Nội dung hợp đồng mua bán xe máyVăn bản hợp đồng mua bán xe máy cũ có thể đánh máy hoặc viết tay và có dấu công chứng, chứng thực của cơ quan có thẩm quyền" /> Nội dung hợp đồng mua bán xe máyVăn bản hợp đồng mua bán xe máy cũ có thể đánh máy hoặc viết tay và có dấu công chứng, chứng thực của cơ quan có thẩm quyền" />

GIẤY MUA BÁN XE VIẾT TAY

      92

Dưới đây là nội dung và mẫu hợp đồng mua bán xe máy mới nhất theo quy định hiện nay dùng trong các giao dịch mua bán xe máy, mời các bạn cùng tham khảo và áp dụng.

Bạn đang xem: Giấy mua bán xe viết tay

Bạn đang xem: Mẫu giấy mua bán xe máy 2019


*

2">

Nội dung hợp đồng mua bán xe máy

Văn bản hợp đồng mua bán xe máy cũ có thể đánh máy hoặc viết tay và có dấu công chứng, chứng thực của cơ quan có thẩm quyền. Nội dung của hợp đồng mua bán xe máy cần đảm bảo các phần cơ bản sau:

– Tên hợp đồng;

– Thông tin của Bên Bán và Bên Mua;

– Đặc điểm của xe, giá mua bán, phương thức thanh toán và địa điểm giao dịch;

– Thời điểm chuyển quyền sở hữu, cam kết của các bên;

– Thỏa thuận về phí và lệ phí;

– Phương án giải quyết tranh chấp;

– Chữ ký các bên và xác nhận của công chứng viên.

Mẫu hợp đồng mua bán xe máy

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

—————–

HỢP ĐỒNG MUA BÁN XE MÁY

Biển kiểm soát:………………………..

Hôm nay, ngày ….. tháng…..năm, tại ….., chúng tôi gồm có:

BÊN BÁN: 

Ông (Bà): ………………………………………………………………..

Sinh năm:……………………………………………………………………………..

CMND số: ……………….do Công an……………cấp ngày…………..;

Vợ (Chồng) là: ………………………………………………………….

Sinh năm:……………………………………………………………….

CMND số: …………………… do Công an……………….. cấp ngày………………………………………………………………………

cả hai ông bà cùng có hộ khẩu thường trú tại: ……………………………………………………………………………..

Xem thêm: Các Loại Xe Côn Tay - Top 9 Xe Côn Tay Đi Phượt Giá Rẻ Dưới 100Tr

BÊN MUA: 

Ông (Bà): …………………………………………………………………

CMND số:……………………do Công an……………….cấp ngày……………………………………………………………………….

Và Vợ (Chồng) là: ………………………………………………………

Sinh năm:…………………………………………………………………

CMND số: …………………… do Công an……………….. cấp ngày……………………………………………………………………….

cả hai ông bà cùng có hộ khẩu thường trú tại: ……………………………………………………………………………

Chúng tôi tự nguyện cùng nhau lập và ký bản hợp đồng để thực hiện việc mua bán xe máy, với những điều khoản đã được hai bên bàn bạc và thỏa thuận như sau:

ĐIỀU 1: ĐẶC ĐIỂM XE MUA BÁN

Bên bán là chủ sở hữu của chiếc xe máy nhãn hiệu: 

Loại xe: ……………….., màu sơn:……………, số máy:………………., số khung:…………….., biển số xe đăng ký:………………. theo “Đăng ký xe” số ………………do Phòng Cảnh sát Giao thông – Công an………………cấp ngày…………..(đăng ký lần đầu ngày ……..)

ĐIỀU 2: SỰ THỎA THUẬN MUA BÁN

2.1. Bên bán đồng ý bán và Bên mua đồng ý mua chiếc xe nói trên như hiện trạng với giá là: .. đồng (..đồng) và không thay đổi vì bất kỳ lý do gì.

2.2. Bên bán đã nhận đủ số tiền do Bên mua trả và đã giao xe đúng như hiện trạng cho Bên mua cũng toàn bộ giấy tờ có liên quan đến chiếc xe này. Việc giao nhận không có gì vướng mắc. Việc giao tiền , giao xe được hai bên thực hiện bằng việc việc ký vào biên bản bàn giao hoặc thực hiện đồng thời bằng việc ký vào hợp đồng này.

2.3. Hai bên thỏa thuận: Bên mua nộp toàn bộ các loại lệ phí , thuế liên quan đến việc mua bán ô tô.

ĐIỀU 3: CAM ĐOAN

3.1. Bên bán cam đoan

Khi đem bán theo bản hợp đồng này, chiếc xe nói trên thuộc quyền sở hữu và sử dụng hợp pháp của bên bán; chưa đem cầm cố, thế chấp hoặc dùng để đảm bảo cho bất kỳ nghĩa vụ tài sản nào.

3.2. Bên mua cam đoan

ĐIỀU 4. ĐIỀU KHOẢN CUỐI CÙNG

Hai bên đã tự đọc lại nguyên văn bản hợp đồng này, đều hiểu và chấp nhận toàn bộ nọi dung của hợp đồng, không có điều gì vướng mắc. Hai bên cùng ký tên dưới đây để làm bằng chứng.

BÊN MUA (BÊN A)BÊN BÁN (BÊN B)
(Ký, ghi rõ họ và tên)(Ký, ghi rõ họ và tên)

Trên đây là chia sẻ của Luật Nhân Dân về Mẫu hợp đồng mua bán xe máy mới nhất năm 2021. Nếu còn những vướng mắc cần giải đáp hãy liên hệ với dịch vụ luật sư của Luật Nhân Dân để được giải đáp nhanh chóng, cập nhật những quy định mới theo quy định pháp luật hiện hành.