Kiểm Tra Lốp Xe Ô Tô

      100
Lốp xe cộ áp dụng được vào bao lâu? ","dialogIds":<>,"__docId":"cjj8cptln486506zkccv9c51l","__dotPath":"pageBody.items.0.col0.items.0"}>,"type":"area","_docId":"cjj8cptln486506zkccv9c51l","_dotPath":"pageBody.items.0.col0"},"col1":"items":<>,"type":"area","_docId":"cjj8cptln486506zkccv9c51l","_dotPath":"pageBody.items.0.col1","col2":"items":<>,"type":"area","_docId":"cjj8cptln486506zkccv9c51l","_dotPath":"pageBody.items.0.col2","col3":"items":<>,"type":"area","_docId":"cjj8cptln486506zkccv9c51l","_dotPath":"pageBody.items.0.col3","anchorId":"","type":"dgad-column-block","__docId":"cjj8cptln486506zkccv9c51l","__dotPath":"pageBody.items.0"}" data-options=""widgets":"b2c-iframe":,"dgad-media-gallery":,"dgad-images":"noHeight":true,"focalPoint":true,"size":"full","apostrophe-rich-text":"toolbar":<"Styles","Bold","Italic","Superscript","JustifyLeft","JustifyCenter","JustifyRight","JustifyBlock","Link","BulletedList","NumberedList","Undo","Redo","Dialogbox">,"styles":<"name":"Paragraph 1","element":"p","attributes":"class":"paragraph1","name":"Paragraph 2","element":"p","name":"Blockquote","element":"p","attributes":"class":"blockquote","name":"Note","element":"p","attributes":"class":"b2c-note","name":"Heading 1","element":"h1","attributes":"class":"h1-like","name":"Heading 2","element":"h2","attributes":"class":"h2-like","name":"Heading 3","element":"h3","attributes":"class":"h3-like","name":"Heading 4","element":"h4","attributes":"class":"h4-like","name":"Heading 5","element":"h5","attributes":"class":"h5-like","name":"Heading 6","element":"h6","attributes":"class":"h6-like","name":"List heading","element":"h3","attributes":"class":"list-heading","name":"List paragrah","element":"p","attributes":"class":"list-paragraph">,"apostrophe-tiptap":"toolbar":<"styles","bold","italic","link","table","import">,"styles":<"tag":"p","label":"Paragraph","tag":"h3","label":"Heading","tag":"h3","class":"right","label":"Heading (Right)">,"dgad-call-to-action":"phoneNumberFormat":"XXX.XXX.XX.XX","dgad-video":,"b2c-feature-card":,"b2c-product-promo":,"b2c-tyre-selector-pressure":,"b2c-accordion":"widgets":"apostrophe-rich-text":"toolbar":<"Styles","Bold","Italic","Superscript","JustifyLeft","JustifyCenter","JustifyRight","JustifyBlock","Link","BulletedList","NumberedList","Undo","Redo","Dialogbox">,"styles":<"name":"Paragraph 1","element":"p","attributes":"class":"paragraph1","name":"Paragraph 2","element":"p","name":"Blockquote","element":"p","attributes":"class":"blockquote","name":"Note","element":"p","attributes":"class":"b2c-note","name":"Heading 1","element":"h1","attributes":"class":"h1-like","name":"Heading 2","element":"h2","attributes":"class":"h2-like","name":"Heading 3","element":"h3","attributes":"class":"h3-like","name":"Heading 4","element":"h4","attributes":"class":"h4-like","name":"Heading 5","element":"h5","attributes":"class":"h5-like","name":"Heading 6","element":"h6","attributes":"class":"h6-like","name":"List heading","element":"h3","attributes":"class":"list-heading","name":"List paragrah","element":"p","attributes":"class":"list-paragraph">,"apostrophe-tiptap":"toolbar":<"styles","bold","italic","link","table","import">,"styles":<"tag":"p","label":"Paragraph","tag":"h3","label":"Heading","tag":"h3","class":"right","label":"Heading (Right)">,"apostrophe-images":,"dgad-call-to-action":"phoneNumberFormat":"XXX.XXX.XX.XX","b2c-multi-entries-card":,"b2c-top-segments":,"blockLevelControls":true,"smallDropdowns":true,"edit":false" >

Bạn đang xem: Kiểm tra lốp xe ô tô

Các vấn đề cơ phiên bản là gì?

