is_supplier":true,"verified":0,"supplier":0,"email":"khaivlxd
gmail.com","name":"khai Nguyen Tuan","company":"","is_supplier":true,"verified":0,"supplier":0,"email":"khaivlxd
mình 43t, chạy xe này được 1 năm, có đánh giá như sau: xe này phù hợp với người to con, hơi mập. Mua xe này về canh chỉnh và sửa 1 tý là chạy ok, nên mốc bô để tiếng kêu hay và xe bốc hơn, thay vỏ gai lốp trước và sau nhìn ngầu hơn. Nói chung xe này rất phù hợp những người trên 35t . Dáng xe cao ráo nên ngồi cực kỳ thoải mái hơn su gz, en 150....giá xe giờ cũng rẻ, đi rất kinh tế, xe cũ tầm 45km/lít xăng


mình 43t, chạy xe này được 1 năm, có đánh giá như sau: xe này phù hợp với người to con, hơi mập. Mua xe này về canh chỉnh và sửa 1 tý là chạy ok, nên mốc bô để tiếng kêu hay và xe bốc hơn, thay vỏ gai lốp trước và sau nhìn ngầu hơn. Nói chung xe này rất phù hợp những người trên 35t . Dáng xe cao ráo nên ngồi cực kỳ thoải mái hơn su gz, en 150....giá xe giờ cũng rẻ, đi rất kinh tế, xe cũ tầm 45km/lít xăng


Hi. Ai nói Honda Master 125 nhỏ bé thì nên nghĩ lại chút nhé, rất có thể là nhầm lẫn. Honda Master 125 đã sang thế hệ thứ 3, Master 1 và Master 2 lấy nguyên mẫu của Honda Custom 125 (còn gọi là Honda CM125), chỉ khác động cơ thôi. Động cơ CM là 2 xi lanh thẳng hàng còn Master 125 chỉ gồm 1 xi lanh. Nếu dán tem CM và gắn thêm 01 bên ống xả thì khó mà phân biệt được CM và Master. Con này lên Tracker thì cực hay, máy móc ổn. Nói thật nhé, Honda TQ có khi còn ngon hơn Honda Việt Nam đấy. Tôi chạy con Honda Joying hơn 8 vạn rồi mà mong nó không hỏng cho.


Hi. Ai n\u00f3i Honda Master 125 nh\u1ecf b\u00e9 th\u00ec n\u00ean ngh\u0129 l\u1ea1i ch\u00fat nh\u00e9, r\u1ea5t c\u00f3 th\u1ec3 l\u00e0 nh\u1ea7m l\u1eabn. Honda Master 125 \u0111\u00e3 sang th\u1ebf h\u1ec7 th\u1ee9 3, Master 1 v\u00e0 Master 2 l\u1ea5y nguy\u00ean m\u1eabu c\u1ee7a Honda Custom 125 (c\u00f2n g\u1ecdi l\u00e0 Honda CM125), ch\u1ec9 kh\u00e1c \u0111\u1ed9ng c\u01a1 th\u00f4i. \u0110\u1ed9ng c\u01a1 CM l\u00e0 2 xi lanh th\u1eb3ng h\u00e0ng c\u00f2n Master 125 ch\u1ec9 g\u1ed3m 1 xi lanh. N\u1ebfu d\u00e1n tem CM v\u00e0 g\u1eafn th\u00eam 01 b\u00ean \u1ed1ng x\u1ea3 th\u00ec kh\u00f3 m\u00e0 ph\u00e2n bi\u1ec7t \u0111\u01b0\u1ee3c CM v\u00e0 Master. Con n\u00e0y l\u00ean Tracker th\u00ec c\u1ef1c hay, m\u00e1y m\u00f3c \u1ed5n. N\u00f3i th\u1eadt nh\u00e9, Honda TQ c\u00f3 khi c\u00f2n ngon h\u01a1n Honda Vi\u1ec7t Nam \u0111\u1ea5y. T\u00f4i ch\u1ea1y con Honda Joying h\u01a1n 8 v\u1ea1n r\u1ed3i m\u00e0 mong n\u00f3 kh\u00f4ng h\u1ecfng cho.","total_vote":1,"voted":false,"date_text":"5 n\u0103m","permiss_action":false,"num_reply":1,"id_faq":570739,"user":{"id":1,"login_name":"congson80
snnphutho.vn","name":"Ph\u1ea1m C\u00f4ng S\u01a1n","company":"","is_supplier":true,"verified":0,"supplier":0,"email":"congson80
gmail.com","name":"Minh Ho\u00e0ng","company":"","is_supplier":true,"verified":0,"supplier":0,"email":"htminh1214
Em cảm ơn thông tin của bác. em định mua cũ cái xe này mà ko biết nó còn chạy tốt ko. đời máy gốc có tốt ko để còn đưa tiền
Theo mik thì cái Master 125 này có cả hàng nhái và hàng chính, vì nếu bạn mua của Honda Việt Nam chưa chắc đã phải hàng chính đâu k ns đến hàng Tàu, Nhưng hàng Tàu xách tay thì bạn biets nó như nào rồi đấy


","total_vote":0,"voted":false,"date_text":"2 n\u0103m","permiss_action":false,"num_reply":0,"id_faq":570739,"user":{"id":1,"login_name":"ngattt822
gmail.com","name":"Nguy\u1ec5n V\u0169","company":"VNP","is_supplier":true,"verified":0,"supplier":0,"email":"ngattt822
Có cả hàng nhái lẫn hàng thật. nếu muốn mua thì bạn cứ ra mấy đại lý của honda. chưa chắc nó đã là hàng thật nhưng ít ra cx đc đảm bảo hơn. còn hàng nhái thì bạn biết rồi đấy


","total_vote":0,"voted":false,"date_text":"1 n\u0103m","permiss_action":false,"num_reply":1,"id_faq":570739,"user":{"id":1,"login_name":"htminh1214
gmail.com","name":"Minh Ho\u00e0ng","company":"","is_supplier":true,"verified":0,"supplier":0,"email":"htminh1214
gmail.com","name":"Anh Tr\u1ea7n","company":"","is_supplier":true,"verified":0,"supplier":0,"email":"tnanh0123