PHỤ CẤP XĂNG XE TỐI ĐA 2018

      157
Phụ cấp xăng xe là một khoản hỗ trợ đi lại cho người lao động làm việc tại doanh nghiệp và tùy vào chế độ của từng doanh nghiệp mà có quy định về khoản phụ cấp này hay không. Vậy, phụ cấp xăng xe có tính thuế thu nhập cá nhân, có phải đóng bảo hiểm xã hội? Chúng tôi xin mời Quý thành viên xem bài viết dưới đây.
*

Phụ cấp xăng xe có tính thuế TNCN, có phải đóng BHXH không?


Trước tiên cần làm rõ rằng, tiền phụ cấp xăng xe và tiền hỗ trợ xăng xe là hai khoản tiền khác nhau. Nhưng, có nhiều người vẫn nhầm lẫn rằng phụ cấp xăng xe và tiền hỗ trợ xăng xe là một.

Bạn đang xem: Phụ cấp xăng xe tối đa 2018

Phụ cấp xăng xe là khoản tiền mà doanh nghiệp trả cho người lao động (sau đây gọi tắt là NLĐ) cố định hàng tháng vào mỗi kỳ trả lương. Đối với những khoản chi xăng xe không được trả cố định hàng tháng, phát sinh trong một số trường hợp cụ thể sẽ không được coi là phụ cấp xăng xe mà đây là tiền hỗ trợ, là khoản chi ngoài lương và được coi là phúc lợi của công ty.Thứ nhất, về việc đóng Bảo hiểm xã hội (BHXH):Căn cứ theo quy định tại Khoản 2, Điều 30 củaThông tư 59/2015/TT-BLĐTBXH quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật bảo hiểm xã hội về bảo hiểm xã hội bắt buộc(sau đây gọi làThông tư 59/2015/TT-BLĐTBXH), tiền lương tháng tính đóng bảo hiểm bao gồm:
Tiền lương = Mức lương + Phụ cấp lương + Các khoản bổ sung khác
- Mức lương : Bắt buộc và là tối thiểu;Trong đó:- Phụ cấp lương cụ thể như: Phụ cấp chức vụ, chức danh; Phụ cấp trách nhiệm; Phụ cấp nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm; Phụ cấp thâm niên; Phụ cấp khu vực; Phụ cấp lưu động; Phụ cấp thu hút và các phụ cấp có tính chất tương tự (Khoản 1 Điều 30Thông tư 59/2015/TT-BLĐTBXH).- Các khoản bổ sung khác: Là các khoản xác định được mức tiền cụ thể cùng với mức lương thỏa thuận trong hợp đồng lao động và trả thường xuyên trong mỗi kỳ trả lương.Do đó, không phải mọi phụ cấp đều tính đóng bảo hiểm. Bởi vì phụ cấp xăng xe không thuộc các loại phụ cấp quy định tại Khoản 1 Điều 30 nêu trên nên không phải đóng BHXH.Cũng căn cứ theo quy định tại Khoản 3 Điều 30 củaThông tư 59/2015/TT-BLĐTBXH, tiền lương tháng đóng BHXH bắt buộc không bao gồm các khoản hỗ trợ xăng xe.Như vậy, dù là phụ cấp xăng xe hay tiền hỗ trợ xăng xe thì đều không tính đóng BHXH.

Xem thêm: Chợ Mua Bán Xe Honda Future 125 Fi Cũ Mới Giá Tốt Uy Tín, Đánh Giá Xe Honda Future 2016 Ưu Và Nhược Điểm

Thứ hai, về việc tính đóng thuế Thu nhập cá nhân (TNCN):Căn cứ theo quy định tại Điều 3 củaThông tư 111/2013/TT-BTC, các khoản thu nhập được miễn thuế TNCNkhông bao gồmphụ cấp xăng xe.Và căn cứ theo quy định tại Điều 2 củaThông tư 111/2013/TT-BTC, thu nhập chịu thuế TNCNkhông bao gồmhỗ trợ xăng xe.Quý thành viên có thể tham khảo công việc:-Các khoản thu nhập được miễn thuế thu nhập cá nhân.-Các khoản thu nhập chịu thuế thu nhập cá nhân.Như vậy, phụ cấp xăng xe vẫn được tính vào thu nhập chịu thuế TNCN của NLĐ và NLĐ không phải tính đóng thuế TNCN đối với khoản hỗ trợ xăng xe.Thứ ba, về chi phí được trừ khi tính thuế thu nhập doanh nghiệp (TNDN):Căn cứ Điều 4 củaThông tư 96/2015/TT-BTCvà căn cứ theo quy định tại Khoản 2 Điều 3 củaThông tư 25/2018/TT-BTC, trong trường hợp công ty trả phụ cấp xăng xe theo mức cố định hàng tháng, ghi cụ thể điều kiện được hưởng và mức được hưởng tại một trong các hồ sơ của doanh nghiệp (Hợp đồng lao động; Thoả ước lao động tập thể; Quy chế tài chính của Công ty, Tổng công ty, Tập đoàn;…) thì thu nhập này được tính là chi phí được trừ khi tính thuế TNDN.Cũng căn cứ tại Điều 4 củaThông tư 96/2015/TT-BTC, chi phí đi lại cho người lao động được tính vào chi phí được trừ khi xác định thu nhập chịu thuế TNDN nếu có đầy đủ hoá đơn, chứng từ hợp pháp.Quý thành viên có thể xem chi tiết tại công việc:Các khoản chi phí được trừ (chi phí hợp lý).Căn cứ pháp lý:-Thông tư 59/2015/TT-BLĐTBXH.-Thông tư 111/2013/TT-BTC.-Thông tư 96/2015/TT-BTC.