Không thể nói đúng chuẩn lốp xe thực hiện được trong bao thọ. Tuổi tbọn họ cùng quãng đường đi được của lốp xe phụ thuộc vào sự kết hợp của đa số yếu ớt tố: xây cất lốp, kiến thức của người điều khiển xe cộ, nhiệt độ, ĐK đường xá với biện pháp bảo dưỡng lốp.

Một vài mốc thời gian quan trọng đặc biệt và đa số lời khuyên: 1- Hãy nhớ mốc thời gian năm năm

Sau Khi thực hiện năm năm hoặc lâu dài, lốp xe pháo của bạn đề xuất được một chuyên gia về lốp kiểm tra một phương pháp tinh vi, ít nhất một đợt mỗi năm.

","dialogIds":<>,"__docId":"cjj8cptln486506zkccv9c51l","__dotPath":"pageBody.items.1.col1.items.0"}>,"type":"area","_docId":"cjj8cptln486506zkccv9c51l","_dotPath":"pageBody.items.1.col1"},"col2":"items":<>,"type":"area","_docId":"cjj8cptln486506zkccv9c51l","_dotPath":"pageBody.items.1.col2","col3":"items":<>,"type":"area","_docId":"cjj8cptln486506zkccv9c51l","_dotPath":"pageBody.items.1.col3","anchorId":"","type":"dgad-column-block","__docId":"cjj8cptln486506zkccv9c51l","__dotPath":"pageBody.items.1"}" data-options=""widgets":"b2c-iframe":,"dgad-media-gallery":,"dgad-images":"noHeight":true,"focalPoint":true,"size":"full","apostrophe-rich-text":"toolbar":<"Styles","Bold","Italic","Superscript","JustifyLeft","JustifyCenter","JustifyRight","JustifyBlock","Link","BulletedList","NumberedList","Undo","Redo","Dialogbox">,"styles":<"name":"Paragraph 1","element":"p","attributes":"class":"paragraph1","name":"Paragraph 2","element":"p","name":"Blockquote","element":"p","attributes":"class":"blockquote","name":"Note","element":"p","attributes":"class":"b2c-note","name":"Heading 1","element":"h1","attributes":"class":"h1-like","name":"Heading 2","element":"h2","attributes":"class":"h2-like","name":"Heading 3","element":"h3","attributes":"class":"h3-like","name":"Heading 4","element":"h4","attributes":"class":"h4-like","name":"Heading 5","element":"h5","attributes":"class":"h5-like","name":"Heading 6","element":"h6","attributes":"class":"h6-like","name":"List heading","element":"h3","attributes":"class":"list-heading","name":"List paragrah","element":"p","attributes":"class":"list-paragraph">,"apostrophe-tiptap":"toolbar":<"styles","bold","italic","link","table","import">,"styles":<"tag":"p","label":"Paragraph","tag":"h3","label":"Heading","tag":"h3","class":"right","label":"Heading (Right)">,"dgad-call-to-action":"phoneNumberFormat":"XXX.XXX.XX.XX","dgad-video":,"b2c-feature-card":,"b2c-product-promo":,"b2c-tyre-selector-pressure":,"b2c-accordion":"widgets":"apostrophe-rich-text":"toolbar":<"Styles","Bold","Italic","Superscript","JustifyLeft","JustifyCenter","JustifyRight","JustifyBlock","Link","BulletedList","NumberedList","Undo","Redo","Dialogbox">,"styles":<"name":"Paragraph 1","element":"p","attributes":"class":"paragraph1","name":"Paragraph 2","element":"p","name":"Blockquote","element":"p","attributes":"class":"blockquote","name":"Note","element":"p","attributes":"class":"b2c-note","name":"Heading 1","element":"h1","attributes":"class":"h1-like","name":"Heading 