LUẬT GIAO THÔNG ĐƯỜNG BỘ SỬA ĐỔI

      59

Trưởng ban Tôn giáo Chính phủ: Khởi tố hành vi làm lây lan dịch bệnh chứ không ‘gây khó’ cho tổ chức tôn giáo


*

Bắc Giang xuất khẩu gần 11.000 tấn vải thiểu sang Mỹ, Nhật Bản


(Chinhphu.vn) – Chiều 24/10, Quốc hội đã nghe các báo cáo về dự án Luật Giao thông đường bộ (sửa đổi).

Bạn đang xem: Luật giao thông đường bộ sửa đổi


*
Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải Nguyễn Văn Thể. Ảnh VGP/Nhật Bắc

Dựán Luật Giao thông đường bộ (sửa đổi) hiện được xây dựng với 6 chương, 102 điều, quy định về kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ; phương tiện giao thông đường bộ; vận tải đường bộ và quản lý nhà nước về giao thông đường bộ.

Luật này áp dụng đối với tổ chức, cá nhân liên quan đến giao thông đường bộ trên lãnh thổ nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam.

Trình bày Tờ trình về dự án Luật, Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải Nguyễn Văn Thể cho biết, qua hơn 10 năm thực hiện, Luật Giao thông đường bộ (GTĐB) 2008 đã đạt được những kết quả nhất định, tạo hành lang pháp lý cho hoạt động giao thông vận tải đường bộ; góp phần hình thành ý thức tuân thủ pháp luật của người tham gia giao thông, bảo đảm trật tự an toàn giao thông trên toàn quốc; thúc đẩy phát triển giao thông vận tải và kinh tế đất nước; tạo điều kiện thuận lợi để Việt Nam chủ động tham gia vào hoạt động giao thông vận tải với các nước trong khu vực.

Sau quá trình tổng kết, nghiên cứu, Bộ Giao thông vận tải thấy rằng, bên cạnh việc phát huy ưu điểm và khắc phục các hạn chế của Luật GTĐB năm 2008 cần tiến hành sửa đổi, bổ sung các quy định liên quan các cơ chếđể huy động các nguồn lực xã hội trong việc xây dựng kết cấu hạ tầng; khung pháp lý cho các loại phương tiện mới, phương tiện giao thông thông minh; ứng dụng, phát triển công nghệ thông tin trong quản lý, điều hành hoạt động giao thông đường bộ; điều chỉnh các loại hình kinh doanh vận tải bằng xe ô tô cho phù hợp với thực tế.

Vì vậy, việc xây dựng dự án Luật GTĐB (sửa đổi) thay thế cho Luật GTĐB năm 2008 là hết sức cần thiết.

Xem thêm: Độ Phuộc Trước Ohlins Cho Exciter 150, Độ Phuộc Ohlins Chính Hãng Cho Exciter 150

Việc xây dựng Luật GTĐB (sửa đổi) nhằm tiếp tục hoàn thiện cơ chế, chính sách trong lĩnh vực đường bộ; tăng cường quản lý nhà nước, thể chế hoá chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước; thực hiện cam kết của Việt Nam với cộng đồng quốc tế; khắc phục những vướng mắc, bất cập trong quá trình triển khai pháp luật về giao thông đường bộ.

Theo Bộ trưởng Nguyễn Văn Thể, việc xây dựng dự án Luật GTĐB (sửa đổi) có tác động đối với tiến trình phát triển, hội nhập kinh tế của đất nước và dựa trên các quan điểm phù hợp với Hiến pháp năm 2013, các luật mới được ban hành; bảo đảm tính tương thích với các điều ước quốc tế có liên quan mà Việt Nam là thành viên; kế thừa, tiếp tục phát triển, hoàn thiện quy định còn phù hợp với thực tế, sửa đổi, bổ sung những quy định đã phát sinh hạn chế, vướng mắc trong quá trình thực hiện; tạo cơ chế để huy động tối đa mọi nguồn lực nhằm tạo đột phá trong phát triển kết cấu hạ tầng giao thông, làm cơ sởkết cấulại các phương thức vận tải; nâng cao chất lượng dịch vụ, đảm bảo an toàn vận tải đường bộ tạo nên thị trường vận tải có cơ cấu hợp lý, hiệu quả và cạnh tranh; cải cách thủ tục hành chính, bảo đảm các điều kiện thuận lợi cho sự phát triển của các thành phần kinh tế trong môi trường kinh doanh, thông thoáng, bình đẳng trong lĩnh vực giao thông đường bộ; đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong tổ chức giao thông, kinh doanh vận tải đường bộ; quản lý kết cấu hạ tầng, quản lý hoạt động vận tải.

So với Luật GTĐB năm 2008, dự thảo có sự thay đổi về phạm vi điều chỉnh, theo đó Dự thảo Luật GTĐB (sửa đổi) chỉ quy định đến các nội dung liên quan đến: kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ, hệ thống báo hiệu đường bộ, tổ chức giao thông; phương tiện giao thông đường bộ, vận tải đường bộ, quản lý nhà nước về giao thông đường bộ.

Dự thảo Luật đã bỏ 2 Chương: Chương quy định về quy tắc giao thông đường bộ và Chương về người điều khiển phương tiện tham gia giao thông đường bộ (2 Chương này đã được đưa vào dự thảo Luật Bảo đảm trật tự an toàn giao thông đường bộ)./.