Thuế tiêu thụ đặc biệt xe ô tô

      234

*
BIỂU THUẾ TIÊU THỤ ĐẶC BIỆT NĂM 2018
STT

Hàng hóa, dịch vụ

Thuế suất

(%)

I

Hàng hóa

1

Thuốc lá điếu, xì con kê và các chế phẩm không giống từ bỏ cây thuốc lá

70

2

Rượu

- Rượu từ 20 độ trở lên

65

- Rượu bên dưới 20 độ

35

3

Bia

65

4

Xe ô tô dưới 24 chỗ

a) Xe ô tô chngơi nghỉ người trường đoản cú 9 khu vực trngơi nghỉ xuống, trừ các loại phương tiện trên những Điểm 4đ, 4e và 4g của Biểu thuế qui định tại Điều này

- Loại bao gồm khoảng trống xi lanh từ một.500 cm3 trở xuống

35

- Loại tất cả bề mặt xi lanh bên trên 1.500 cm3 mang đến 2 ngàn cm3

40

- Loại có diện tích xi lanh bên trên 2.000 cm3 mang đến 2.500 cm3

50

- Loại tất cả không gian xi lanh trên 2.500 cm3 mang đến 3.000 cm3

60

- Loại có khoảng không xi lanh trên 3.000 cm3 mang đến 4.000 cm3

90

- Loại có bề mặt xi lanh trên 4.000 cm3 cho 5.000 cm3

110

- Loại có không gian xi lanh bên trên 5.000 cm3 mang đến 6.000 cm3

130

- Loại tất cả dung tích xi lanh bên trên 6.000 cm3

150

b) Xe ô tô chngơi nghỉ người tự 10 mang lại dưới 16 khu vực, trừ nhiều loại pháp luật tại những Điểm 4đ, 4e và 4g của Biểu thuế giải pháp trên Điều này

15

c) Xe xe hơi chở người tự 16 đến dưới 24 địa điểm, trừ các loại luật pháp tại những Điểm 4đ, 4e cùng 4g của Biểu thuế biện pháp tại Điều này

10

d) Xe ô tô vừa chở fan, vừa chngơi nghỉ sản phẩm, trừ một số loại luật pháp trên các Điểm 4đ, 4e và 4g của Biểu thuế cơ chế trên Điều này

- Loại gồm không gian xi lanh từ 2.500 cm3 trở xuống

15

- Loại gồm địa điểm xi lanh trên 2.500 cm3 đến 3.000 cm3

20

- Loại gồm địa điểm xi lanh trên 3.000 cm3

25

đ) Xe ô tô chạy bởi xăng phối hợp tích điện năng lượng điện, tích điện sinh học tập, trong các số đó tỷ trọng xăng sử dụng không quá 70% số tích điện sử dụng

Bằng 70% nút thuế suất áp dụng mang lại xe pháo cùng loại luật trên các Điểm 4a, 4b, 4c và 4d của Biểu thuế khí cụ tại Điều này

e) Xe xe hơi chạy bởi tích điện sinch học

Bằng 1/2 nấc thuế suất áp dụng đến xe cộ cùng các loại phương pháp tại các Điểm 4a, 4b, 4c và 4d của Biểu thuế quy định tại Điều này

g) Xe ô tô chạy bởi điện

- Loại chsống fan từ 9 vị trí trngơi nghỉ xuống

15

- Loại chsinh sống tín đồ trường đoản cú 10 mang đến bên dưới 16 chỗ

10

- Loại chsinh sống tín đồ từ bỏ 16 mang lại dưới 24 chỗ

5

- Loại xây cất vừa chnghỉ ngơi người, vừa chnghỉ ngơi hàng

10

h) Xe mô-tô-hôm (motorhome) không tách biệt khoảng không xi lanh

75

Cnạp năng lượng cứ:

- Luật Thuế tiêu trúc đặc biệt quan trọng sửa thay đổi 2014

- Luật thuế cực hiếm gia tăng, Luật thuế tiêu thú quan trọng và Luật làm chủ thuế sửa đổi năm nhâm thìn.