2","element":"h2","attributes":"class":"h2-like","name":"Heading 3","element":"h3","attributes":"class":"h3-like","name":"Heading 4","element":"h4","attributes":"class":"h4-like","name":"Heading 5","element":"h5","attributes":"class":"h5-like","name":"Heading 6","element":"h6","attributes":"class":"h6-like","name":"List heading","element":"h3","attributes":"class":"list-heading","name":"List paragrah","element":"p","attributes":"class":"list-paragraph">,"apostrophe-tiptap":"toolbar":<"styles","bold","italic","link","table","import">,"styles":<"tag":"p","label":"Paragraph","tag":"h3","label":"Heading","tag":"h3","class":"right","label":"Heading (Right)">,"apostrophe-images":,"dgad-call-to-action":"phoneNumberFormat":"XXX.XXX.XX.XX","b2c-multi-entries-card":,"b2c-top-segments":,"blockLevelControls":true,"smallDropdowns":true,"edit":false" >
*

Khí hậu:  Nhiệt độ khắc nghiệt Mưa, tuyết cùng băng Dầu, mỡ và các chất hóa học khác Ánh sáng sủa mặt ttránh mạnh dạn và khí ozone   Thói quen thuộc lái xe: Lái nhanh Xuất vạc nhanh và pkhô cứng gấp Lái xe cộ trên đường bị lỗi hại Không phát hiện được sự biến hóa Lúc tài xế, tiếng ồn hoặc độ rung Không xem thêm chủ ý chuyên gia lúc cảm giác bao gồm điều gì đó nạm đổi   Việc sử dụng lốp không đúng: Sử dụng lốp ngày hè để đi trên tuyết với băng Sử dụng lộn lạo nhiều một số loại lốp Sử dụng bánh cùng mâm xe có size ko tương thích nhau Lắp lốp xe tất cả chỉ số vận tốc và mua trọng không cân xứng cùng những chỉ số này tối tgọi đề xuất bằng hoặc cao hơn nữa thông số kỹ thuật ban đầu đã được đơn vị thêm vào xe chế độ. Bơm cùng áp dụng lại lốp xe cộ đã từng chạy vào tình trạng bị ké hoặc vượt non khá. Sử dụng lốp dự trữ bao gồm kích thước ko tương xứng với chạy cùng với vận tốc quá vượt 80km/h ","dialogIds":<>,"__docId":"cjj8cptln486506zkccv9c51l","__dotPath":"pageBody.items.4.col0.items.0"}>,"type":"area","_docId":"cjj8cptln486506zkccv9c51l","_dotPath":"pageBody.items.4.col0"},"col1":"items":<>,"type":"area","_docId":"cjj8cptln486506zkccv9c51l","_dotPath":"pageBody.items.4.col1","col2":"items":<>,"type":"area","_docId":"cjj8cptln486506zkccv9c51l","_dotPath":"pageBody.items.4.col2","col3":"items":<>,"type":"area","_docId":"cjj8cptln486506zkccv9c51l","_dotPath":"pageBody.items.4.col3","anchorId":"","type":"dgad-column-block","__docId":"cjj8cptln486506zkccv9c51l","__dotPath":"pageBody.items.4"}" data-options=""widgets":"b2c-iframe":,"dgad-media-gallery":,"dgad-images":"noHeight":true,"focalPoint":true,"size":"full","apostrophe-rich-text":"toolbar":<"Styles","Bold","Italic","Superscript","JustifyLeft","JustifyCenter","JustifyRight","JustifyBlock","Link","BulletedList","NumberedList","Undo","Redo","Dialogbox">,"styles":<"name":"Paragraph 1","element":"p","attributes":"class":"paragraph1","name":"Paragraph 2","element":"p","name":"Blockquote","element":"p","attributes":"class":"blockquote","name":"Note","element":"p","attributes":"class":"b2c-note","name":"Heading 1","element":"h1","attributes":"class":"h1-like","name":"Heading 2","element":"h2","attributes":"class":"h2-like","name":"Heading 