Exciter Nóng Máy Chạy Yếu

      109
- Exciter 2010 của em chay dc 2000 km rùi ! Tăng tốc Kêu Lộc cộc rất to .hix ...- Máy nguội để garanty vô số 4 bánh xe quay nhanh...nhưng đi được 10 phút , dựng chân chống đứng đễ ga granty vô số 4 bánh xe không quay .tăng ga lên tý bánh xe mới quay ! potay.org- Khi máy nguội thì đi rất êm và bốc ... Nhưng đi được 10 phút máy nóng chạy nghe tiếng xè xè , máy không bốc bằng lúc nguội !!Là bị sao zỵ mấy Bác ? có phài là do nồi Côn không ?? Còn cái tiếng cộc cộc khi tăng tốc có phải do xupap nó **ng với Piston không ?Em đem ra Ya KTV thì người ta nói động cơ xe EX dc thiết kế để chạy xăng 95 , 98 . nếu chạy xăng 92 thì dễ bị rốc máy.nhưng mà trong sổ hướng dẩn sử dụng nó lại nghi nên chạy xăng 92.Giờ chạy xăng gì đây ??? mà chạy xăng 95 có hao xăng hơn 92 không các pác ??

Bạn đang xem: Exciter nóng máy chạy yếu


Chỉnh xăng gió ko đúng thì mau nóng máy,dẫn đến việc kích hoạt quạt gió ở két nước quay nên nghe tiếng xè xè thôi

*


\r\n\n","total_vote":0,"voted":false,"date_text":"11 n\u0103m","permiss_action":false,"num_reply":0,"id_faq":183836,"user":{"id":1,"login_name":"xemayvietnam","name":"Hoang Dinh Thang","company":"","is_supplier":true,"verified":0,"supplier":0,"email":"xemayvietnam.vn

Tiếng cộc cộc thì xe nào cũng bị bạn à, còn nóng máy thì bạn thử thay nhớt khác thử xem xe mình dùng mobil1 chạy Huế_ĐN chạy gần 100km mà máy vẫn bốc, với lại máy cũng ko nóng lắm


","total_vote":0,"voted":false,"date_text":"11 n\u0103m","permiss_action":false,"num_reply":0,"id_faq":183836,"user":{"id":1,"login_name":"betiteo","name":"Nguyen Thi Trang","company":"","is_supplier":true,"verified":0,"supplier":0,"email":"canducdiep_pma_gtvt

He he he.... Sau 1 số bài của anh em nói về các bệnh của Ex thì mình thấy thế này: 1- Chắc anh em ngày trc toàn đi xe HD 2- Đây có thể là con Ex (và có thể là con Ya) đầu tiên của anh em Sau 1 thời gian đi Ex và 1 số xe Ya khác thì mình có nhận xét là kết cấu và vận hành của xe Ya nó khác xe của các hãng khác : Su, HD... Nếu so với HD thì máy Ya ko êm bằng và dễ nóng hơn nhưng về khả năng tăng tốc thì ngon hơn và nếu chạy đường dài thì chửa biết thằng nào ăn thằng nào. Các bạn có thể chưa quen với các bệnh của Ex nhưng mình nghĩ đó chỉ là những bệnh vặt mà chúng ta chưa quen thôi. Theo mình thì Ex đi rất ổn trong dòng xe từ 40tr đổ lại. Cứ sử dụng tiếp đi và cảm nhận. he he....bệnh tình thì đã có Y-rider phán. Phán sai thì lợn lành thành lợn què. Bán lợn què đi mình lại mình mua lợn lành Ya...
*