3","element":"h3","attributes":"class":"h3-like","name":"Heading 4","element":"h4","attributes":"class":"h4-like","name":"Heading 5","element":"h5","attributes":"class":"h5-like","name":"Heading 6","element":"h6","attributes":"class":"h6-like","name":"List heading","element":"h3","attributes":"class":"list-heading","name":"List paragrah","element":"p","attributes":"class":"list-paragraph">,"apostrophe-tiptap":"toolbar":<"styles","bold","italic","link","table","import">,"styles":<"tag":"p","label":"Paragraph","tag":"h3","label":"Heading","tag":"h3","class":"right","label":"Heading (Right)">,"dgad-call-to-action":"phoneNumberFormat":"XXX.XXX.XX.XX","dgad-video":,"b2c-feature-card":,"b2c-product-promo":,"b2c-tyre-selector-pressure":,"b2c-accordion":"widgets":"apostrophe-rich-text":"toolbar":<"Styles","Bold","Italic","Superscript","JustifyLeft","JustifyCenter","JustifyRight","JustifyBlock","Link","BulletedList","NumberedList","Undo","Redo","Dialogbox">,"styles":<"name":"Paragraph 1","element":"p","attributes":"class":"paragraph1","name":"Paragraph 2","element":"p","name":"Blockquote","element":"p","attributes":"class":"blockquote","name":"Note","element":"p","attributes":"class":"b2c-note","name":"Heading 1","element":"h1","attributes":"class":"h1-like","name":"Heading 2","element":"h2","attributes":"class":"h2-like","name":"Heading 3","element":"h3","attributes":"class":"h3-like","name":"Heading 4","element":"h4","attributes":"class":"h4-like","name":"Heading 5","element":"h5","attributes":"class":"h5-like","name":"Heading 6","element":"h6","attributes":"class":"h6-like","name":"List heading","element":"h3","attributes":"class":"list-heading","name":"List paragrah","element":"p","attributes":"class":"list-paragraph">,"apostrophe-tiptap":"toolbar":<"styles","bold","italic","link","table","import">,"styles":<"tag":"p","label":"Paragraph","tag":"h3","label":"Heading","tag":"h3","class":"right","label":"Heading (Right)">,"apostrophe-images":,"dgad-call-to-action":"phoneNumberFormat":"XXX.XXX.XX.XX","b2c-multi-entries-card":,"b2c-top-segments":,"blockLevelControls":true,"smallDropdowns":true,"edit":false" >
Khí hậu: Nhiệt độ khắc nghiệtMưa, tuyết với băngDầu, mỡ thừa với những chất hóa học khácÁnh sáng sủa mặt ttránh mạnh dạn với khí ozone Thói quen thuộc lái xe:Lái nhanhXuất phát nkhô nóng cùng pkhô giòn gấpLái xe pháo trên phố bị hư hạiKhông phân phát hiện tại được sự chuyển đổi Khi lái xe, tiếng ồn ào hoặc độ rungKhông tìm hiểu thêm ý kiến Chuyên Viên Khi cảm giác tất cả điều gì đó nạm đổi Việc thực hiện lốp không đúng:Sử dụng lốp mùa hè để đi trên tuyết và băngSử dụng lộn lạo những một số loại lốpSử dụng bánh và mâm xe pháo gồm form size ko tương hợp nhauLắp lốp xe cộ tất cả chỉ số vận tốc cùng cài trọng ko tương xứng và các chỉ số này buổi tối tgọi nên bằng hoặc cao hơn thông số lúc đầu đã được bên cung ứng xe luật pháp.Bơm và sử dụng lại lốp xe pháo đã từng có lần chạy trong tình trạng bị gạnh hoặc quá non khá.Sử dụng lốp dự phòng tất cả form size ko cân xứng với chạy với tốc độ vượt vượt 80km/h

Xem thêm: Hướng Dẫn Sử Dụng Xe Côn Tay 5 Số Cho Người Mới, Hướng Dẫn Cách Chạy Xe Côn Tay Cho Người Mới

Tôi có rất cần được rứa lốp ngay hiện nay không? Chúng tôi khuyên chúng ta nên vậy NGAY lốp xe cộ nếu: Gai lốp bị mòn trên mức cần thiết số lượng giới hạn mòn tua lốp được khuyến cáo Hông lốp bị hỏng hại Xuất hiện nay ngẫu nhiên lỗ thủng như thế nào trên bề mặt sợi lốp gồm đường kính lớn hơn 6 mm Tanh lốp bị nứt hoặc bị biến tấu (tanh lốp là phần mnghiền lốp tiếp giáp với mâm xe). ","dialogIds":<>,"__docId":"cjj8cptln486506zkccv9c51l","__dotPath":"pageBody.items.5.col1.items.0"}>,"type":"area","_docId":"cjj8cptln486506zkccv9c51l","_dotPath":"pageBody.items.5.col1"},"col2":"items":<>,"type":"area","_docId":"cjj8cptln486506zkccv9c51l","_dotPath":"pageBody.items.5.col2","col3":"items":<>,"type":"area","_docId":"cjj8cptln486506zkccv9c51l","_dotPath":"pageBody.items.5.col3","anchorId":"","type":"dgad-column-block","__docId":"cjj8cptln486506zkccv9c51l","__dotPath":"pageBody.items.5"}" data-options=""widgets":"b2c-iframe":,"dgad-media-gallery":,"dgad-images":"noHeight":true,"focalPoint":true,"size":"full","apostrophe-rich-text":"toolbar":<"Styles","Bold","Italic","Superscript","JustifyLeft","JustifyCenter","JustifyRight","JustifyBlock","Link","BulletedList","NumberedList","Undo","Redo","Dialogbox">,"styles":<"name":"Paragraph 1","element":"p","attributes":"class":"paragraph1","name":"Paragraph 2","element":"p","name":"Blockquote","element":"p","attributes":"class":"blockquote","name":"Note","element":"p","attributes":"class":"b2c-note","name":"Heading 1","element":"h1","attributes":"class":"h1-like","name":"Heading 2","element":"h2","attributes":"class":"h2-like","name":"Heading 3","element":"h3","attributes":"class":"h3-like","name":"Heading 4","element":"h4","attributes":"class":"h4-like","name":"Heading 5","element":"h5","attributes":"class":"h5-like","name":"Heading 6","element":"h6","attributes":"class":"h6-like","name":"List heading","element":"h3","attributes":"class":"list-heading","name":"List paragrah","element":"p","attributes":"class":"list-paragraph">,"apostrophe-tiptap":"toolbar":<"styles","bold","italic","link","table","import">,"styles":<"tag":"p","label":"Paragraph","tag":"h3","label":"Heading","tag":"h3","class":"right","label":"Heading (Right)">,"dgad-call-to-action":"phoneNumberFormat":"XXX.XXX.XX.XX","dgad-video":,"b2c-feature-card":,"b2c-product-promo":,"b2c-tyre-selector-pressure":,"b2c-accordion":"widgets":"apostrophe-rich-text":"toolbar":<"Styles","Bold","Italic","Superscript","JustifyLeft","JustifyCenter","JustifyRight","JustifyBlock","Link","BulletedList","NumberedList","Undo","Redo","Dialogbox">,"styles":<"name":"Paragraph 1","element":"p","attributes":"class":"paragraph1","name":"Paragraph 2","element":"p","name":"Blockquote","element":"p","attributes":"class":"blockquote","name":"Note","element":"p","attributes":"class":"b2c-note","name":"Heading 1","element":"h1","attributes":"class":"h1-like","name":"Heading 