Sau 1 s\u1ed1 b\u00e0i c\u1ee7a anh em n\u00f3i v\u1ec1 c\u00e1c b\u1ec7nh c\u1ee7a Ex th\u00ec m\u00ecnh th\u1ea5y th\u1ebf n\u00e0y: 1- Ch\u1eafc anh em ng\u00e0y trc to\u00e0n \u0111i xe HD 2- \u0110\u00e2y c\u00f3 th\u1ec3 l\u00e0 con Ex (v\u00e0 c\u00f3 th\u1ec3 l\u00e0 con Ya) \u0111\u1ea7u ti\u00ean c\u1ee7a anh em Sau 1 th\u1eddi gian \u0111i Ex v\u00e0 1 s\u1ed1 xe Ya kh\u00e1c th\u00ec m\u00ecnh c\u00f3 nh\u1eadn x\u00e9t l\u00e0 k\u1ebft c\u1ea5u v\u00e0 v\u1eadn h\u00e0nh c\u1ee7a xe Ya n\u00f3 kh\u00e1c xe c\u1ee7a c\u00e1c h\u00e3ng kh\u00e1c : Su, HD... N\u1ebfu so v\u1edbi HD th\u00ec m\u00e1y Ya ko \u00eam b\u1eb1ng v\u00e0 d\u1ec5 n\u00f3ng h\u01a1n nh\u01b0ng v\u1ec1 kh\u1ea3 n\u0103ng t\u0103ng t\u1ed1c th\u00ec ngon h\u01a1n v\u00e0 n\u1ebfu ch\u1ea1y \u0111\u01b0\u1eddng d\u00e0i th\u00ec ch\u1eeda bi\u1ebft th\u1eb1ng n\u00e0o \u0103n th\u1eb1ng n\u00e0o. C\u00e1c b\u1ea1n c\u00f3 th\u1ec3 ch\u01b0a quen v\u1edbi c\u00e1c b\u1ec7nh c\u1ee7a Ex nh\u01b0ng m\u00ecnh ngh\u0129 \u0111\u00f3 ch\u1ec9 l\u00e0 nh\u1eefng b\u1ec7nh v\u1eb7t m\u00e0 ch\u00fang ta ch\u01b0a quen th\u00f4i. Theo m\u00ecnh th\u00ec Ex \u0111i r\u1ea5t \u1ed5n trong d\u00f2ng xe t\u1eeb 40tr \u0111\u1ed5 l\u1ea1i. C\u1ee9 s\u1eed d\u1ee5ng ti\u1ebfp \u0111i v\u00e0 c\u1ea3m nh\u1eadn. he he....b\u1ec7nh t\u00ecnh th\u00ec \u0111\u00e3 c\u00f3 Y-rider ph\u00e1n. Ph\u00e1n sai th\u00ec l\u1ee3n l\u00e0nh th\u00e0nh l\u1ee3n qu\u00e8. B\u00e1n l\u1ee3n qu\u00e8 \u0111i m\u00ecnh l\u1ea1i m\u00ecnh mua l\u1ee3n l\u00e0nh Ya...","total_vote":0,"voted":false,"date_text":"11 n\u0103m","permiss_action":false,"num_reply":0,"id_faq":183836,"user":{"id":1,"login_name":"donoithat","name":"Le Huyen Trang Nhung","company":"","is_supplier":true,"verified":0,"supplier":0,"email":"donoithat.vn

Xem thêm: Hình Ảnh Xe Dream Độ Đẹp Nhất Việt Nam, Ảnh Xe Dream Đẹp


Đi đến 5000km xem thế nào bác, xe em mới đi đc 2000 thôi, chỉnh lại xăng gió , thay nhớt, thấy máy cũng ko nóng nhu bác nói đâu. bác đi tốc đô bao nhiêu .


","total_vote":0,"voted":false,"date_text":"11 n\u0103m","permiss_action":false,"num_reply":0,"id_faq":183836,"user":{"id":1,"login_name":"cholinhkien","name":"Tran Quynh Nhung","company":"","is_supplier":true,"verified":0,"supplier":0,"email":"cholinhkien.net

Tieng keu loc coc mà ban noi khj tang toc ,co the la do piston cua ban da bj lỏng khj tang toc dot ngot thj ray ra hien tuong này,khj gju ga thj k keu nua ,nhug b dung lo ngai tieg keu nay k ảnh huong j toi toc do ca no chj keu khien b khó chju thuj,con tieng xè xè b noi co the la do sên b chùng wá nen keu,
cứ tăng tốc là lại có tiếng kêu hả bác? có thể là do piston bị lỏng rồi nhé. Cái này bình thường, cứ chạy xe thôi bác


","total_vote":1,"voted":false,"date_text":"1 n\u0103m","permiss_action":false,"num_reply":1,"id_faq":183836,"user":{"id":1,"login_name":"htminh1214
gmail.com","name":"Minh Ho\u00e0ng","company":"","is_supplier":true,"verified":0,"supplier":0,"email":"htminh1214
gmail.com","name":"Hoa D\u1ea1","company":"","is_supplier":true,"verified":0,"supplier":0,"email":"lthanhsnnphutho.vn3