2","element":"h2","attributes":"class":"h2-like","name":"Heading 3","element":"h3","attributes":"class":"h3-like","name":"Heading 4","element":"h4","attributes":"class":"h4-like","name":"Heading 5","element":"h5","attributes":"class":"h5-like","name":"Heading 6","element":"h6","attributes":"class":"h6-like","name":"List heading","element":"h3","attributes":"class":"list-heading","name":"List paragrah","element":"p","attributes":"class":"list-paragraph">,"apostrophe-tiptap":"toolbar":<"styles","bold","italic","link","table","import">,"styles":<"tag":"p","label":"Paragraph","tag":"h3","label":"Heading","tag":"h3","class":"right","label":"Heading (Right)">,"apostrophe-images":,"dgad-call-to-action":"phoneNumberFormat":"XXX.XXX.XX.XX","b2c-multi-entries-card":,"b2c-top-segments":,"blockLevelControls":true,"smallDropdowns":true,"edit":false" >
*

2- Kiểm tra độ mòn gai lốp, bằng một trong những hai cách thức sau: Bằng hình thức đo độ sâu sợi lốp Bằng vun thông tư độ mòn gai lốp 3- Kiểm tra nhằm vạc hiện tại lốp xe pháo gồm bị mòn với hỏng hại tốt không Kiểm tra xem hông lốp tất cả bị thủng hoặc va va khỏe mạnh hay là không và chất vấn gai lốp tất cả mòn hầu hết giỏi không Hãy xem xét ngẫu nhiên chuyển đổi như thế nào vào bài toán điều hành và kiểm soát lái hoặc Lúc tấn công lái   lúc làm sao tôi đề xuất chất vấn lốp xe của mình? Định kỳ mỗi tháng một lần Trước khi chúng ta bắt đầu một chuyến đi dài   Các bước tiếp theo: Bất kỳ lỗ thủng, vết cắt hoặc biến dị nào mà bạn cũng có thể bắt gặp phần đông đề xuất được một Chuyên Viên lốp khám nghiệm kỹ lưỡng Chỉ có chuyên gia về lốp new hoàn toàn có thể cho chính mình biết liệu lốp xe pháo của bạn cũng có thể sửa được hay không hoặc rất cần được được ráng new hoàn toàn. ","dialogIds":<>,"__docId":"cjj8cptln486506zkccv9c51l","__dotPath":"pageBody.items.8.col0.items.0"}>,"type":"area","_docId":"cjj8cptln486506zkccv9c51l","_dotPath":"pageBody.items.8.col0"},"col1":"items":<>,"type":"area","_docId":"cjj8cptln486506zkccv9c51l","_dotPath":"pageBody.items.8.col1","col2":"items":<>,"type":"area","_docId":"cjj8cptln486506zkccv9c51l","_dotPath":"pageBody.items.8.col2","col3":"items":<>,"type":"area","_docId":"cjj8cptln486506zkccv9c51l","_dotPath":"pageBody.items.8.col3","anchorId":"","type":"dgad-column-block","__docId":"cjj8cptln486506zkccv9c51l","__dotPath":"pageBody.items.8"}" data-options=""widgets":"b2c-iframe":,"dgad-media-gallery":,"dgad-images":"noHeight":true,"focalPoint":true,"size":"full","apostrophe-rich-text":"toolbar":<"Styles","Bold","Italic","Superscript","JustifyLeft","JustifyCenter","JustifyRight","JustifyBlock","Link","BulletedList","NumberedList","Undo","Redo","Dialogbox">,"styles":<"name":"Paragraph 1","element":"p","attributes":"class":"paragraph1","name":"Paragraph 2","element":"p","name":"Blockquote","element":"p","attributes":"class":"blockquote","name":"Note","element":"p","attributes":"class":"b2c-note","name":"Heading 1","element":"h1","attributes":"class":"h1-like","name":"Heading 2","element":"h2","attributes":"class":"h2-like","name":"Heading 3","element":"h3","attributes":"class":"h3-like","name":"Heading 4","element":"h4","attributes":"class":"h4-like","name":"Heading 5","element":"h5","attributes":"class":"h5-like","name":"Heading 6","element":"h6","attributes":"class":"h6-like","name":"List heading","element":"h3","attributes":"class":"list-heading","name":"List paragrah","element":"p","attributes":"class":"list-paragraph">,"apostrophe-tiptap":"toolbar":<"styles","bold","italic","link","table","import">,"styles":<"tag":"p","label":"Paragraph","tag":"h3","label":"Heading","tag":"h3","class":"right","label":"Heading (Right)">,"dgad-call-to-action":"phoneNumberFormat":"XXX.XXX.XX.XX","dgad-video":,"b2c-feature-card":,"b2c-product-promo":,"b2c-tyre-selector-pressure":,"b2c-accordion":"widgets":"apostrophe-rich-text":"toolbar":<"Styles","Bold","Italic","Superscript","JustifyLeft","JustifyCenter","JustifyRight","JustifyBlock","Link","BulletedList","NumberedList","Undo","Redo","Dialogbox">,"styles":<"name":"Paragraph 1","element":"p","attributes":"class":"paragraph1","name":"Paragraph 2","element":"p","name":"Blockquote","element":"p","attributes":"class":"blockquote","name":"Note","element":"p","attributes":"class":"b2c-note","name":"Heading 1","element":"h1","attributes":"class":"h1-like","name":"Heading 2","element":"h2","attributes":"class":"h2-like","name":"Heading 3","element":"h3","attributes":"class":"h3-like","name":"Heading 4","element":"h4","attributes":"class":"h4-like","name":"Heading 5","element":"h5","attributes":"class":"h5-like","name":"Heading 6","element":"h6","attributes":"class":"h6-like","name":"List heading","element":"h3","attributes":"class":"list-heading","name":"List paragrah","element":"p","attributes":"class":"list-paragraph">,"apostrophe-tiptap":"toolbar":<"styles","bold","italic","link","table","import">,"styles":<"tag":"p","label":"Paragraph","tag":"h3","label":"Heading","tag":"h3","class":"right","label":"Heading (Right)">,"apostrophe-images":,"dgad-call-to-action":"phoneNumberFormat":"XXX.XXX.XX.XX","b2c-multi-entries-card":,"b2c-top-segments":,"blockLevelControls":true,"smallDropdowns":true,"edit":false" >
2- Kiểm tra độ mòn sợi lốp, bằng một trong các nhì phương thức sau:Bằng luật pháp đo độ sâu tua lốpBằng vạch thông tư độ mòn tua lốp3- Kiểm tra nhằm phát hiện tại lốp xe cộ bao gồm bị mòn và hỏng sợ hãi tốt khôngKiểm tra xem hông lốp bao gồm bị thủng hoặc va chạm khỏe khoắn hay không cùng soát sổ tua lốp gồm mòn các giỏi khôngHãy suy xét ngẫu nhiên biến hóa làm sao trong vấn đề kiểm soát lái hoặc Lúc tiến công lái Lúc như thế nào tôi phải bình chọn lốp xe cộ của mình?Định kỳ hàng tháng một lầnTrước khi chúng ta ban đầu một chuyến đi dài Các bước tiếp theo:Bất kỳ lỗ thủng, vết cắt hoặc biến tấu như thế nào nhưng mà bạn có thể nhìn thấy hầu như yêu cầu được một chuyên gia lốp soát sổ kỹ lưỡngChỉ tất cả chuyên gia về lốp new có thể cho chính mình biết liệu lốp xe cộ của chúng ta cũng có thể sửa được hay là không hoặc cần phải được chũm mới trọn vẹn.